Các trường hợp cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn

Cán bộ, công chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong 02 trường hợp. Mỗi trường hợp có điều kiện và tỷ lệ số cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn là khác nhau.

Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV cán bộ, công chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định sau đây.

Điều kiện và chế độ được hưởng:

Cán bộ, công chức được xét nâng lương trước thời hạn khi đủ 02 điều kiện sau:

- Cán bộ, công chức qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau trong suốt thời gian giữ bậc lương. Cụ thể:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

- Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn:

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

- Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Lưu ý: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Các trường hợp cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn

Các trường hợp cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn (Ảnh minh họa)

Nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu

Cán bộ, công chức được nâng lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV như sau:

Cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn theo quy định,chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian nâng lương thường xuyên.

Trường hợp cán bộ, công chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định trên.

Lưu ý: Không áp dụng chế độ nâng lương trước thời hạn với các trường hợp sau:

- Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ.

- Không áp dụng chế độ nâng lương trước thời hạn với những người hiện đang đảm nhiệm chức danh công chức xã mà chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định…

Xem thêm: 

Bảng lương cán bộ, công chức năm 2019

3 thông tin mọi cán bộ, công chức cần biết trong năm 2019

Ai sẽ được tăng lương trong năm 2019?

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục