Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Biên bản họp phụ huynh đầu năm là một trong những biên bản vô cùng quan trọng trong các trường học. Biên bản họp phụ huynh cần cập nhật đầy đủ, chính xác những thông tin, nội dung trong suốt cuộc họp. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách viết biên bản họp phụ huynh chính xác nhất năm 2023 qua bài viết sau!

1. Biên bản họp phụ huynh có nghĩa là gì?

Biên bản họp phụ huynh là một trong những biểu mẫu được sử dụng phổ biến tại trường học. Đây là biên bản được giáo viên và hội phụ huynh lớp thành lập nhằm ghi chép lại những nội dung, tiến trình đã thảo luận của buổi họp.

Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp sẽ được lưu trữ bởi giáo viên và nộp lên nhà trường. Biên bản cuộc họp phụ huynh chuẩn xác và đầy đủ nội dung là điều mà tất cả thầy cô đều cần. Biên bản sẽ giúp cho thầy cô tiết kiệm được thời gian và công sức trong quá trình soạn thảo.

Biên bản họp phụ huynh đầu năm
Mâuiên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp có nghĩa là gì? (Ảnh minh họa)

2. Mẫu tham khảo biên bản họp phụ huynh đầu năm mới nhất 2023

Dưới đây là những mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp chuẩn nhất 2023:

2.1 Mẫu họp phụ huynh đầu năm của cấp tiểu học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

---------o0o---------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC

Lớp .............Năm học.......................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ....................................

- Cuộc họp bắt đầu vào: .........giờ, ngày........tháng........năm .......................

- Địa điểm: ...........................................

- Chủ tọa: ...................................................

- Thư ký: .................................................. .

NỘI DUNG TIẾN HÀNH BUỔI HỌP

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Tổng số phụ huynh có mặt tại buổi họp:..............

- Vắng.......................có lý do ....….........................

2. Tuyên bố lý do tiến hành cuộc họp:

II. Nội dung:

1. Bầu BCH hội phụ huynh:

1. Chi hội trưởng:

2. Chi hội phó:

3. Ủy viên:

2. Báo cáo tình hình thực tế của lớp học và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

b) Khó khăn:

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp trong năm học mới:

a) Chỉ tiêu:

b) Một số biện pháp:

4. Thông qua các khoản thu cần thiết đầu năm:

5. Ý kiến biểu quyết và đóng góp của phụ huynh:

Chủ tọa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.2 Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm của trường mầm non

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM CỦA TRƯỜNG MẦM NON

NĂM HỌC 20...-20...

Lớp: ..............

Căn cứ vào kế hoạch và tình hình thực tế của lớp, hôm nay vào lúc……ngày .... tháng .... năm 20.... lớp … tiến hành họp phụ huynh đầu năm với nội dung như sau:

I. NỘI DUNG:

1. Điểm danh

2. Giới thiệu đại biểu tham dự - Tuyên bố lý do cuộc họp

3. Đặc điểm tình hình:

3.1 Đặc điểm tình hình Của trường:

3.2 Đặc điểm tình hình Của tổ:

3.3 Đặc điểm tình hình Của lớp:

4. Những quy định cần tuân thủ về nội quy của lớp:

4.1. Đối với giáo viên:

4.2. Đối với học sinh:

4.3. Đối với phụ huynh:

5. Thời gian biểu sinh hoạt và các hoạt động của trẻ tại trường:

5.1 Thời gian sinh hoạt biểu trong 1 ngày:

5.2 Chương trình học của trẻ:

6. Quy định chung về việc sử dụng đồ dùng cá nhân của trẻ:

7. Về công tác tuyên truyền:

8. Các khoản đóng góp

8.1 Những khoản đóng góp tự nguyện phục vụ trực tiếp cho học sinh:

8.2 Quỹ hoạt động cho lớp của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

8.3 Các khoản thu cần thiết để phục vụ nhà trường

(Có bảng dự trù nhu cầu mua sắm, tu sửa, xây dựng công trình)

9. Dự tính chỉ tiêu cần đạt được trong suốt năm học:

10. Bầu ban đại diện cho hội phụ huynh học sinh

11. Thảo luận và nhận đóng góp ý kiến từ phụ huynh:

Phụ huynh đóng góp ý kiến về nội dung nêu trên:................................................

Trên đây là những nội dung quan trọng trong cuộc họp năm học 20... – 20....

Cuộc họp phụ huynh diễn ra thành công với tỷ lệ nhất trí với biểu quyết là …….%

Thư ký                           Hội trưởng hội phụ huynh                          GVCN

2.3 Biên bản họp phụ huynh đầu năm của lớp 6

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM – LỚP 6

Năm học 2023-2024

– Giáo viên chủ nhiệm lớp:

– Khai mạc vào hồi:  giờ, ngày …… tháng ….. năm 2023

– Địa điểm:

– Chủ tọa: Giáo viên chủ nhiệm lớp … năm học 2023-2024

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

2. Tuyên bố lý do:

II. Nội dung:

1. Bầu ban đại diện cho hội phụ huynh:

2. Báo cáo tình hình thực tế của lớp và từng học sinh

a) Thuận lợi:

b) Khó khăn:

3. Đặt ra những chỉ tiêu và biện pháp trong năm học mới:

a) Chỉ tiêu:

Đạt: 100% học sinh lên lớp đúng đợt

Học sinh xuất sắc chiếm:…..%

Học sinh giỏi chiếm:…%

Học sinh khá:….%

Học sinh yếu kém: 0%

b) Một số biện pháp:

4. Thông báo các khoản thu cần thiết trong đầu năm:

– Chi các ngày lễ và tết

– Quỹ hội cha mẹ:……

– Hoạt động đội:……

– Mua quà phát thưởng

– Liên hoan, thăm hỏi:……….

– Những khoản chi phí khác của trường.

5. Ý kiến của phụ huynh:

III. Kết thúc

Cuộc họp của lớp … kết thúc vào lúc   giờ    phút cùng ngày.

Chủ Toạ                      Thư Ký                         Hội trưởng cha mẹ học sinh

3. Những nội dung cần có trong biên bản họp phụ huynh đầu năm

Tuỳ theo quy định của mỗi cấp học, trường học, lớp học mà nội dung trong biên bản họp phụ huynh sẽ khác nhau. Tuy nhiên, một biên bản họp phụ huynh đúng chuẩn thì cần phải có những thông tin, nội dung như sau:

  • Thành phần tham dự cuộc họp

Trong biên bản cần phải nêu rõ những thành phần tham dự cuộc họp phụ huynh đầu năm: Chủ toạ, thư ký cuộc họp, tổng số phụ huynh tham gia cuộc họp, số phụ huynh vắng mặt và lý do vắng.

Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp
Nội dung cần thiết trong buổi họp đầu năm (Ảnh minh họa)
  • Nội dung, thông tin của biên bản họp phụ huynh đầu năm 

Vấn đề đầu tiên cần đề cập tới là tình hình số lượng và chất lượng học sinh trong lớp. Giáo viên sẽ báo cáo những số liệu thực tế và kết quả học tập để đưa ra đánh giá cho hội phụ huynh một cách khách quan nhất.

Tiếp theo là cần triển khai và nêu rõ kế hoạch học tập của trường trong năm học mới. Ví dụ như học sinh lớp 5 hoặc lớp 9 thì sẽ phải thi chuyển cấp nên cần có kế hoạch học tập, ôn thi sát sao.

Giáo viên cần phải đưa ra những mục tiêu cho từng cột mốc quan trọng trong quá trình học: thi khảo sát, đánh giá năng lực,... Bên cạnh đó, giáo viên cần nêu ra những cách thức và biện pháp để hoàn thành những mục tiêu hoặc kế hoạch trong năm mới.

  • Các khoản phí đầu năm của trường, lớp học

Trong cuộc họp đầu năm, giáo viên cần phải công bố những khoản thu đầu năm của trường, lớp: học phí, chi phí mua sách, phí hội phụ huynh,... Những khoản thu này cần được ghi rõ trong biên bản họp phụ huynh đầu năm.

  • Ý kiến đóng góp của phụ huynh trong lớp

Phần này sẽ do giáo viên chủ nhiệm và thư ký trong cuộc họp tổng kết lại và viết đánh giá chung vào biên bản. Trong cuộc họp đầu năm cũng có phần bầu ban đại diện cha mẹ học sinh.

Phần bầu cử này nhằm phục vụ cho công tác hỗ trợ các hoạt động của lớp trong năm học. Kết quả cuộc họp sẽ dựa trên biểu quyết và đồng ý của tất cả các thành phần tham dự cuộc họp phụ huynh đầu năm.

4. Những yêu cầu khi viết biên bản họp phụ huynh đầu năm

Những yêu cầu cơ bản mà bạn không nên bỏ qua khi viết biên bản họp phụ huynh là:

  • Mẫu biên bản họp phụ huynh là biểu mẫu cần phải được soạn thảo trên Word và theo như khổ giấy A4. Biên bản chỉ nên soạn trên một mặt của tờ giấy.
  • Các phần trên của biên bản cần được sử dụng phông chữ dễ nhìn: Time New Roman, Arial với cỡ chữ thông thường sẽ là 13 hoặc 14.
  • Mẫu biên bản không được trang trí hoạ tiết, hoa văn hay bất cứ biểu tượng nào.
  • Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm cần phải giữ nét lịch sự, trang trọng của biên bản.
  • Biên bản họp phụ huynh cần tránh ghi sai thông tin, nội dung.
  • Cần dò lại những lỗi chính tả cơ bản trong biên bản cuộc họp.

Bài viết trên Hướng dẫn cách viết mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp đúng chuẩn 2023. Hy vọng thông qua đây, thầy cô và quý phụ huynh sẽ nắm bắt được những thông tin cơ bản trong biên bản họp. Đồng thời, biết cách tổ chức và thực hiện biên bản họp phụ huynh. Xem thêm những biểu mẫu biên bản khác hay và chuẩn xác nhất tại đây!

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Mẫu biên bản cuộc họp công ty chuẩn nhất năm 2024

Mẫu biên bản cuộc họp công ty chuẩn nhất năm 2024

Mẫu biên bản cuộc họp công ty chuẩn nhất năm 2024

Biên bản cuộc họp công ty là một trong những biên bản quan trọng trong bất kỳ công ty nào. Đây là biên bản khá thông dụng nhưng không phải ai cũng biết cách ghi chép biên bản này một cách chuẩn xác. Vậy hãy cùng xem ngay bài viết sau để tham khảo nhiều mẫu biên bản cuộc họp đúng chuẩn 2023 nhé!

Bản kiểm điểm học sinh và những nội dung bắt buộc cần có

Bản kiểm điểm học sinh và những nội dung bắt buộc cần có

Bản kiểm điểm học sinh và những nội dung bắt buộc cần có

Bản kiểm điểm học sinh là một văn bản quen thuộc với các học sinh khi đi học. Tùy theo từng trường hợp mà mỗi bản kiểm điểm sẽ có những nội dung và cách viết khác nhau. Dưới đây là những mẫu bản kiểm điểm học sinh theo từng trường hợp cụ thể và cách viết chi tiết.

Mẫu Bản kiểm điểm không thuộc bài [Mẫu chuẩn 2024]

Mẫu Bản kiểm điểm không thuộc bài [Mẫu chuẩn 2024]

Mẫu Bản kiểm điểm không thuộc bài [Mẫu chuẩn 2024]

Bản kiểm điểm không thuộc bài là loại văn bản rất quen thuộc với học sinh khi đi học. Nhưng khi giáo viên yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm thì nhiều học sinh vẫn còn loay hoay chưa biết cách viết. Dưới đây sẽ cung cấp cho bạn mẫu bản kiểm điểm không thuộc bài chuẩn 2023.