Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc mới nhất

Sau đây LuatVietnam sẽ cung cấp cho bạn đọc một số mẫu biên bản bàn giao thiết bị thường được sử dụng nhất hiện nay.

1. Hướng dẫn soạn thảo biên bản bàn giao thiết bị

Về cơ bản, trong biên bản bàn giao thiết bị sẽ bao gồm các nội dung sau:

- Phải có quốc hiệu, tiêu ngữ và ngày tháng năm lập biên bản.

- Có tên biên bản: BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

- Thời gian lập biên bản: có đầy đủ thông tin ngày tháng năm và thời gian lập biên bản.

- Thông tin của bên giao: Họ tên và chức vụ (nếu có).

- Thông tin của bên nhận: Họ tên và chức vụ (nếu có).

- Thông tin về loại thiết bị được bàn giao gồm: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, mã thiết bị, số lượng và hiện trạng của thiết bị.

- Thông tin về việc kiểm tra, bàn giao sản phẩm, ví dụ: Bên giao là… đã giao cho…… kiểm tra sản phẩm. Sau khi bàn giao bên sẽ nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hai bên thống nhất lập biên bản bàn giao theo nội dung như trên và biên bản bàn giao thiết bị được lập thành hai bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản.

- Chữ ký của hai bên.

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị
Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc mới nhất (Ảnh minh họa)
 

2. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc số 1

  

Cơ quan, tổ chức…………                  

…………….            
——              

Số:…./BB-….                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

—————

…., ngày….tháng…. năm.

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

(V/v bàn giao thiết bị cho mượn)

 

Căn cứ vào Hợp đồng mượn tài sản số:…/…-…. ………………………………….;

Căn cứ…………………………………………………………………………………..;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: (Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………..Bộ phận:………………

Trường:………………………………………………………………………………

Bên nhận bàn giao: (Bên B)

Họ và tên: ……………………………………

Chức vụ: ……………………………… Lớp:……………………………………

Trường :…………………………………………………………………………..

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao thiết bị cho bên B tại địa điểm: ………………………………………

1. Các trang thiết bị gồm:

 

STT

Tên thiết bị, dụng cụ

Tình trạng sử dụng

Số lượng

       
       
       
       

2. Lý do bàn giao

Bên B có nhu cầu mượn một số loại thiết bị, dụng cụ nêu trên để sử dụng vào việc…..……….

Bên B đã nhận đầy đủ số lượng trang thiết bị,dụng cụ như đã yêu cầu và có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn giao trả nguyên vẹn và đúng thời gian đã thỏa thuận ban đầu

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

               Bên bàn giao                                                    

              ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                 

Bên nhận bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

 


3. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

 

Hôm nay, ngày….tháng…năm….tại……………………………chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO:

1…………………

2……………........

3…………………

BÊN NHẬN:

1………………..

2…………………

Bên giao bàn giao một số thiết bị như sau:
 

STT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật, mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

         
         
         

 

Bên giao giao cho…….là chủ của sản đã kiểm tra về thông tin sản phẩm, sau khi bàn giao bên nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hai bên thống nhất lập biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và biên bản bàn giao thiết bị được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

         Bên giao                                          

Bên nhận

4. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

BÀN GIAO THIẾT BỊ

 

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. chúng tôi gồm:

BÊN GIAO (Bên A):

1. (Họ tên) ................................. Chức vụ....................................................

2. (Họ tên) ................................. Chức vụ..............................................................................

BÊN NHẬN (Bên B):

Ông/bà:................................................................................................................

Thiết bị được bàn giao bao gồm:

STT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật, mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

         
         
         


…………………………giao cho Ông/bà:...................................... để………………………….. trong thời gian........................

Mọi hư hỏng, mất không có lý do chính đáng Ông/bà:.................................. hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

                          Bên giao                                                                Bên nhận

                 (Ký và ghi rõ họ tên)                                              (Ký và ghi rõ họ tên)       

 


5. Lưu ý khi làm biên bản bàn giao thiết bị

Khi làm biên bản bàn giao thiết bị cần chú ý cung cấp đầy đủ thông tin, đặc biệt đối với biên bản bàn giao máy móc thiết bị cần chứa các thông tin cá nhân, thông tin máy móc, thông tin liên lạc của người chuyển và người nhận.

Ngoài ra, tất cả những thiết bị được bàn giao cần ghi rõ ràng, cụ thể và chính xác số lượng, thông tin thiết bị cũng như thời gian giao nhận và hoàn trả.

Biên bản bàn giao không thể thiếu được chữ ký của hai bên và đóng dấu thì mới có giá trị, mỗi bên giữ một bản để tránh xảy ra những tranh chấp không mong muốn.

Trên đây là các mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc mới nhất. Nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu chuẩn, thông dụng
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Đánh giá, phân loại giáo viên là nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Khi tổ chức họp đánh giá, xếp loại giáo viên cần lập biên bản để ghi lại nội dung quan trọng của cuộc họp. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên dưới đây

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức sẽ tiến hành họp để tổng kết, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với các thành viên của mình. Trong đó, tổ chức họp để đánh giá Đảng viên cuối năm là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm. Nội dung cuộc họp sẽ được thể hiện thông qua Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Mẫu Báo cáo thanh lý tài sản công ty và hướng dẫn quy trình thanh lý tài sản

Mẫu Báo cáo thanh lý tài sản công ty và hướng dẫn quy trình thanh lý tài sản

Mẫu Báo cáo thanh lý tài sản công ty và hướng dẫn quy trình thanh lý tài sản

Báo cáo thanh lý tài sản công ty, doanh nghiệp là mẫu văn bản được lập ra khi công ty, doanh nghiệp do giải thể hoặc tình hình doanh nghiệp… mà phải tiến hành thanh lý tài sản. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo thanh lý tài sản công ty

Mẫu Báo cáo về mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất dành cho mọi doanh nghiệp

Mẫu Báo cáo về mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất dành cho mọi doanh nghiệp

Mẫu Báo cáo về mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất dành cho mọi doanh nghiệp

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Dưới đây là mẫu Báo cáo theo quy định mới nhất hiện nay.