Các trường hợp công chức được tăng lương “đột xuất”

Ngoài các trường hợp nâng bậc lương thường xuyên, định kỳ, trong một số trường hợp nhất định, công chức còn được nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều kiện nâng bậc lương trước hạn với công chức

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, công chức được nâng bậc lương thời hạn nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên

- Không bị vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức

- Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản

- Chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Có thể thấy, so với nâng bậc lương thường xuyên, công chức cần đáp ứng nhiều điều kiện hơn mới có thể được nâng bậc lương trước hạn.

Các trường hợp công chức được nâng lương trước hạn

Các trường hợp công chức được tăng lương đột xuất (Ảnh minh họa)

Chế độ nâng lương trước hạn của công chức

Cũng theo Thông tư nêu trên, chế độ nâng bậc lương đột xuất của công chức có một điểm đáng lưu ý như:

- Công chức được nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian nâng bậc lương thường xuyên

- Công chức chỉ được nâng lương trước thời hạn tối đa 02 lần liên tiếp do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh;

- Tỷ lệ nâng lương cho công chức trong một năm không quá 10% tổng số công chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong thời gian 06 năm gần nhất với các ngạch, công chức đòi hỏi trình độ cao đẳng trở lên, 04 năm gần nhất với trình độ trung cấp trở xuống, tính đến 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Trên đây là các thông tin cơ bản về nâng lương trước hạn đối với công chức. Để tìm hiểu thêm về chính sách tiền lương  có gì mới, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác của LuatVietnam.

Lan Vũ

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều vì dân”. Trải qua bao nhiêu năm tháng câu nói đó vẫn luôn được Đảng và Nhà nước ta khắc cốt ghi tâm. Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tư tưởng này.