Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu chuẩn, thông dụng

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu là loại văn bản không thể thiếu trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn đọc các mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu chuẩn mà các doanh nghiệp thường dùng.

1. Biên bản bàn giao là gì?

Biên bản bàn giao là loại văn bản ghi nhận lại việc bàn giao một vấn đề nào đó như tài sản, công việc, hồ sơ, hàng hóa… một cách cụ thể, rõ ràng.

Biên bản bàn giao sẽ ghi lại những thông tin như người bàn giao, người nhận, nội dung bàn giao là gì… Đồng thời, có giá trị chứng minh cho các sự kiện thực tế đã xảy ra, làm căn cứ pháp lý cho các vấn đề nảy sinh sau này.

mau bien ban ban giao ho soMẫu biên bản bàn giao hồ sơ (Ảnh minh họa)
 

2. Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu

CÔNG TY…  Số: …/...                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—————————

......, ngày ...… tháng ...... năm 20......

 
 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

 

Bên giao:

Họ tên:.........................................................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................................

Trụ sở:.........................................................................................................................

Bên nhận:

Họ tên:.........................................................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................................

Công ty:.......................................................................................................................

Trụ sở:.........................................................................................................................

Chi tiết tài liệu bàn giao:

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 


                                 Bên giao                                              Bên nhận


3. Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ, tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

 

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty

Chúng tôi gồm có:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:

1. Ông/ Bà :… Chức vụ:….Phòng: …

2. Ông/ Bà …Chức vụ:…Phòng: …

3. Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: …

4. Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: …

B. NGƯỜI BÀN GIAO:

5. Ông/ Bà :……………………………..  Chức vụ:………………  Phòng: …………………….

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

1. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

STT

Nội dung

Người nhận bàn giao

Kết luận

1

 

 

 

2

 

 

 

 

2. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

STT

Nội dung

Người nhận bàn giao

Kết luận

1

 

 

 

2

 

 

 

Biên bản kết thúc vào lúc …….h…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

Biên bản được lập thành …. (………….) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
 

Quản lý bộ phận

Người nhận bàn giao

Người bàn giao

 

 


4. Cách viết biên bản bàn giao hồ sơ

Khi viết biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu cần lưu ý các đặc điểm sau:

- Ghi rõ ràng, chính xác về thời gian, địa điểm bàn giao cũng như thời điểm lập biên bản.

- Liệt kê đầy đủ các thông tin cá nhân của cả bên bàn giao và bên nhận bàn giao.

- Các thông tin quan trọng của tài sản như: tên, số lượng, đặc điểm nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị… đều nên ghi chú cẩn thận.

- Nêu ra các điều kiện, trách nhiệm đối với tài sản và cam kết của đôi bên

- Có đầy đủ chữ ký xác nhận của bên giao và bên nhận, cẩn thận hơn thì có thể lấy thêm chữ ký của cả người làm chứng.

Trên đây là mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu mà các doanh nghiệp thường dùng. Nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được giải đáp.

>> Cập nhật mẫu Biên bản làm việc phổ biến, chính xác nhất hiện nay

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây