Mẫu Đơn xin nhập ngũ và cách viết thuyết phục nhất!

Ngoài những trường hợp cá biệt luôn tìm cách trốn tránh việc tham gia nghĩa vụ quân sự thì hiện nay vẫn có nhiều công dân mong muốn được nhập ngũ. Vậy Đơn xin nhập ngũ viết thế nào cho thuyết phục?

Mẫu Đơn xin nhập ngũ

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/10/16/don-xin-nhap-ngu_1610113207.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

------------------

………., ngày ... tháng ... năm …..

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự…..…

Tôi tên là:………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………

Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân:...............................

Ngày cấp: ...................................................... Nơi cấp:................

Hiện đang ở:…………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………

Hoàn cảnh bản thân:…………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện…., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã… xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới (vào ngày.... tháng ... năm ....). Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)


Viết Đơn xin nhập ngũ thế nào cho thuyết phục?

Khi làm Đơn xin nhập ngũ, công dân phải khai trung thực về tình hình sức khỏe, thông tin bản thân. Đồng thời, để tăng tính thuyết phục khi xin nhập ngũ, nên có lí do xin nhập ngũ thật sự chính đáng.

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự..........: Ghi tên địa phương nơi công dân sinh sống hoặc tên địa phương khác nơi có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tôi tên là: Ghi đầy đủ họ tên người làm đơn.

Ngày tháng năm sinh: Ghi rõ ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

Hiện đang ở: Ghi địa chỉ cụ thể nơi người làm đơn đang sinh sống.

Tình trạng sức khỏe: Điền dựa vào kết luận của bác sĩ trong giấy khám sức khỏe.

Hoàn cảnh bản thân: Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại của người làm đơn, đang học hay đi làm, hoàn cảnh gia đình như thế nào…

Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

Mẫu Đơn xin nhập ngũ và cách viết thuyết phục nhất!
Mẫu Đơn xin nhập ngũ và cách viết thuyết phục nhất! (Ảnh minh họa)

Có phải lúc nào xin nhập ngũ cũng được xét duyệt?

Theo quy định tại Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Lý lịch rõ ràng;

- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo quy định;

- Có trình độ văn hóa phù hợp.

Như vậy, không phải lúc nào công dân xin tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự cũng được gọi nhập ngũ mà họ phải đáp ứng đầy đủ 04 tiêu chuẩn trên thì mới được xét duyện cho tham gia nhập ngũ.

Theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP, tiêu chuẩn tuyển quân gồm các tiêu chí sau:

Tuổi đời:

- Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi;

- Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tiêu chuẩn chính trị:

- Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Tiêu chuẩn sức khỏe:

- Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP;

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Tiêu chuẩn văn hóa:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7;

- Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Theo Điều 15 Luật Nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.

Như vậy, người có nhu cầu nhập ngũ tự nguyện thì nộp đơn cho Ban Chỉ huy quan sự cấp xã. Sau khi nhận đơn của bạn Ban chỉ huy quân sự sẽ xem xét và trả lời lại cho công dân.

Nữ giới có được tham gia nghĩa vụ quân sự?

Khoản 2 Điều 6 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định: Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và Quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.

Như vậy, pháp luật không ngăn cản nữ giới tham gia nghĩa vụ quân sự, chỉ cần họ tự nguyện và Quân đội có nhu cầu.

Hiện nay, ngành, nghề chuyên môn của công dân nữ phù hợp yêu cầu Quân đội nhân dân được quy định tại Điều 3 Nghị định 14/2016/NĐ-CP gồm: Tài chính; Kế toán; Luật: Luật kinh tế; Luật quốc tế; Máy tính và công nghệ thông tin…

Bên cạnh đó, để được phục vụ tại ngũ, nữ giới phải đáp ứng các điều kiện về tuổi, sức khỏe, văn hóa, chính trị như đã trình bày ở trên.

Nữ giới muốn xin tham gia nghĩa vụ quân sự cũng phải làm đơn gửi đến Ban chỉ huy quân sự cấp xã để được xét duyệt.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất dành cho mọi cấp học [2023]

Mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh được sử dụng phổ biến ở mọi cấp học. Nhà trường sẽ căn cứ vào phiếu này để khái thác thông tin cũng như quản lý học sinh. Dưới đây là một số mẫu Phiếu điều tra thông tin học sinh mới nhất.