Ít ai biết: Từ 01/7/2023, ai được tăng lương nhiều nhất?

Vấn đề nhiều người quan tâm thời gian gần đây sau khi có thông tin về việc tăng lương cơ sở từ 01/7/2023 là việc tiền lương của mình liệu sẽ tăng, giảm thế nào và ai sẽ được tăng lương nhiều nhất, ai được tăng lương ít nhất. Cùng theo dõi bài viết dưới đây.

1. Chính sách tiền lương từ 01/7/2023 sẽ thế nào?

Ngày 11/11/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước. Trong đó, có đề cập đến chính sách về tiền lương áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị quyết nêu rõ:

- Chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

- Tăng lương cơ sở, lương hưu, trọ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng do ngân sách Nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm cho người nghỉ hưu trước 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công để không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị…

- Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức sắp tới đây - thời điểm 01/7/2023 sẽ được tăng lương do mức lương cơ sở tăng bởi các lý do sau đây:

- Không cải cách tiền lương đồng nghĩa với đó là không bỏ chế độ tiền lương theo hệ số và mức lương cơ sở. Theo đó, lương vẫn được tính theo công chức: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở.

- Tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng thêm 310.000 đồng/tháng so với trước đó).

Khi lương cơ sở tăng, đồng thời không cải cách tiền lương, hệ số lương là con số cố định được nêu trong các phụ lục lương nêu tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì lương cơ sở tăng sẽ kéo theo tiền lương tăng theo.

ai duoc tang luong nhieu nhat

2. Ai được tăng lương nhiều nhất, ít nhất từ 01/7/2023?

Có thể thấy, từ 01/7/2023, chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức - những người đang áp dụng mức lương cơ sở sẽ có thay đổi đáng kể. Theo đó, căn cứ vào hệ số của từng đối tượng công chức, viên chức để xác định mức tăng tương ứng trong lương.

Đồng nghĩa, ai có hệ số lương cao hơn thì mức tăng lương cũng cao hơn tương ứng. Trong đó, có thể kể đến:

2.1 Với công chức

Mức tăng lương của công chức trước và sau thời điểm 01/7/2023 được thể hiện cụ thể trong bảng sau đây:

Đơn vị: đồng/tháng

Bậc lương

Hệ số

Mức lương

Đến 30/6/2023

Từ 01/7/2023

Chuyên gia cao cấp

Bậc 1

8.8

13.112.000

15.840.000

Bậc 2

9.4

14.006.000

16.920.000

Bậc 3

10.0

14.900.000

18.000.000

Công chức loại A3 (nhóm A3.1)

Bậc 1

6.2

9.238.000

11.160.000

Bậc 2

6.56

9.774.400

11.808.000

Bậc 3

6.92

10.310.000

12.456.000

Bậc 4

7.28

10.847.000

13.104.000

Bậc 5

7.64

11.383.600

13.752.000

Bậc 6

8.0

11.920.000

14.400.000

Công chức loại A3 nhóm A3.2

Bậc 1

5.75

8.567.500

10.350.000

Bậc 2

6.11

9.103.900

10.998.000

Bậc 3

6.47

9.640.300

11.646.000

Bậc 4

6.83

10.176.700

12.294.000

Bậc 5

7.19

10.713.100

12.942.000

Bậc 6

7.55

11.249.500

13.590.000

Công chức loại A2 nhóm A2.1

Bậc 1

4.4

6.556.000

7.920.000

Bậc 2

4.74

7.062.600

8.532.000

Bậc 3

5.08

7.569.200

9.144.000

Bậc 4

5.42

8.075.800

9.756.000

Bậc 5

5.76

8.582.400

10.368.000

Bậc 6

6.1

9.089.000

10.980.000

Bậc 7

6.44

9.595.600

11.592.000

Bậc 8

6.78

10.102.200

12.204.000

Công chức loại A2 nhóm A2.2

Bậc 1

4.0

5.960.000

7.200.000

Bậc 2

4.34

6.466.600

7.812.000

Bậc 3

4.68

6.973.200

8.424.000

Bậc 4

5.02

7.479.800

9.036.000

Bậc 5

5.36

7.986.400

9.648.000

Bậc 6

5.7

8.493.000

10.260.000

Bậc 7

6.04

8.999.600

10.872.000

Bậc 8

6.38

9.506.200

11.484.000

Công chức loại A1

Bậc 1

2.34

3.486.600

4.212.000

Bậc 2

2.67

3.978.300

4.806.000

Bậc 3

3.0

4.470.000

5.400.000

Bậc 4

3.33

4.961.700

5.994.000

Bậc 5

3.66

5.453.400

6.588.000

Bậc 6

3.99

5.945.100

7.182.000

Bậc 7

4.32

6.436.800

7.776.000

Bậc 8

4.65

6.928.500

8.370.000

Bậc 9

4.98

7.420.200

8.964.000

Công chức loại A0

Bậc 1

2.1

3.129.000

3.780.000

Bậc 2

2.41

3.590.900

4.338.000

Bậc 3

2.72

4.052.800

4.896.000

Bậc 4

3.03

4.514.700

5.454.000

Bậc 5

3.34

4.976.600

6.012.000

Bậc 6

3.65

5.438.500

6.570.000

Bậc 7

3.96

5.900.400

7.128.000

Bậc 8

4.27

6.362.300

7.686.000

Bậc 9

4.58

6.824.200

8.244.000

Bậc 10

4.89

7.286.100

8.802.000

Công chức loại B

Bậc 1

1.86

2.771.400

3.348.000

Bậc 2

2.06

3.069.400

3.708.000

Bậc 3

2.26

3.367.400

4.068.000

Bậc 4

2.46

3.665.400

4.428.000

Bậc 5

2.66

3.963.400

4.788.000

Bậc 6

2.86

4.261.400

5.148.000

Bậc 7

3.06

4.559.400

5.508.000

Bậc 8

3.26

4.857.400

5.868.000

Bậc 9

3.46

5.155.400

6.228.000

Bậc 10

3.66

5.453.400

6.588.000

Bậc 11

3.86

5.751.400

6.948.000

Bậc 12

4.06

6.049.400

7.308.000

Công chức loại C - nhóm C1

Bậc 1

1.65

2.458.500

2.970.000

Bậc 2

1.83

2.726.700

3.294.000

Bậc 3

2.01

2.994.900

3.618.000

Bậc 4

2.19

3.263.100

3.942.000

Bậc 5

2.37

3.531.300

4.266.000

Bậc 6

2.55

3.799.500

4.590.000

Bậc 7

2.73

4.067.700

4.914.000

Bậc 8

2.91

4.335.900

5.238.000

Bậc 9

3.09

4.604.100

5.562.000

Bậc 10

3.27

4.872.300

5.886.000

Bậc 11

3.45

5.140.500

6.210.000

Bậc 12

3.63

5.408.700

6.534.000

Công chức loại C - nhóm C2

Bậc 1

1.5

2.235.000

2.700.000

Bậc 2

1.68

2.503.200

3.024.000

Bậc 3

1.86

2.771.400

3.348.000

Bậc 4

2.04

3.039.600

3.672.000

Bậc 5

2.22

3.307.800

3.996.000

Bậc 6

2.4

3.576.000

4.320.000

Bậc 7

2.58

4.559.400

4.644.000

Bậc 8

2.76

4.112.400

4.968.000

Bậc 9

2.94

4.380.600

5.292.000

Bậc 10

3.12

4.648.800

5.616.000

Bậc 11

3.3

4.917.000

5.940.000

Bậc 12

3.48

5.185.200

6.264.000

Công chức loại C - nhóm C3

Bậc 1

1.35

2.011.500

2.430.000

Bậc 2

1.53

2.279.700

2.754.000

Bậc 3

1.71

2.547.900

3.078.000

Bậc 4

1.89

2.816.100

3.402.000

Bậc 5

2.07

3.084.300

3.726.000

Bậc 6

2.25

3.352.500

4.050.000

Bậc 7

2.43

3.620.700

4.374.000

Bậc 8

2.61

3.888.900

4.698.000

Bậc 9

2.79

4.157.100

5.022.000

Bậc 10

2.97

4.425.300

5.346.000

Bậc 11

3.15

4.693.500

5.670.000

Bậc 12

3.33

4.961.700

5.994.000

2.2 Với viên chức

Mức tăng lương của viên chức trước và sau thời điểm 01/7/2023 được thể hiện cụ thể trong bảng sau đây:

Đơn vị: đồng/tháng

Bậc lương

Hệ số

Mức lương

Đến 30/6/2023

Từ 01/7/2023

Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)

Bậc 1

6.2

9.238.000

11.160.000

Bậc 2

6.56

9.774.400

11.808.000

Bậc 3

6.92

10.310.000

12.456.000

Bậc 4

7.28

10.847.000

13.104.000

Bậc 5

7.64

11.383.600

13.752.000

Bậc 6

8.0

11.920.000

14.400.000

Viên chức loại A3 nhóm A3.2

Bậc 1

5.75

8.567.500

10.350.000

Bậc 2

6.11

9.103.900

10.998.000

Bậc 3

6.47

9.640.300

11.646.000

Bậc 4

6.83

10.176.700

12.294.000

Bậc 5

7.19

10.713.100

12.942.000

Bậc 6

7.55

11.249.500

13.590.000

Viên chức loại A2 nhóm A2.1

Bậc 1

4.4

6.556.000

7.920.000

Bậc 2

4.74

7.062.600

8.532.000

Bậc 3

5.08

7.569.200

9.144.000

Bậc 4

5.42

8.075.800

9.756.000

Bậc 5

5.76

8.582.400

10.368.000

Bậc 6

6.1

9.089.000

10.980.000

Bậc 7

6.44

9.595.600

11.592.000

Bậc 8

6.78

10.102.200

12.204.000

Viên chức loại A2 nhóm A2.2

Bậc 1

4.0

5.960.000

7.200.000

Bậc 2

4.34

6.466.600

7.812.000

Bậc 3

4.68

6.973.200

8.424.000

Bậc 4

5.02

7.479.800

9.036.000

Bậc 5

5.36

7.986.400

9.648.000

Bậc 6

5.7

8.493.000

10.260.000

Bậc 7

6.04

8.999.600

10.872.000

Bậc 8

6.38

9.506.200

11.484.000

Viên chức loại A1

Bậc 1

2.34

3.486.600

4.212.000

Bậc 2

2.67

3.978.300

4.806.000

Bậc 3

3.0

4.470.000

5.400.000

Bậc 4

3.33

4.961.700

5.994.000

Bậc 5

3.66

5.453.400

6.588.000

Bậc 6

3.99

5.945.100

7.182.000

Bậc 7

4.32

6.436.800

7.776.000

Bậc 8

4.65

6.928.500

8.370.000

Bậc 9

4.98

7.420.200

8.964.000

Viên chức loại A0

Bậc 1

2.1

3.129.000

3.780.000

Bậc 2

2.41

3.590.900

4.338.000

Bậc 3

2.72

4.052.800

4.896.000

Bậc 4

3.03

4.514.700

5.454.000

Bậc 5

3.34

4.976.600

6.012.000

Bậc 6

3.65

5.438.500

6.570.000

Bậc 7

3.96

5.900.400

7.128.000

Bậc 8

4.27

6.362.300

7.686.000

Bậc 9

4.58

6.824.200

8.244.000

Bậc 10

4.89

7.286.100

8.802.000

Viên chức loại B

Bậc 1

1.86

2.771.400

3.348.000

Bậc 2

2.06

3.069.400

3.708.000

Bậc 3

2.26

3.367.400

4.068.000

Bậc 4

2.46

3.665.400

4.428.000

Bậc 5

2.66

3.963.400

4.788.000

Bậc 6

2.86

4.261.400

5.148.000

Bậc 7

3.06

4.559.400

5.508.000

Bậc 8

3.26

4.857.400

5.868.000

Bậc 9

3.46

5.155.400

6.228.000

Bậc 10

3.66

5.453.400

6.588.000

Bậc 11

3.86

5.751.400

6.948.000

Bậc 12

4.06

6.049.400

7.308.000

Viên chức loại C - nhóm C1

Bậc 1

1.65

2.458.500

2.970.000

Bậc 2

1.83

2.726.700

3.294.000

Bậc 3

2.01

2.994.900

3.618.000

Bậc 4

2.19

3.263.100

3.942.000

Bậc 5

2.37

3.531.300

4.266.000

Bậc 6

2.55

3.799.500

4.590.000

Bậc 7

2.73

4.067.700

4.914.000

Bậc 8

2.91

4.335.900

5.238.000

Bậc 9

3.09

4.604.100

5.562.000

Bậc 10

3.27

4.872.300

5.886.000

Bậc 11

3.45

5.140.500

6.210.000

Bậc 12

3.63

5.408.700

6.534.000

Viên chức loại C - nhóm C2

Bậc 1

2.0

2.980.000

3.600.000

Bậc 2

2.18

3.248.200

3.924.000

Bậc 3

2.36

3.516.400

4.248.000

Bậc 4

2.54

3.784.600

4.572.000

Bậc 5

2.72

4.052.800

4.896.000

Bậc 6

2.9

4.321.000

5.220.000

Bậc 7

3.08

4.589.200

5.544.000

Bậc 8

3.26

4.857400

5.868.000

Bậc 9

3.44

5.125.600

6.192.000

Bậc 10

3.62

5.393.800

6.516.000

Bậc 11

3.8

5.662.000

6.840.000

Bậc 12

3.98

5.930.200

7.164.000

Viên chức loại C - nhóm C2

Bậc 1

1.5

2.235.000

2.700.000

Bậc 2

1.68

2.503.200

3.024.000

Bậc 3

1.86

2.771.400

3.348.000

Bậc 4

2.04

3.039.600

3.672.000

Bậc 5

2.22

3.307.800

3.996.000

Bậc 6

2.4

3.576.000

4.320.000

Bậc 7

2.58

4.559.400

4.644.000

Bậc 8

2.76

4.112.400

4.968.000

Bậc 9

2.94

4.380.600

5.292.000

Bậc 10

3.12

4.648.800

5.616.000

Bậc 11

3.3

4.917.000

5.940.000

Bậc 12

3.48

5.185.200

6.264.000

Từ hai bảng lương nêu trên của công chức, viên chức, có thể thấy, từ 01/7/2023, công chức, viên chức được tăng lương thấp nhất và nhiều nhất là:

Loại

Tăng nhiều nhất

Tăng thấp nhất

Công chức

Công chức là chuyên gia cao cấp xếp lương ở bậc 3 có hệ số lương là 10: Tăng từ 14,9 triệu đồng/tháng lên 18 triệu đồng/tháng.

>> Tăng 3,1 triệu đồng/tháng

Công chức loại C nhóm C3 có lương bậc 1, hệ số lương là 1,35 tăng từ 2.011.500 đồng/tháng lên 2.430.000 đồng/tháng.

>> Tăng 418.500 đồng/tháng

Viên chức

Viên chức A3 nhóm A3.1 có hệ số lương 6.2 ở bậc 1 tăng từ 9.238.000 đồng/tháng lên 11.160.000 đồng/tháng

>> Tăng 1.922.000 đồng/tháng

Viên chức loại C, nhóm C2 có hệ số lương 1.5 ở bậc 1 tăng từ 2.235.000 đồng/tháng lên 2.700.000 đồng/tháng.

>> Tăng 465.000 đồng/tháng

Trên đây là giải đáp chi tiết về vấn đề: Từ 01/7/2023, ai được tăng lương nhiều nhất? Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:
(4 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Lộ trình tăng lương cơ bản đến 2025: Tin quan trọng với mọi người dân

Lộ trình tăng lương cơ bản đến 2025: Tin quan trọng với mọi người dân

Lộ trình tăng lương cơ bản đến 2025: Tin quan trọng với mọi người dân

Vấn đề lương luôn là điểm nóng được đông đảo người lao động quan tâm. Vậy lộ trình tăng lương cơ bản đến năm 2025 của người lao động sẽ diễn ra thế nào? Dự đoán đến 2025, lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ ra sao?