Đề xuất cách tính lương, phụ cấp công chức viên chức từ 01/7/2023

Để thực hiện tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng, Bộ Nội vụ đã đề xuất cách tính lương phụ cấp công chức từ 01/7/2023 và của viên chức tại dự thảo mới nhất.

Mức lương cơ sở từ 01/7/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng

Ngày 11/11/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 69 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Theo đó, mặc dù chưa thực hiện cải cách tiền lương cho công chức, viên chức theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 với tinh thần là xây dựng các bảng lương mới gắn với con số thực tế nhưng Nghị quyết 69 đã quyết định tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức từ 1,49 triệu đồng/tháng áp dụng từ 01/7/2019 lên 1,8 triệu đồng/tháng áp dụng từ 01/7/2023 tới đây.

Các đối tượng công chức, viên chức dự kiến được tăng lương cơ sở từ 01/7/2023 tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở của Bộ Nội vụ gồm:

- Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, ở đơn vị hành chinh - kinh tế đặc biệt.

- Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển, biệt phái đến các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

- Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Cách tính lương phụ cấp công chức từ 01/7/2023 được đề xuất thế nào?
Cách tính lương phụ cấp công chức từ 01/7/2023 được đề xuất thế nào? (Ảnh minh hoạ)

Đề xuất cách tính lương phụ cấp công chức từ 01/7/2023

Điều 3 dự thảo hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp của các nhóm đối tượng như sau:

(1) Với các đối tượng ở trên trừ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí và người làm việc trong tổ chức cơ yếu

- Cách tính lương từ 01/7/2023 = Lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số lương

- Cách tính phụ cấp theo mức lương cơ sở từ 01/7/2023 = Lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng

- Cách tính phụ cấp theo % lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) từ 01/7/2023 = [Lương hưởng từ 01/7/2023 + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 01/7/2023 + Phụ cấp thâm niên vượt khung từ 01/7/2023 (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

- Cách tính phụ cấp bằng tiền cụ thể: Giữ nguyên.

- Cách tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) từ 01/7/2023 = Lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

(2) Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Đối tượng này hưởng hoạt động phí. Do đó, căn cứ vào hệ số hoạt động phí, mức hoạt động phí từ 01/7/2023 của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp = Mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số hoạt động phí.

(3) Với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn

Các đối tượng này được hưởng mức khoán phụ cấp theo cấp xã, cấp thôn theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng. Căn cứ vào điều kiện của từng thôn, xã để Hội đồng nhân dân quyết định mức khoán phụ cấp cụ thể cho từng đối tượng.

Trước đó, Bộ Nội vụ cũng có nhiều đề xuất về phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn. Cụ thể:

Loại xã/thôn

Mức khoán quỹ phụ cấp

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Loại 1

Bằng 21,0 lần mức lương cơ sở

Loại 2

Bằng 18,0 lần mức lương cơ sở

Loại 3

Bằng 15,0 lần mức lương cơ sở

Xã có tăng thêm người hoạt động không chuyên trách

Tăng thêm 1,5 lần mức lương cơ sở/người tăng thêm

Người hoạt động không chuyên trách cấp thôn

  • Thôn ≥ 350 hộ
  • Tổ dân phố ≥ 500 hộ
  • Thôn/tổ dân phố trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự
  • Thôn/tổ dân phố ở biên giới, hải đảo

Bằng 6,0 lần mức lương cơ sở

Các trường hợp còn lại

Bằng 4,5 lần mức lương cơ sở

(4) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu

- Thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Thực hiện theo hướng dẫn của từng Bộ.

- Làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội:

  • Cách tính lương từ 01/7/2023 = Lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số lương
  • Cách tính phụ cấp theo mức lương cơ sở từ 01/7/2023 = Lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng
  • Cách tính phụ cấp theo % lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) từ 01/7/2023 = [Lương hưởng từ 01/7/2023 + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 01/7/2023 + Phụ cấp thâm niên vượt khung từ 01/7/2023 (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng
  • Cách tính phụ cấp bằng tiền cụ thể: Giữ nguyên.
  • Cách tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) từ 01/7/2023 = Lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Trên đây là đề xuất cách tính lương phụ cấp công chức từ 01/7/2023 và cách tính lương, phụ cấp của viên chức từ 01/7/2023. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục