Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm mới nhất

Bài viết sau hướng dẫn cách lập biên bản họp phụ huynh cuối năm một cách đầy, đủ chi tiết cũng như cung cấp các mẫu biên bản mới nhất để phụ huynh, giáo viên tham khảo.

 

1. Biên bản họp phụ huynh cuối năm là gì?

Biên bản họp phụ huynh cuối năm là văn bản ghi chép lại quá trình và nội dung của toàn bộ buổi họp phụ huynh vào cuối năm học.

Họp phụ huynh là hoạt động diễn ra thường xuyên tại các trường học. Tại đây, giáo viên chủ nhiệm phổ biến đến các phụ huynh về nội dung liên quan đến việc học tập tại trường của học sinh.

Đồng thời, truyền đạt những kế hoạch, chính sách giáo dục mới nhất của nhà trường đến phụ huynh.

Trong buổi họp, các phụ huynh được bày tỏ quan điểm cá nhân, đóng góp ý kiến của bản thân về các hoạt động liên quan đến giáo viên, học sinh và các hoạt động giáo dục có liên quan.

Họp phụ huynh là dịp rất cần thiết để kết nối nhà trường và gia đình và nâng cao hiệu quả học tập của học sinh tại nhà trường.

bien ban hop phu huynh cuoi nam


2. Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm

2.1. Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm mẫu giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH

(V/v: Tổng kết lớp mầm non …………….. năm học ……-………)

- Căn cứ theo nội quy trường mầm non…………….

- Căn cứ theo quyết định của hội đồng nhà trường

Hôm nay lớp mầm non…….. tiến hành họp phụ huynh năm học……..   

A. Thời gian và địa điểm

- Khai mạc vào hồi……giờ, ngày…….tháng….năm 20…….  

- Địa điểm:   

B. Thành phần tham gia  

- Giáo viên chủ nhiệm lớp

- Chủ tọa:………………………………………………………………………..

- Thư ký:………………………………………………………………………… 

C. Nội dung:    

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường……………………………………….. lớp…………….tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học……………………… để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.     

1. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh trong năm học …..-……… 

a)Thuận lợi

……………………………………………….

b) Khó khăn:

 …………………………………………………….

2. Tổng kết lại các khoản thu, khoản chi đến cuối năm học …-….:

- Tổng thu: Kì 1: …học sinh x ……… đồng

Dư quỹ:………đồng

Kì 2: …học sinh x …....... đồng

Dư quỹ:……….. đồng

- Tổng chi cả năm:

+ Photo tài liệu:

+ Tặng hoa giáo viên vào dịp lễ tết:

+ Khoản chi văn nghệ:

+ Khoản chi cơ sở vật chất: ……… ………

3. Ý kiến của phụ huynh học sinh:

 …………………………………………………………………………………………………………….

D. Kết thúc

- Giáo viên chủ nhiệm đọc diễn văn bế mạc, đưa ra một số định hướng phát triển lớp trong năm tới.  

- Cuộc họp kết thúc vào lúc………giờ………..phút cùng ngày.

Chủ tọa     

Thư kí       

Hội trưởng hội cha mẹ học sinh

2.2. Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm tiểu học, trung học

TRƯỜNG ………………….

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

…...ngày …tháng …năm………..

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH
CUỐI NĂM

Năm học: 20 ….- 20……

Lớp : ……………Trường ……………………………. - Xã ………………….

Hôm nay vào hồi ........…giờ ….... ngày ….... tháng ...… năm …..............

Tại phòng học lớp ……..: Trường …………………- Xã ……………………

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM :

1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………………………………………

2/ Tổng số Phụ huynh học sinh lớp : …..vắng …….(trong đó: phép …….không phép …..)

II/ NỘI DUNG

1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ………..

Thông báo điều lệ hội phụ huynh

- Thông báo tình hình lớp cuối năm học 20…-20.... Cụ thể :

+ Về sĩ số học sinh cuối năm là :………..học sinh, nữ là :…………..học sinh, học sinh dân tộc là :… So với đầu năm là :…..học sinh, nữ là :……..học sinh, học sinh dân tộc là :…….

Tăng……em

Giảm……em

+ Tình hình chất lượng của lớp theo kiểm tra cuối năm là

Hạnh kiểm:

1/ Tốt: …...em/……em

2/ Khá: …...em/……em

3/ Trung bình: …...em/……em

4/ Yếu: …...em/……em

Học lực:

1/Giỏi: …...em/……em

2/ Khá:…...em/……em

3/ Trung bình: …...em/……em

4/ Yếu: …...em/……em

5/ Kém: …...em/……em

2/ Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp hoạt động đúng theo điều lệ hội phụ huynh học sinh:

- Theo dõi kiểm tra việc dạy học vận động học sinh nghỉ học đến lớp. tuyên truyền đến mọi người dân về xã hội học tập.

- Thăm hỏi động viên học sinh tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được đến lớp.

- Đề xuất việc xây dựng phong trào học tập, các vấn đề khác có liên quan đến việc học tập của con em theo đúng mục đích.

- Đề xuất việc thu chi quỹ hội trong năm học cụ thể :

Thu quỹ hội năm học 20….-20… Được :………………. đồng /học sinh (Miễn giảm các em học sinh…)

Thu quỹ photo năm học 20….-20… Được :………………. đồng /học sinh Quỹ dùng cho chi phí photo đề bài kiểm tra năm học 20….-20….

Thu quỹ lớp năm học 20….-20… :……….………….đồng/năm học

Thu học phí năm học 20….-20… :……….………….đồng/năm học

Biên bản đã được thông qua và nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ……… giờ cùng ngày.

 

                                                                       …..ngày ….tháng …..năm……..

THƯ KÝ

   T/M BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

 

3. Hướng dẫn lập biên bản họp phụ huynh cuối năm

- Trong biên bản họp phụ huynh phải đảm bảo các phần:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên trường học.

+ Tên biên bản kèm theo năm học.

+ Mục đích của cuộc họp: Thông báo kế hoạch học tập và các khoản thu đầu năm như bảo hiểm y tế, phí xây dựng trường học….

+ Nội dung chính của biên bản.

+ Thời điểm lập biên bản.

+ Địa điểm lập biên bản.

+ Chữ ký và ý kiến của giáo viên chủ nhiệm và hội trưởng hội phụ huynh.

- Trong biên bản phải nêu được:

+ Thông tin về thành phần tham gia, ghi cụ thể về thời gian, địa điểm lớp học diễn ra buổi họp phụ huynh.

+ Các nội dung trao đổi, thỏa thuận trong buổi họp phụ huynh như: tình hình học tập, rèn luyện của mỗi bạn học sinh, đánh giá của nhà trường, qua đó phụ huynh cũng nắm rõ được tình hình học tập của học sinh, từ đó có được biện pháp giáo dục phù hợp tại nhà.

+ Nội dung của mẫu biên bản họp phụ huynh phải được thư ký ghi chép thật cẩn thận, công khai. Người ghi chép không được thêm bớt hay bỏ sót bớt kỳ nội dung thông tin nào bởi đã là biên bản thì phải tuyệt đối chính xác.

- Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong cuộc họp: thay mặt cho nhà trường thông báo tình hình học tập chung. Sau đó, tập trung vào thông báo kết quả học tập, rèn luyện, hoạt động của học sinh trong năm học vừa qua:

+ Sĩ số học sinh, bao gồm: tổng số học sinh cả lớp; số học sinh tăng hoặc giảm, số học sinh chuyển đến hoặc đi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là người nước ngoài…

+ Kết quả hai mặt rèn luyện và học tập: ghi rõ số liệu và tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá, trung bình, yếu; học lực đạt mức hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành hay chưa hoàn thành.

+ Nêu các thành tích mà tập thể lớp được nhận; khen thưởng về thành tích học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, tham gia các cuộc thi… của cá nhân.

+ Nhận xét cụ thể về tình học tập, rèn luyện của từng học sinh.

- Nhiệm vụ của ban đại diện cha mẹ học sinh: thông báo, về tình hình thu chi trong năm, tổng tiền quỹ còn dư hoặc thiếu và kế hoạch giải ngân khoản dư hoặc thu bù âm quỹ.

Trên đây là các mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm mới nhất. Nếu gặp vướng mắc liên quan, bạn đọc vui lòng gọi tới tổng đài 1900.6192 để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.