Quy định mới về thời gian làm việc của giảng viên đại học từ 11/9

Chế độ làm việc của giảng viên đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020.

Cụ thể, thời gian làm việc của giảng viên đại học trong năm học là 44 tuần tương đương với 1.760 giờ hành chính dùng để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác, được xác định theo năm học sau khi trừ đi ngày nghỉ.

Trong khi hiện nay theo quy định tại Điều 4 Thông tư 47 năm 2014, mặc dù vẫn giữ nguyên tổng quỹ thời gian trong năm học là 1.760 giờ nhưng thời gian làm việc lại được thực hiện theo chế độ mỗi tuần làm việc 40 giờ.

thời gian làm việc của giảng viên đại học
Quy định mới về thời gian làm việc của giảng viên đại học từ 11/9 (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên theo Thông tư mới cũng có sự điều chỉnh tăng so với quy định hiện nay.

Cụ thể, định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học được quy định từ 200 - 350 giờ chuẩn giảng dạy, tương đương từ 600 - 1050 giờ hành chính. Trong đó giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp hoặc trực tuyến phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức theo quy định.

Còn theo quy định hiện nay, định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học được ấn định số giờ cụ thể là 270 giờ và thời gian giảng dạy trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định.

Như vậy, theo quy định mới, tăng định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên lên tối đa 350 giờ và số giờ dạy trực tuyến của giảng viên cũng được tính vào định mức giờ chuẩn…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/9/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 245/TB-VPCP ngày 25/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về tình hình chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện trình Quốc hội các văn bản có hiệu lực thi hành sớm đối với các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản.