Mẫu Lý lịch nghĩa vụ quân sự khai thế nào?

Lý lịch là một trong những tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ. Do đó, trước khi đi nghĩa vụ quân sự, công dân phải khai lý lịch nghĩa vụ quân sự. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể.


1. Mẫu lý lịch nghĩa vụ quân sự mới nhất năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH
NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ, chữ đệm và tên thường dùng (viết chữ in hoa):.......................................

Họ, chữ đêm và tên khai sinh:................................................................................................................

Sinh ngày………tháng…….năm…………Giới tính (Nam,nữ):.......................

Số CMND hoặc số thẻ Căn cước công dân:...................................................

Nơi đăng ký khai sinh:.....................................................................................

Quê quán:........................................................................................................

Dân tộc:………………...…..Tôn giáo:……….…….….Quốc tịch:....................

Nơi thường trú của gia đình:..........................................................................

Nơi ở hiện tại của bản thân:..........................................................................

Thành phần gia đình:................................... Bản thân:………………………

Trình độ văn hóa:................................. Năm tốt nghiệp:………..……………

Ngành, nghề đào tạo:....................... Trình độ ngoại ngữ:……………………

Ngày vào Đảng CSVN:............................. Chính thức:……………………….

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:..............................................................

Khen thưởng:................................. Kỷ luật:…………………………………….

Nghề nghiệp:........................... Lương: Ngạch…………….Bậc………….……

Nơi làm việc (học tập):....................................................................................

Họ tên cha:........................................................... (Sống, Chết)………………

Sinh năm:……………….…………….Nghề nghiệp:.........................................

Họ tên mẹ:............................................................ (Sống, Chết)………………

Sinh năm:………….……….Nghề nghiệp:........................................................

Họ tên vợ (chồng):..................................................... Sinh năm:……………..

Nghề nghiệp..................................... Bản thân đã có………….con…………..

Cha mẹ có………..người con,………trai…….gái. Bản thân là con thứ..........

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ CỦA GIA ĐÌNH

(Ghi đầy đủ của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân và của vợ hoặc chồng; anh chị em ruột; con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật; Họ tên, năm sinh; nghề nghiệp, tình hình kinh tế, chính trị của từng người qua các thời kỳ đến nay).

........................................................................................................................

III. TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN
(Nêu thời gian, kết quả học tập, rèn luyện phấn đấu từ nhỏ đến thời điểm nhập ngũ)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHỮ KÝ CỦA CÔNG DÂN

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP Xà
(HOẶC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày……tháng……năm 201….

TRƯỞNG CÔNG AN HOẶC CƠ QUAN, TC, DN

CHỈ HUY TRƯỞNG QS

CHỦ TỊCH UBND

V. KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN QUÂN SỰ CẤP HUYỆN

................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày……tháng……năm 201…..

CHỈ HUY TRƯỞNG

VI. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG NVQS CẤP HUYỆN TRƯỚC KHI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ

................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày……tháng……năm 201…

TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

2. Viết lý lịch nghĩa vụ quân sự như thế nào?

Để viết lý lịch nghĩa vụ quân sự, công dân cần lưu ý như sau:

Mục I: Sơ yếu lý lịch

Công dân khai như khi khai sơ yếu lý lịch thông thường gồm:

- Họ, tên thường dùng và tên khai sinh: Viết hoa như: NGUYỄN VĂN A.

- Ngày, tháng, năm sinh: Ghi theo giấy khai sinh.

- Số CMND/CCCD: Nếu có giấy tờ nào thì viết số đó.

- Nơi đăng ký khai sinh: Ghi theo giấy khai sinh ví dụ: Số 82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Quê quán: Ghi theo giấy khai sinh. Nếu trong giấy khai sinh không có thì ghi theo nơi sinh của cha đẻ hoặc ông nội. Trong đó, ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh.

- Dân tộc, tôn giáo: Ghi theo giấy khai sinh. Nếu tôn giáo không có thì ghi là “Không”.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ghi theo sổ hộ khẩu.

- Nơi ở hiện tại: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh… nơi bản thân đang sinh sống.

Ví dụ: Số 82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Thành phần gia đình: Gồm một trong các thành phần như bần nông, công chức, viên chức, tiểu thương, tư sản…

- Thành phần bản thân: Ghi rõ công nhân, nông dân, công chức, viên chức… hoặc sống phụ thuộc gia đình.

- Trình độ văn hóa: Ghi rõ là 12/12 hoặc 10/10 hoặc đại học…

- Trình độ ngoại ngữ: Ghi theo trình độ sử dụng tiếng nước ngoài đã được cấp văn bằng hoặc chứng chỉ như Tiếng Anh trình độ B…

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Ghi ngày, tháng, năm vào Đảng hoặc Đoàn và ngày, tháng, năm được vào Đảng chính thức.

- Khen thưởng, kỷ luật: Nếu được nhận bằng khen hoặc khen thưởng hoặc bị kỷ luật thì cũng ghi cụ thể, rõ ràng. Ví dụ: Được nhận bằng khen Giáo viên dạy giỏi cấp trường hoặc bị kỷ luật khiển trách…

- Nghề nghiệp, lương, ngạch, bậc: Ghi nghề nghiệp hiện tại đang làm. Nếu đang làm việc trong cơ quan Nhà nước và nhận lương theo ngạch, hạng, bậc thì ghi rõ, cụ thể.

- Nơi làm việc (học tập): Ghi theo địa chị thực tế đang làm hoặc học tập.

- Họ, tên cha, mẹ, sinh năm, nghề nghiệp và tình trạng sống, chết của cha, mẹ, vợ hoặc chồng: Ghi theo thực tế.

- Bản thân có bao nhiêu người con, là con trai hay con gái trong gia đình.

Mục II, tình hình kinh tế, chính trị của gia đình

Tại phần này, công dân ghi rõ cha, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng bản thân và của vợ/chồng (nếu có); anh, chị, em ruột; con đẻ, con nuôi… những nội dung sau:

- Họ, tên, năm sinh.

- Nghề nghiệp, tình hình kinh tế, chính trị của từng người.

Mục III: Tình hình kinh tế, chính trị, quá trình công tác của bản thân.

Ở mục này, công dân cần nêu rõ về thời gian, kết quả học tập, rèn luyện từ khi còn nhỏ cho đến thời điểm khai lý lịch nghĩa vụ quân sự.

mau ly lich nghia vu quan su
Mẫu Lý lịch nghĩa vụ quân sự khai thế nào? (Ảnh minh họa)


3. Lý lịch nghĩa vụ quân sự dùng để làm gì?

Theo điểm a khoản 1 Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân sẽ được gọi nhập ngũ nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Lý lịch rõ ràng.

- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật do Nhà nước quy định.

- Có đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ: Có sức khỏe loại 1, 2, 3 và không bị cận từ 1,5 đi ốp trở lên…

- Có trình độ văn hóa phù hợp…

Đồng thời, về tiêu chuẩn chính trị, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 148/2018/TT-BQP quy định:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Do đó, tiêu chuẩn lý lịch rõ ràng là một trong những tiêu chuẩn để công dân có đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được tham gia nghĩa vụ quân sự bên cạnh các tiêu chuẩn khác.

Trên đây là quy định về lý lịch nghĩa vụ quân sự. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

>> Thông tin cần biết về nghĩa vụ quân sự mới nhất

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.