Kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần từ tháng 9 - 11/2022

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 1914/QĐ-BTC ban hành phương án kiểm tra thực hiện Thông tư 19/2003/TT-BTC về điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

Cụ thể, đối tượng thực hiện kiểm tra bao gồm các công ty cổ phần (các công ty đại chúng và công ty không phải đại chúng). Nội dung kiểm tra như sau:

- Kiểm tra việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ:

 • Các trường hợp thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ.

 • Điều kiện thực hiện kết chuyển thặng dư vốn để bổ sung vốn điều lệ.

 • Xác định số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn điều lệ thông qua thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu/kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung vốn điều lệ.

 • Việc sử dụng các khoản chênh lệch giá khi tự đánh giá lại tài sản để tăng vốn điều lệ (khi có chủ trương của nhà nước).

  Bộ Tài chính kiểm tra việc tăng giảm vốn điều lệ công ty cổ phần
  Bộ Tài chính kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần (Ảnh minh họa)

- Kiểm tra việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ:

 • Các trường hợp thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

 • Việc thanh toán tiền cho các cổ đông.

- Kiểm tra quản lý cổ phiếu quỹ tại công ty cổ phần:

 • Các trường hợp công ty mua lại cổ phần.

 • Điều kiện mua lại cổ phần.

 • Xử lý cổ phiếu quỹ đã mua vào nhưng sau 03 năm doanh nghiệp không sử dụng và vốn của các cổ đông nhỏ hơn vốn điều lệ.

 • Việc mua, bán cổ phiếu quỹ với công ty cổ phần đã đăng ký niêm yết.

 • Các trường hợp công ty không được phép mua lại cổ phần.

 • Các đối tượng không được phép mua lại cổ phần.

 • Quản lý, hạch toán cổ phiếu quỹ.

- Kiểm tra về xử lý, hạch toán chênh lệch tăng do mua, bán cổ phiếu quỹ và chênh lệch do giá phát hành thêm cổ phiếu mới lớn hơn so với mệnh giá; các trường hợp giá bán cổ phiếu quỹ nhỏ hơn giá mua vào, giá bán cổ phiếu mới phát hành thêm thấp hơn mệnh giá.

Trong tháng 9, 10, 11/2022, Cục Tài chính doanh nghiệp sẽ gửi Công văn yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo và lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

Nếu có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Sửa đổi, bổ sung mã đối tượng trên thẻ BHYT từ ngày 03/12/2023

Sửa đổi, bổ sung mã đối tượng trên thẻ BHYT từ ngày 03/12/2023

Sửa đổi, bổ sung mã đối tượng trên thẻ BHYT từ ngày 03/12/2023

Ngày 27/11/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1697/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.