Đề xuất mới về tiền lương hưu, BHXH từ 01/7/2023

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về đề xuất cách tính lương hưu từ 01/7/2023 cùng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng tại dự thảo Thông tư mới nhất.

Đề xuất tăng 20,8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01/7/2023

Nội dung đề xuất mới về tiền lương hưu từ 01/7/2023 được quy định tại Điều 2 dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể như sau:

- Tăng thêm 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 sau khi đã được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 x 1,125

- Tăng thêm 20,8% mức lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 với người chưa được điều chỉnh tăng theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2023 x 1,208

Thời điểm áp dụng cho việc điều chỉnh này là từ ngày 01/7/2022.

Trong đó, việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng nêu tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP như sau:

- Tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 cho các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

- Những người nghỉ hưu trước 01/01/1995 đã điều chỉnh nhưng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng dưới 2,3 triệu đồng thì được tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng trở xuống; nếu có mức lương hưu từ 2,3 - dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng thì tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Thông tư này, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/1995 sau khi điều chỉnh mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội dưới 03 triệu đồng/tháng như sau:

- Với người có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người thì sau khi điều chỉnh:

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh = Mức này trước khi điều chỉnh + 300.000 đồng/tháng

- Với người có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2,7 - dưới 03 triệu đồng/người/tháng thì mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = 03 triệu đồng/tháng.

Đề xuất mới về tiền lương hưu từ 01/7/2023: Sẽ tăng đến 20,8%?
Đề xuất mới về tiền lương hưu từ 01/7/2023: Sẽ tăng đến 20,8%? (Ảnh minh hoạ)

Dự kiến đối tượng nào được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH?

Hiện nay, Nghị định quy định các đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng chưa được ban hành mà mới được xây dựng lấy ý kiến đóng góp. Cụ thể, gồm các đối tượng nêu tại dự thảo Nghị định gồm sau đây:

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng háng trước 01/7/2023:

  • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
  • Cán bộ cấp xã và người đang hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
  • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; theo Quyết định trợ cấp cho người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; cho người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
  • Cán bộ cấp xã đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
  • Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng khi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ.
  • Công an đang hưởng trợ cấp hằng tháng do tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an đã thôi việc, xuất ngũ.
  • Quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an đang hưởng trợ cấp khi tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
  • Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp tuất hằng tháng trước 01/01/1995.

- Những người ở trên nghỉ hưu và hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước 01/01/1995 sau khi đã điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng dưới 03 triệu đồng/tháng.

Trên đây là đề xuất mới về tiền lương hưu từ 01/7/2023. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục