Những quy định cần nắm rõ liên quan đến công ty cổ phần

Lọc bài viết theo:

35%, 50% và những tỷ lệ sở hữu cổ phần mà cổ đông cần biết 18/09/2021

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần sẽ được thể hiện qua các con số về tỷ lệ sở hữu cổ phần, số phiếu biểu quyết...Dưới đây là một số tỷ lệ sở hữu cổ phần có ý nghĩa quan trọng đối với cổ đông.

Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH? 08/09/2021

Công ty TNHH và công ty cổ phần là những loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm nhất, phù hợp với hầu hết các tiêu chí cơ bản để thành lập một công ty. Tuy nhiên, việc lựa chọn thành lập công ty TNHH hay công ty cổ phần lại không phải là điều dễ dàng.

Điều kiện phát hành trái phiếu đối với công ty cổ phần 20/05/2021

Trái phiếu là một loại chứng khoán được các nhà đầu tư ưa chuộng vì ưu tiên thanh toán so với cổ phiếu. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ có thể mua trái phiếu tại những công ty cổ phần mà đáp ứng đủ điều kiện phát hành.

Công ty cổ phần có bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát? 18/01/2021

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần là cơ quan kiểm tra, giám sát hoạt động trong công ty. Ở một số công ty cổ phần có quy mô lớn với nhiều cổ đông, Ban kiểm soát có vai trò và nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông từ 2021 có gì mới? 24/12/2020

Luật Doanh nghiệp 2020 có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông. Đây là loại cổ đông quan trọng trong công ty cổ phần nhưng không phải ai cũng hiểu được đặc điểm, vị trí của họ.

Sổ đăng ký cổ đông quan trọng thế nào với công ty cổ phần? 22/12/2020

Sổ đăng ký cổ đông có vai trò ghi chép những thông tin về cổ đông và cổ phần nhằm kiểm soát và quản lý công ty. Đây là tài liệu nội bộ bắt buộc phải có trong công ty cổ phần.

Cổ đông có được thế chấp cổ phần để vay tiền không? 14/12/2020

Việc sở hữu cổ phần của công ty mang lại cho cổ đông những quyền và nghĩa vụ nhất định. Trong đó, nhiều cổ đông băn khoăn có được thể chấp có phần để vay tiền hay không?

Cách thức chia lợi nhuận cho cổ đông trong công ty cổ phần 09/12/2020

Đặc điểm của công ty cổ phần là không giới hạn cổ đông tham gia góp vốn. Tổ chức, cá nhân có ý định trở thành cổ đông cần phải tìm hiểu rõ loại hình công ty này, đặc biệt là vấn đề cách thức chia lợi nhuận trong công ty cổ phần.

Phân biệt cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, cổ đông trong công ty cổ phần 01/12/2020

Công ty cổ phần có mô hình tổ chức khá phức tạp. Để hiểu rõ cơ cấu hoạt động của công ty cổ phần cần phải hiểu được các khái niệm cơ bản, trong đó cần phân biệt cổ phần và cổ phiếu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc: Ai đứng đầu công ty? 24/11/2020

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có quy mô lớn và phức tạp. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đều là những người quan trọng trong cơ cấu tổ chức của công ty.

13 thay đổi liên quan đến công ty cổ phần từ 2021 19/11/2020

Luật Doanh nghiệp 2020 đã có một số điều chỉnh về cơ cấu và đặc điểm của các loại hình công ty. Trong đó, quy định về công ty cổ phần từ 2021 sẽ có nhiều thay đổi lớn.

Năm 2021, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách nào? 30/10/2020

Việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần chỉ được thực hiện trong một số trường hợp. Sau khi quyết định việc giảm vốn, công ty cổ phần phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Cập nhật: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần 2021 mới nhất 27/10/2020

Vốn của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, mua cổ phần là cách để đầu tư tài chính. Để mua bán thuận lợi, các cá nhân, tổ chức cần phải nắm rõ thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần chỉ với 3 bước (mới nhất) 21/10/2020

Thủ tục thành lập công ty cổ phần 2021 dưới đây được LuatVietnam cập nhật theo quy định mới nhất khi liên thông, phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Làm gì khi cổ đông không góp đủ vốn? 02/01/2020

Các cổ đông công ty cổ phần phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy, phải làm gì khi cổ đông không góp đủ vốn?  

Sở hữu bao nhiêu cổ phần thì trở thành cổ đông sáng lập? 30/12/2019

Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Vậy, phải sở hữu bao nhiêu cổ phần thì mới trở thành cổ đông sáng lập?  

Cổ đông có được trả nợ bằng cổ phần trong công ty? 06/06/2019

Cổ đông có được trả nợ bằng cổ phần của mình hay không? Khi đó chủ nợ sẽ đương nhiên trở thành cổ đông công ty cổ phần?

Tháng 6/2019 chuyển 03 Trung tâm Kiểm định thành công ty cổ phần 31/05/2019

Đây là nội dung trong Công văn 2068/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo cáo kết quả thực hiện.

Công ty cổ phần có bắt buộc phải có Ban kiểm soát? 31/05/2019

Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Công ty cổ phần có bắt buộc phải có Ban kiểm soát?

Công ty cổ phần có thể tăng vốn bằng những cách nào? 28/05/2019

Vốn điều lệ công ty cổ phần do các cổ đông sáng lập cam kết góp và được ghi trong Điều lệ công ty. Có cách nào để công ty cổ phần có thể tăng vốn một cách đơn giản nhất?