tăng lương hưu

Lọc bài viết theo:

Sẽ tăng đến 20,8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01/7/2023? 03/03/2023

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2023 tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

2 điều cần biết về tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 2022 07/12/2021

Để đảm bảo cuộc sống cho những người đang hưởng lương hưu trong các giai đoạn trước, ngày 07/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng.

Lương hưu dự kiến tăng 7,382% từ 01/7/2020 22/01/2020

Để thống nhất trong việc áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2020, Chính phủ đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng.

Lương hưu thế nào khi lương cơ sở, lương tối thiểu vùng tăng? 18/11/2019

Năm 2020 được xem là năm có nhiều chuyển biến của chính sách tiền lương khi lương cơ sở tăng cao nhất từ trước tới nay, lương tối thiểu vùng cũng tăng thêm nhiều so với năm 2019. Với sự thay đổi này, lương hưu sẽ thay đổi thế nào?

Từ 01/7/2020, mức lương hưu thấp nhất là 1,6 triệu đồng/tháng 07/11/2019

Theo đề xuất của Chính phủ, lương cơ sở năm 2020 có thể tăng đến 1,6 triệu đồng/tháng. Nếu thông qua, mức lương này sẽ áp dụng từ ngày 01/7/2020. Và kéo theo đó là hàng loạt các khoản trợ cấp, phụ cấp đều tăng theo, trong đó có lương hưu.

Sẽ đồng loạt tăng lương hưu từ 01/7/2020 05/11/2019

Theo thông lệ, ngày 01/7 hàng năm sẽ là ngày vui chung của toàn bộ công chức, viên chức và người lao động khi áp dụng chính sách tiền lương mới. Và 01/7/2020 tới đây cũng không ngoại lệ khi lương hưu của mọi lao động đều tăng thêm.

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng cho nhiều đối tượng 02/07/2019

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của một số đối tượng.

Quý I/2020, sẽ có quy định điều chỉnh lương hưu  15/10/2018

Đây là thông tin nằm trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Chính phủ ban hành...

Sắp điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ về hưu từ 1/1/2018 03/07/2018

Đây là nội dung tại Nghị quyết 64/2018/QH14 về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2018.

Từ 1/7, lương hưu, trợ cấp tăng 6,92% 20/06/2018

Ngày 15/6/2018, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.