Giảng viên dạy tối đa 550 giờ chuẩn/năm

(LuatVietnam) Ngày 15/12/2010, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ký ban hành Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo đó, khung giờ chuẩn giảng dạy cho các môn đối với Giáo sư và giảng viên cao cấp là 360 giờ, Phó giáo sư và giảng viên chính là 320 giờ, Giảng viên là 280 giờ; khung giờ chuẩn giảng dạy môn Giáo dục thể chất tại các trường không chuyên đối với Giáo sư và giảng viên cao cấp là 500 giờ, Phó giáo sư và giảng viên chính là 460 giờ, Giảng viên là 420 giờ.

Khung giờ chuẩn này vẫn được giữ nguyên theo quy định tại Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT, ngoại trừ việc bỏ áp dụng khung giờ chuẩn đối với giảng viên dạy môn Quốc phòng – An ninh tại các trường không chuyên.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định: Trong cùng chuyên ngành, giảng viên có mức lương cao hơn thì có số giờ chuẩn nhiều hơn và không quá 400 giờ chuẩn, đối với giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất ở các trường không chuyên không quá 550 giờ chuẩn; trong cùng chuyên ngành, giảng viên có mức lương thấp hơn thì có số giờ chuẩn ít hơn và không dưới 260 giờ chuẩn, đối với giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất ở các trường không chuyên không dưới 400 giờ chuẩn.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29/01/2011 và thay thế các quy định về giảng viên giáo dục quốc phòng tại Thông tư số 43/2003/TT-BGDĐT ngày 26/9/2003 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục