Tăng giảm font chữ:

Mẫu Đơn xin nghỉ học thuyết phục nhất học sinh, phụ huynh nên biết

Khi là học sinh, sinh viên, việc nắm được cách viết Đơn xin nghỉ học thuyết phục nhất rất cần thiết, giúp thuận lợi hơn trong quá trình xin nghỉ học.

Đơn xin nghỉ học là gì?

Đơn xin nghỉ học là một văn bản mà học sinh/sinh viên hoặc phụ huynh học sinh viết hoặc soạn thảo để xin được nghỉ học một hoặc nhiều ngày. Đơn xin phép nghỉ học có thể được viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email hay các ứng dụng liên kết giữa nhà trường và gia đình. Người nhận đơn là các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban giám hiệu của nhà trường nơi học sinh/sinh viên đó đang theo học.
 

Mẫu Đơn xin nghỉ học của học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô chủ nhiệm cùng thầy (cô) giáo bộ môn dạy .....

Em tên là: .....................................................................................................

Học sinh lớp ..... trường ...............................................................................

Nay em viết đơn này kính xin quý thầy, cô cho phép em được nghỉ học … buổi (từ sáng (chiều) ngày ....... ./.... đến sáng (chiều) ngày ……../ ….. )

Lí do: .............................................................................................................

Em hứa chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ. Rất mong sự chấp thuận của quý thầy, cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của phụ huynh học sinh

Tôi xác nhận: ………………………………………

đang học lớp ......, xin nghỉ học đúng lý do trên.

Thời gian nghỉ học …. buổi.

………………, ngày ...... tháng … năm...

Người xác nhận

………, ngày ...... tháng … năm...

Người viết đơn

(Kí và ghi rõ họ và tên)

…………………………….

Đơn xin nghỉ học
Mẫu Đơn xin nghỉ học thuyết phục nhất (Ảnh minh họa)
 

Mẫu Đơn nghỉ học cho sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

………., ngày… tháng… năm...

Kính gửi:.............................

- Ban Chủ nhiệm Khoa.......

- Giáo viên Chủ nhiệm lớp......

- Giáo viên phụ trách môn học.....

Em tên là..................... Mã số sinh viên:....................

Hiện đang học lớp:................. Khóa:........................

Hệ đào tạo:..............tại Trường:............................

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày.../.../20... đến .../.../20...

Lý do:...............................................................

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến GVCN                                                                   Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn xin nghỉ học thêm

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC THÊM

Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm lớp….

Em tên là: ……………………………………………………………………

Học sinh lớp: ………………………………………………………………….

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học thêm buổi chiều từ ngày …….. đến ngày …………

Lí do: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của phụ huynh học sinh

……………, ngày … tháng … năm ……..

Người viết đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)


Mẫu Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường .................................;

               - Phòng Đào tạo và Công tác học sinh,

Tên em là: ...................................Mã học sinh:..................................

Lớp:……………………..Số điện thoại liên hệ:....................................

Kết quả học tập tính từ đầu khóa học đến thời gian xin nghỉ học:

TBCHT:…………………..…………..TBCRL:…………………………………

Em viết đơn này xin được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập vì lý do:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

Thời gian xin nghỉ học tạm thời: Từ học kỳ……. năm học: 20…. – 20…. Đến học kỳ…….. năm học: 20…. – 20….

Em xin thực hiện mọi yêu cầu, thủ tục của Nhà trường về vấn đề bảo lưu như sau:

1.Hồ sơ xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập:

- 02 đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập có xác nhận của phụ huynh (01 bản trường lưu, 01 bản sinh viên giữ);

- Bảng điểm;

- Giấy xác nhận trả hết sách Thư viện và nộp đầy đủ các khoản tiền theo quy định của Nhà trường; (mẫu giấy xác nhận cấp tại Phòng ĐT&CTHS)

- Thẻ sinh viên.

2. Về kết quả học tập:

- Bảo lưu những môn học có điểm tích luỹ từ 5,0 trở lên;

- Huỷ các môn học có điểm tổng kết nhỏ hơn 5 và đăng ký học lại những môn đã bị huỷ.

III. Thời gian và thủ tục xin quay lại học:

- Thời gian: Học kỳ…….. năm học 20…. - 20….

- Thủ tục xin quay lại học:

+ Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (bản sinh viên giữ);

+ Đơn xin học lại (mẫu của Phòng ĐT&CTHS)

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương trong quá trình nghỉ học tạm thời không vi phạm pháp luật.

Học sinh lưu ý:

- Thời gian nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập tối đa không quá 02 năm cho toàn khóa học;

- Tự kiểm tra điều kiện được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trước khi nộp đơn.

Xác nhận của phụ huynh

(Có ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)
 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)
 

Ý kiến của GVCN

Ý kiến của Phòng ĐT&CTHS


Đơn xin nghỉ học dành cho phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:  - Ban Giám hiệu trường ................................

                  - Giáo viên chủ nhiệm lớp ............................

Tôi tên là: .....................................................................................................

Phụ huynh em: ..........................Lớp ........... Năm học ............

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh: ........................... được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày ..................... đến ................

Lý do: ..........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Thời gian xin được học lại: ……………………………

Tôi cam đoan sẽ tạo điều kiện giúp đỡ con chép bài, làm bài tập đầy đủ để theo kịp chương trình học trên lớp.

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

                                                                ..........., ngày...tháng...năm...

                                                                   Người viết đơn

Cách làm Đơn xin nghỉ học qua phần mềm eNetViet

ENetViet là sổ liên lạc điện tử để kết nối giữa cha mẹ học sinh và các thầy cô giáo. Hiện nay, rất nhiều trường học đã yêu cầu phụ huynh học sinh sử dụng phần mềm này. Phụ huynh có thể xin nghỉ cho con ngay trên phần mềm và giáo viên cũng duyệt đơn tại đây, giúp tiết kiệm thời gian, công sức.

Để xin nghỉ học trực tuyến cho con, phụ huynh có thể thực hiện như sau:

- Bước 1: Tại Trang chủ của eNetViet, chọn biểu tượng “Điểm danh, xin nghỉ học” 

- Bước 2: Kích nút “Đăng ký nghỉ học”

- Bước 3: Chọn thời gian xin nghỉ học (từ ngày… đến ngày…). Hệ thống sẽ tự động liệt kê danh sách ngày xin nghỉ ở phía dưới. Phụ huynh muốn bỏ ngày nào thì bỏ dấu tích ở ngày tương ứng.

- Bước 4: Nhập lý do xin nghỉ học và chọn nút “Gửi đơn”, hệ thống sẽ thông báo “Xác nhận gửi đơn đăng ký?”. Phụ huynh chọn Đồng ý để gửi đơn hoặc nếu không muốn gửi đơn nữa thì chọn nút “Hủy”. Sau khi gửi đơn thành công hệ thống sẽ có thông báo “Gửi đơn đăng ký thành công”

Lưu ý: Trong đơn xin nghỉ học, hệ thống đã mặc định sẵn tiêu đề đơn xin nghỉ học là ”Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp” và dòng “Xin trân trọng cảm ơn!”. Phụ huynh có thể bỏ qua những nội dung này và chỉ cần nhập thẳng lý do xin nghỉ học là đủ.

- Bước 5: Sau khi gửi đơn, đơn xin nghỉ học của học sinh sẽ tự động chuyển đến phần “Chờ duyệt”. Phụ huynh có thể kích trực tiếp vào đơn chờ duyệt để xem lại hoặc chỉnh sửa tiếp.

- Bước 6: Sau khi Giáo viên chủ nhiệm nhận đơn và tiến hành duyệt đơn xin nghỉ học, đơn xin nghỉ của học sinh sẽ tự động chuyển sang phần “Đã duyệt”. Lúc này, đơn xin nghỉ học đã được chấp nhận.
 


Khi nào phụ huynh nên viết Đơn xin nghỉ thay con?

Thông thường, việc viết Đơn xin nghỉ học sẽ do học sinh viết. Phụ huynh chỉ cần ký duyệt lý do được nêu trong đơn.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp như con ở độ tuổi mầm non, cấp 1, thậm chí cấp 2, con ốm, gia đình có việc đột xuất, phụ huynh có thể là người đứng ra trực tiếp viết Đơn xin nghỉ học cho con.

Khi viết đơn, phụ huynh nên có lời lẽ nghiêm trang, thể hiện sự tôn trọng với các thầy cô giáo của con, trình bày rõ ràng, mạch lạc và có sức thuyết phục.

Các trường hợp khác, học sinh nên là người viết Đơn, có chữ ký xác nhận của phụ huynh học sinh.

Riêng các trường sử dụng eNetViet, phụ huynh là người trực tiếp xin nghỉ cho con trên phần mềm.
 

Các lý do thuyết phục nhất để xin nghỉ học

Trong quãng thời gian làm học sinh, sinh viên, chắc hẳn ai cũng đã rơi vào tình huống phải dùng đến mẫu Đơn xin nghỉ học nộp cho giáo viên rồi. Đây một biểu mẫu văn bản đơn giản, chỉ gồm chủ yếu 04 yếu tố:

- Cung cấp thông tin cơ bản

- Căn cứ xác thực cho nhà trường

- Sự đồng ý từ phụ huynh

- Nội dung của đơn xin phép (lý do xin nghỉ).

Mặc dù đơn giản nhưng không dễ dàng để lấy được thiện cảm, sự chấp thuận vui vẻ của giáo viên, chủ yếu đến từ lý do xin nghỉ. Vậy thì hãy cùng tham khảo những lý do dưới đây:

- Ốm đau, bệnh tật: Đây là lý do thường thấy nhất trong các lá đơn xin nghỉ và cũng là lý do dễ được chấp nhận nhất. Bản chất trường hợp này là tình huống khó có thể tránh được với mỗi người và điều kiện nghỉ học là bắt buộc phải có.

Bên cạnh đó, bệnh tật cũng được xem là lý do thuyết phục các thầy cô nhất khi xin phép nghỉ học, bởi vì sẽ không có thầy cô nào bắt các học sinh đang ốm phải đến trường đầy đủ cả. Chính vì vậy, bất cứ khi nào cảm thấy không được khỏe và không đủ sức đến lớp thì học sinh hoàn toàn có thể viết đơn xin nghỉ học vì bị ốm để được thầy cô chấp nhận và dành thời gian nghỉ ngơi cho khỏe.

- Có lịch khám chữa bệnh ở bệnh viện: Lý do này cũng tương tự như lý do ốm đau, nó thường sẽ được giáo viên chấp thuận ngay mà không thắc mắc quá nhiều. 

- Gia đình có việc quan trọng cần giải quyết: chẳng hạn hiếu, hỉ, giỗ chạp, chăm sóc người ốm… Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là với bất kỳ sự việc nào trong gia đình học sinh cũng được đồng ý cho nghỉ học. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt đã quy định hoặc công việc đột xuất khiến học sinh không thể tham gia hoạt động học tập trên lớp thì đơn xin phép đó mới được giáo viên chấp nhận. Do vậy, khi sử dụng lý do nghỉ học này thì người làm đơn nên khéo léo trong việc trình bày để khi đọc đơn, thầy cô sẽ dễ thông cảm hơn và chấp thuận cho học sinh được nghỉ học.

- Xin nghỉ học do áp lực học tập quá lớn: Với học sinh, việc tỉnh táo cũng như phải tràn đầy năng lượng tích cực là điều hết sức quan trọng để nâng cao hiệu quả làm việc của học sinh.

Chính bởi vậy, dưới bất kỳ trường hợp nào khiến cho học sinh cảm thấy áp lực về học tập, não bộ sẽ ngừng việc suy nghĩ và tiếp nhận các kiến thức mới. Do đó, tốt nhất là nên làm đơn xin phép thầy cô nghỉ học để dành thời gian hồi phục, nghỉ ngơi cho bộ não của mình, nạp lại năng lượng cho những hoạt động tiếp theo khi quay trở lại trường học.

- Du lịch/đi chơi dài ngày cùng người thân: Lý do này có vẻ không được ưa thích bằng 03 lý do trên nhưng hiện nay hầu hết thầy cô giáo có tư tưởng thoáng hơn rất nhiều nên xin nghỉ để xả hơi cũng thường được sử dụng.
 

Nên nộp Đơn xin nghỉ học trước bao lâu?

Trừ những trường hợp đột xuất hoặc ốm đau thì việc nộp Đơn xin nghỉ học không thể đáp ứng thời gian báo trước. Tuy nhiên, trong những trường hợp phải nghỉ học có kế hoạch như nhà có việc hỉ, đi du lịch, đi khám bệnh... thì học sinh cần báo trước bởi còn cần đợi sự phản hồi về việc cho phép hay không cho phép của giáo viên. 

Bởi trong nhiều trường hợp giáo viên cũng không đủ thẩm quyền quyết định mà phải gửi lên Ban giám hiệu như xin nghỉ dài ngày, xin bảo lưu kết quả học tập...

Vì thế, tùy vào thời gian xin nghỉ của học sinh mà nên nộp Đơn xin nghỉ học trước từ 01 - 10 ngày.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều trường học quy định rất khắt khe về thời hạn báo trước khi xin nghỉ học. Phụ huynh và học sinh nên chú ý và tuân thủ đúng.
 

Những lưu ý khi viết Đơn xin nghỉ học

Hiện nay, không ít người cho rằng đơn nghỉ học chỉ cần đủ nội dung là được, người lại cho rằng: Đơn phải đạt cả về nội dung lẫn hình thức.

Tuy nhiên, có một điều ai cũng nhận thức được, rõ ràng cầm tờ đơn được viết cẩn thận, trình bày đẹp ai cũng thích bởi thấy mình được tôn trọng.

Vì thế, khi viết Đơn xin nghỉ học cần lưu ý:

- Trình bày rõ ràng, cẩn thận;

- Không viết sai chính tả;

- Trung thực về lý do nghỉ...

Trên đây là mẫu Đơn xin nghỉ học cho con và hướng dẫn cách điền. Để xem thêm các biểu mẫu khác đọc tại đây. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

 
Tình NguyễnTình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Biểu mẫu