Mẫu xác nhận lương mới nhất áp dụng cho nhiều trường hợp

Giấy xác nhận lương là loại tài liệu khá quan trọng và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Dưới đây, LuatVietnam sẽ cung cấp các mẫu xác nhận lương mới nhất hiện nay.


Giấy xác nhận lương là gì?

Giấy xác nhận lương (hay còn gọi là giấy xác nhận thu nhập) là loại giấy tờ được dùng để chứng minh tài chính, xác định mức thu nhập thực tế, mức lương được nhận hàng tháng của các cá nhân ở doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức.

Giấy xác nhận mức lương sẽ do người lao động lập và yêu cầu người sử dụng lao động xác nhận mức lương hành tháng thực tế của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp nhằm chứng minh tài chính của người đó.

Khi nộp đơn xin xác nhận mức lương, cá nhân có thẩm quyền sẽ xem xét, kiểm tra và cấp cho người yêu cầu giấy xác nhận lương.


Mẫu giấy xác nhận lương được dùng để làm gì?

Với mục đích dùng để chứng minh tài chính, xác định thu nhập nên giấy xác nhận lương thường được dùng như một loại tài liệu quan trọng để bổ sung cho các hồ sơ có liên quan đến các thủ tục như:

- Làm thủ tục vay vốn ngân hàng;

- Làm hồ sơ mua nhà ở xã hội;

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

- Xin visa sang một số nước để đi du lịch, du học;

- Làm thủ tục định cư ở nước ngoài;

- Chứng minh thu nhập để giành quyền nuôi con khi vợ chồng ly hôn. 

mau xac nhan luong
Mẫu xác nhận lương của người lao động (Ảnh minh họa)


Đặc điểm của giấy xác nhận lương

Xuất phát từ tên gọi của loại văn bản này, có thể thấy rõ 02 đặc điểm của Giấy xác nhận lương như sau:

- Về nội dung: Xác nhận các thông tin liên quan đến tiền lương của cá nhân người lao động: lương, thưởng, phụ cấp. Đặc biệt, giấy xác nhận lương có thể xác nhận mức lương hàng tháng, cũng có thể xác nhận mức lương trong khoảng thời gian cụ thể tùy theo mục đích của người muốn xác nhận.

- Về tính bảo mật: Không giống với việc xác nhận công tác, xác nhận lương liên quan nhiều đến việc bảo mật thông tin về chính sách lương thưởng của đơn vị, đặc biệt đối với những người làm kinh doanh. Chính vì vậy, việc xác nhận lương phải được thực hiện với mục đích hợp lý.


Ai có thẩm quyền ký xác nhận trên mẫu xác nhận lương?

Giấy xác nhận lương nhằm xác nhận mức lương hàng tháng thực nhận của người lao động tại doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi cần xác nhận, người lao động phải hoàn thiện mẫu đơn và gửi cho người sử dụng lao động tại cơ quan, đơn vị mình đang làm việc để xin xác nhận mức lương.

Nếu người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thì người ký xác nhận trên giấy xác nhận mức lương thường là giám đốc doanh nghiệp.

Còn trường hợp người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc nhà nước thì cần nộp loại giấy này cho cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xin xác nhận.


Mẫu xác nhận lương mới nhất

Tùy mục đích sử dụng mà người xin xác nhận nên liên hệ với đơn vị yêu cầu xác nhận để làm rõ các thông tin và sử dụng biểu mẫu chính xác, tránh lãng phí mất thời gian.

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………………........

Họ và tên:……………...………...………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………

Số CMND: ………………… Cấp ngày: ……………… Nơi cấp:……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………...

Hiện đang công tác tại:......................................................................................

Công ty: …………………………………...………………………………….

Địa chỉ: …………………..…………………………………………………...

Điện thoại:……………………………… Fax: ……………………...………

Vị trí công tác: …………………………………………………...…………..

Chức danh/chức vụ: …..………………………….…………………...……

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

….. Không xác định thời hạn

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác (ghi rõ): ……………………...……………………...…………….

Thời gian công tác: Từ ngày ……../……/…….. đến nay.

Thu nhập hàng tháng:

Loại thu nhập (đánh dấu “x”):

…… Trước thuế

…… Sau thuế

Mức thu nhập:

- Lương chính: …………………………… đồng/tháng

- Thu nhập khác: …………………………. đồng/tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác:……………..………………………….…

Thu nhập 03 tháng gần nhất:

- Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

- Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

- Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

Hình thức trả lương (đánh dấu “x”):

…… Tiền mặt

…… Chuyển khoản        

Lý do xin xác nhận (11):

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!


XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận các thông tin trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

…, ngày … tháng … năm ……

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trong đó:

1. Phụ thuộc vào việc người lao động đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan, tổ chức, có thể gửi tới Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Tương tự mục (1), có thể là doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức, tuy nhiên, người khai phải ghi đúng tên công ty, cơ quan, tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

3. Ghi đúng địa chỉ trụ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

4. Ghi số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

5. Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người khai.

6. Ghi cụ thể chức danh, chức vụ của người khai: trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, chuyên viên,…

7. Nếu không làm việc theo một trong những hợp đồng nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình: hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…

8. Mức lương chính theo hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ,…

9. Ghi chính xác tổng các khoản thu nhập khác ngoài mức lương chính theo hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ,…

10. Người khai diễn giải chi tiết nguồn gốc của các khoản thu nhập khác, có thể là phụ cấp (phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp xăng xe, điện thoại, nhà ở,…), doanh số, tiền hoa hồng, lương tăng ca, thưởng,…

11. Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể là: chứng minh tài chính, chứng minh đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, khả năng nhận nuôi con nuôi, làm hồ sơ định cư ở nước ngoài, vay vốn ngân hàng, xác nhận thu nhập khi tranh chấp quyền nuôi con,…

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty ..........................................................

Tôi tên là:....................................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................................

Số CMND: ..................................Ngày cấp: …/…/...... Nơi cấp:................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Nơi công tác:................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................

Vị trí công tác:.............................................................................................................

Hình thức trả lương: Tiền mặt Chuyển khoản

Cụ thể thu nhập 3 tháng gần nhất như sau:

Tháng

...........

..........

..........

Lương thực lãnh

 

 

 

Lý do xin xác nhận:................................................................................................

Trân thành cảm ơn!

 

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

..., ngày … tháng … năm ...

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: ………….………………………………….

Theo đề nghị của:

Ông/Bà                          : ...............................

Ngày sinh                      : ...............................

Số CMTND/CCCD      : ...............................

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

  1. Vị trí công tác               : ...............................
  2. Phòng/Ban                    : ...............................
  3. Thời gian làm việc        : ...............................
  4. Loại hợp đồng lao động: .................................
  5. Thu nhập bình quân tháng: .................................

Trong đó:     -  Lương  : ...............................

                     -  Phụ cấp : ...............................

Trân trọng!

…, ngày …..  tháng …  năm…

                                                                          

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc ……………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………….. Ngày sinh: ………………………..…

Số CMND: ……………………………..….. Cấp ngày: …………………………...

Nơi cấp:………………………………………………………………………….......

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………………...

Số điện thoại di động: ……………………………………………………………….

Hiện đang công tác tại: ……………………………………………………………...

Địa chỉ công ty:………………………………………………………………………

Phòng ban: ………………………..     Chức vụ: ……………………………………

Thời gian công tác: từ ngày … tháng … năm ……  tới nay

Loại hợp đồng lao động: …………………………………………………………….

Hình thức trả lương: ………………………………………………………………...

  • Lương tháng …/……. là:                                  VNĐ
  • Lương tháng …/……. là:                                  VNĐ
  • Lương tháng …/……. là:                                  VNĐ

Lý do xin xác nhận: ………………………………………………..………………..

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

                                                                           …., ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                           

Mẫu xác nhận lương lĩnh vực quyết toán thuế

Riêng trong lĩnh vực quyết toán thuế, người xin xác nhận buộc phải dùng theo Mẫu số 20/TXN-TNCN do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm………..

 

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:..................................................................................................

2. Chức vụ (nếu có):.....................................................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam:                             ngày....tháng........năm.................

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..… đến ngày 31 tháng 12 năm.......

Số tiền là……………………..đồng

Trong đó:

a. Tại Việt nam:...........................đồng

b. Tại nước ngoài:.........................đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):.......................................

- Thuế thu nhập cá nhân:…………………………………………………..

- Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………….

- Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………..

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………...tại Việt Nam là do…...…..trả, số tiền là:...............đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày…....tháng……năm…….

 

                                                                                              

   

    …, ngày ... tháng … năm ...

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  có)

 


Trên đây là mẫu xác nhận lương mới nhất và hướng dẫn chi tiết nhất do LuatVietnam cung cấp. Người dùng có thể chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình. Nếu còn vấn đề vướng mắc bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Mức lương cơ bản là gì? Lương cơ bản có phải là lương đóng bảo hiểm?

>> Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH 

>> Tiền lương KPI có phải đóng BHXH, thuế TNCN không?
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành làm báo cáo tổng kết năm để khái quát lại tình hình làm việc trong năm, những thành tựu đã đạt được hay những hạn chế còn tồn tại. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo tổng kết cuối năm được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng.

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Đánh giá, phân loại giáo viên là nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Khi tổ chức họp đánh giá, xếp loại giáo viên cần lập biên bản để ghi lại nội dung quan trọng của cuộc họp. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên dưới đây

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức sẽ tiến hành họp để tổng kết, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với các thành viên của mình. Trong đó, tổ chức họp để đánh giá Đảng viên cuối năm là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm. Nội dung cuộc họp sẽ được thể hiện thông qua Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.