Chuyên mục Thuế

Tìm kiếm
Danh sách văn bản còn hiệu lực lĩnh vực thuế

Danh sách văn bản còn hiệu lực lĩnh vực thuế

Lĩnh vực thuế là một trong những lĩnh vực có nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhất. Để tiện tra cứu các quy định pháp luật về thuế đang có hiệu lực, dưới đây là danh sách văn bản pháp luật lĩnh vực thuế hiện hành.
Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng khi vi phạm hành chính thuế

Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng khi vi phạm hành chính thuế

Với mỗi hành vi vi phạm hành chính về thuế sẽ có mức xử phạt cố định. Tuy nhiên, mức xử phạt sẽ thay đổi nếu có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng. Dưới đây là tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng khi vi phạm hành chính thuế.
Hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Khi mua bán nhà, đất nếu thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân thì phải chuẩn bị hồ sơ miễn thuế và nộp kèm hồ sơ khai thuế. Dưới đây là quy định về hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất
Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Khi mua bán nhà, đất thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi nào có chứng từ nộp thuế hoặc xác nhận thuộc trường hợp miễn thuế thì mới được sang tên Sổ đỏ. Dưới đây là hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất.
Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ - TK 133

Cách hạch toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ - TK 133

Tài khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ dùng để phản ánh sổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ của doanh nghiệp. Dưới đây là cách hạch toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo Thông tư 200.
Cách hạch toán tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng

Cách hạch toán tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng

Tài khoản phải thu của khách hàng dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu, tình hình thanh toán khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng. Dưới đây là cách hạch toán tài khoản 131 theo Thông tư 200.
Mức phạt với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Mức phạt với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp thuế trong thời hạn quy định. Quá thời hạn nộp thuế 90 ngày sẽ bị xử lý theo các mức phạt với hành vi trốn thuế, gian lận thuế dưới đây.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán hàng đa cấp

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán hàng đa cấp

Cá nhân bán hàng đa cấp mà có doanh thu tính thuế từ 100 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế. Dưới đây là quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện và cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán hàng đa cấp.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê tài sản

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê tài sản

Khi cá nhân cho thuê tài sản như cho thuê nhà, thuê ô tô…thì phải nộp thuế thu nhập nếu có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Dưới đây là hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê tài sản.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền phải nộp của cá nhân có thu nhập chịu thuế. Mỗi đối tượng và mỗi loại thu nhập sẽ có cách tính khác nhau. Dưới đây là cách tính thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ.