Mỗi công chức được nâng lương trước hạn mấy lần trong năm?

Ngoài việc được nâng lương thường xuyên, công chức còn được nâng lương trước thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Vậy số lần nâng lương trước hạn trong năm của công chức là bao nhiêu?


Công chức được chọn hình thức nâng lương trước hạn?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08 năm 2013 của Bộ Nội vụ, công chức được nâng lương trước hạn trong 02 trường hợp sau đây:

- Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Khi có thông báo nghỉ hưu.

Với mỗi trường hợp nâng lương trước hạn cụ thể, điều kiện, chế độ, tiêu chuẩn… được quy định khác nhau. Trong đó, có thể kể đến:

- Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: Công chức trong trường hợp này phải được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, không vi phạm kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức…

- Khi có thông báo nghỉ hưu: Công chức trong trường hợp này chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, trong thời gian giữ bậc không vi phạm đến mức bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức, đã có thông báo nghỉ hưu…

Đặc biệt, khoản 3 Điều 3 Thông tư 08 nêu rõ:

Trường hợp công chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ vừa thuộc đối tượng được xét nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì được chọn một trong hai chế độ nâng lương trước hạn này

Quy định này cũng đồng nghĩa với việc, công chức không thể đồng thời cùng chọn nâng lương trước hạn khi lập thành tích xuất sắc trong công tác và nâng lương trước hạn khi nghỉ hưu trong một thời điểm. Do đó, công chức chỉ được chọn một trong hai hình thức nâng lương trước hạn nêu trên.

Xem thêm

Số lần nâng lương trước hạn trong năm của công chức
Số lần nâng lương trước hạn trong năm của công chức (Ảnh minh họa)

Mỗi công chức được nâng lương trước hạn mấy lần trong năm?

Theo phân tích ở trên, công chức không được đồng thời được nâng lương trước hạn khi lập thành tích xuất sắc và khi có thông báo nghỉ hưu trong một thời điểm. Ngoài ra, theo quy định cũ tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 08:

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Tuy nhiên, từ ngày 15/8/2021, tại Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về số lần nâng lương trước hạn như sau:

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Do đó, theo quy định cũ thì không được cùng nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu và có thành tích xuất sắc cũng như không được nâng lương trước hạn liên tiếp khi có thành tích xuất sắc 02 lần liên tiếp nhau trong cùng ngạch công chức.

Nhưng theo quy định mới, sắp tới đây, việc thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch đã bị bãi bỏ mà chỉ còn "trong thực hiện nhiệm vụ". Qua đó, có thể thấy, việc "nâng lương trước hạn của công chức" sắp tới còn bị "siết chặt" hơn nữa, đặc biệt là quy định về việc nâng lương trước hạn liên tiếp.

Tuy nhiên, về thời gian để xét nâng lương trước hạn 12 tháng, Thông tư 08 quy định như sau:

- Do lập thành tích xuất sắc: Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên;

- Có thông báo nghỉ hưu: Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Như vậy, nếu trong 01 năm thời điểm xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc và khi có thông báo nghỉ hưu không đồng thời tại một thời điểm thì công chức có thể áp dụng cả hai hình thức nâng lương trước hạn này.

Trên đây là quy định về số lần nâng lương trước hạn trong năm của công chức. Cũng liên quan đến việc nâng lương, độc giả có thể theo dõi thêm bài viết dưới đây:

>> Kéo dài thời hạn nâng lương nếu công chức bị kỷ luật Đảng?

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục