Tăng giảm font chữ:

6 Mẫu Đơn xin nghỉ phép đơn giản, đúng luật mới nhất

Nghỉ phép là một trong những chế độ mà người lao động nào cũng có nhu cầu. LuatVietnam xin giới thiệu Mẫu Đơn xin nghỉ phép thông dụng nhất hiện nay.

Mẫu Đơn xin nghỉ phép cho người lao động

Thưa luật sư. Em muốn xin mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn để phòng có việc cần xin nghỉ. Em cảm ơn (Tuấn Vũ - Hà Nội)

Trả lời: LuatVietnam gửi tới bạn một số mẫu nghỉ phép có thể dùng khi xin nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm... để bạn tham khảo:

Mẫu số 1

 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/10/21/don-xin-nghi-phep_0703145535_2110150159.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:    - Ban Giám đốc ………………….

                  - Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự

                   - Trưởng Phòng ………………..

Tên tôi là:……………………………………………….………………………

Chức vụ hiện tại:……………………..….…….………………………………

Điện thoại liên hệ khi cần: ………………….…………………..……………

Kính đề nghị Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự và Trưởng phòng  .………………..………..…. cho tôi nghỉ phép ...... ngày, (kể từ ngày …... tháng ….... năm ..…. đến ngày….... tháng ….. năm …..).
Lí do ....................................... ................................

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):  …………………………………….…… là đồng nghiệp của tôi.

Ông (bà)…………………………… sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

 


….., ngày….tháng….năm
Người làm đơn
(Ký, họ tên)

Mẫu số 2

 

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/12/01/Don-xin-nghi-phep-Mau_2110154714_0112133223.docx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

-

-

-

Họ và tên: ................................................ ............... ..........................

Chức danh:........................ Đơn vị: ..............................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị ………. Phòng: ...........................................................

cho tôi được nghỉ phép từ ngày............................. đến ngày:......................................................

Lý do:...............................................

Nghỉ theo diện:  Việc riêng         Phép năm              Nghỉ ốm           Nghỉ chế độ

Người thay thế công việc:..................................................

Địa chỉ nghỉ phép:..............................................................

Số điện thoại liên hệ:.....................................................            

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                    …, ngày … tháng … năm ...

Trưởng phòng HCNS

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 3


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/12/01/Don-xin-nghi-phep-Mau-3_3010150515_0112133459.docx


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

Tôi tên là :          

Chức danh:

Phòng:  

Xin nghỉ:  … ngày                    Từ ngày: …/…/… đến …/…/…

Theo chế độ:                      

 Nghỉ phép năm

                                  □     Nghỉ ốm đau

                                  □  Nghỉ con ốm

                                      Nghỉ thai sản

                                   □   Nghỉ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

                                      Nghỉ kết hôn hoặc con kết hôn

                                   □    Bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con chết

  Nghỉ việc riêng không hưởng lương

  Việc gia đình

Đề nghị bàn giao công việc đang làm cho

  • Ông/Bà      :                                                                      
  • Chức danh :

Trân trọng đề nghị!

…, ngày …  tháng …  năm …

BP.HCNS    Trưởng bộ phận Người nhận bàn giao Người đề nghị

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

 

Mẫu số 4


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/12/01/Don-xin-nghi-phep-Mau-4_3010150741_0112133813.docx

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

Tôi tên là:

Vị trí:                                            Bộ phận:

Ngày vào công ty:

Xin nghỉ phép: từ ngày ... đến ngày ...

Lý do:

Hình thức nghỉ:

Nghỉ hưởng lương

 Nghỉ không hưởng lương

Số ngày phép hiện có: ... ngày

Số ngày phép đã nghỉ: ... ngày

Số ngày xin nghỉ       : ... ngày

Số ngày phép còn lại : ... ngày

 

Trân trọng cám ơn!

…, ngày ... tháng ... năm …

Nhân sự

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                                               

Mẫu Đơn xin nghỉ phép cho cán bộ, công chức, viên chức

Chào LuatVietnam. Mình là Hoa, giáo viên cấp 1 tại Hà Nội. Mình mới nhận công việc được 1 tháng nên đợt tới muốn xin nghỉ không biết viết đơn thế nào. Mong đươc giúp đỡ!

Trả lời: Chào bạn. LuatVietnam trân trọng gửi tới bạn mẫu Đơn xin nghỉ phép cho cán bộ, công chức, viên chức đơn giản mà đầy đủ như sau:

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/12/01/don-xin-nghi-phep-cua-can-bo-cong-chuc_1102152542_2110151543_0112133944.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

Kính gửi: …………………………………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………   Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ………………………………    Tại: ……………….

Chức vụ: …………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………

Điện thoại liên lạc:………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép …………… cho tôi được nghỉ phép từ ngày…/…/…. đến ngày …/…./…..

Lý do xin nghỉ: ………………………………….

Trong thời gian xin nghỉ, tôi xin bàn giao công việc lại cho……………………....

Tại phòng ……………………………………..

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và cam kết trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong …………………… giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

….., ngày….tháng….năm
Người làm đơn
(Ký, họ tên)

 

Mẫu Đơn xin nghỉ phép kết hôn

Chào các luật sư của Luật Việt Nam. Sắp tới em kết hôn nên muốn viết đơn xin nghỉ trước một tháng. Không biết đơn nghỉ phép kết hôn có khác gì đơn nghỉ phép thông thường không ạ? Xin giới thiệu cho em một mẫu. Chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn. Bạn tham khảo mẫu Đơn nghỉ phép kết hôn sau đây của LuatVietnam nhé.


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/12/01/don-xin-nghi-phep-ket-hon_2110152423_0112134227.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:              Giám đốc Công ty………......................................................

                            Trưởng phòng…………………………………………..……….

                             Phòng hành chính nhân sự

Tên tôi là:………………………………… Nam/nữ:……………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………….......................................................

Địa chỉ thường trú:.....................................................................................

Điện thoại liên hệ khi cần:..........................................................................

Đơn vị công tác:.......................................................... Chức vụ:.............

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo Công ty …………………………. cho tôi được nghỉ phép

Từ ngày:……tháng …… năm ……

Đến ngày:……tháng …… năm ……

Lý do: tôi tiến hành tổ chức đám cưới

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):....………… công tác tại phòng……………

Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong Ban lãnh đạo xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                                                …

 


….., ngày….tháng….năm
Người làm đơn
(Ký, họ tên)

Ngoài ra, độc giả có thể tham khảo Mẫu Đơn xin nghỉ phép kết hôn cho người lao động
 

Có bắt buộc phải làm đơn xin nghỉ phép không?

Chào luật sư. Tôi có việc này cần được tư vấn. Tôi vào làm chính thức ở công ty X được 02 tháng. Vừa rồi tôi nghỉ đi du lịch, tôi có email tới cho phòng nhân sự xin nghỉ 02 ngày. Nhưng khi tôi quay trở lại làm việc thì phòng nhân sự nói tôi không làm đúng quy định, phải viết Đơn xin nghỉ phép, được giám đốc kí sau đó mới được nghỉ. Vì thế, trừ lương những ngày tôi nghỉ. Xin cho hỏi, có quy định nào bắt buộc xin nghỉ phải làm Đơn bằng giấy hay không? Cảm ơn luật sư (Thu Hà - Bắc Ninh).

Chào chị, LuatVietnam xin trả lời chị như sau: Hiện nay, việc nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng được quy định tại Bộ luật Lao động 2021 và từ ngày 01/01/2021 được quy định tại Điều 113, 115 Bộ luật Lao động 2019 đều không có quy định nào yêu cầu người lao động xin nghỉ phép phải thể hiện bằng hình thức nào mà coi việc xin nghỉ phép là thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động.

Điều 115 quy định nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương cũng chỉ yêu cầu chung chung như sau:

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động...

Như vậy, người lao động có thể xin nghỉ phép bằng miệng, qua điện thoại hay qua email đều được pháp luật công nhận.

Tuy nhiên, pháp luật không quy định không có nghĩa nội quy công ty không quy định. Để biết việc xin nghỉ phép của mình có đúng không, bạn nên xem xét điều lệ công ty cũng như hợp đồng lao động với người sử dụng lao động về các quy định xin nghỉ phép để biết rõ. 

 

Có việc đột xuất chỉ cần gọi điện hay vẫn phải viết đơn?

 

Sau 2 tháng thử việc tại doanh nghiệp, tôi được ký hợp đồng lao động chính thức từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020. Sáng 30/11/2020, trên đường đi làm tôi bị xe đi ngược chiều tông gãy chân, tôi có gọi điện xin phép nghỉ và đã được đồng ý. Một tuần nữa khi xuất viện và đi làm lại tôi có cần viết Đơn bổ sung không? Cảm ơn LuatVietnam (Hữu Đức - TP. HCM).

Chào bạn, xin nghỉ phép/nghỉ việc riêng qua điện thoại không phải là cách được đánh giá cao. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp đột xuất như ốm đột xuất, gia đình có công việc gấp bất ngờ thì xin nghỉ qua điện thoại lại tỏ ra hữu hiệu. Trong trường hợp của bạn là sự kiện đột xuất, bạn đã gọi điện cho công ty xin nghỉ. Tuy nhiên, sau khi quay trở lại làm việc, có cần viết Đơn không lại phụ thuộc vào quy định của công ty. Chẳng hạn, có nhiều doanh nghiệp lớn, bộ phận nhân sự không thể nắm được ai là người nghỉ có phép và không phép. Vì thế, yêu cầu tất cả nhân viên nghỉ phép phải bổ sung đơn để tiện theo dõi chấm công.

Ngoài ra, người lao động vẫn nên thể hiện việc xin nghỉ phép bằng văn bản để đề phòng khi xảy ra tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến việc nghỉ phép của người lao động.
 

Quy định về ngày nghỉ phép từ năm 2021 có gì thay đổi?

 Từ ngày 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực, quy định về nghỉ phép cũng có nhiều thay đổi.

Nội dung về nghỉ phép năm từ 2021 về cơ bản vẫn thực hiện như Bộ luật Lao động năm 2012. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ):

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đồng thời, Điều 114 Bộ luật này còn quy định cứ đủ 05 năm làm việc thì số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ sẽ được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Đối với người lao động chưa làm việc đủ 12 tháng thì làm việc được bao nhiêu tháng sẽ có tương ứng bấy nhiêu ngày nghỉ phép năm.

Về nghỉ việc riêng, BLLĐ năm 2019 đã quy định các trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng gồm:

- Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

- Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết (sau đây gọi chung là trường hợp cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con chết): nghỉ 03 ngày;

- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn: nghỉ 01 ngày.

- NLĐ có thể thỏa thuận với NSDLĐ về việc nghỉ không lương.

So với BLLĐ năm 2012, luật mới đã thêm một số trường hợp nghỉ phép riêng dành cho người lao động: Con nuôi kết hôn; cha nuôi, mẹ nuôi chết; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết; con nuôi chết.

Ngoài ra, từ năm 2021:

- Người lao động nghỉ hằng năm sẽ không còn được thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường nữa;

- Người lao động nếu đang làm việc mà có lý do không nghỉ hoặc không nghỉ hết ngày nghỉ phép hằng năm thì cũng không được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Trên đây là tư vấn của LuatVietnam về Đơn xin nghỉ phép và một số trường hợp đáng chú ý. Nếu còn thắc mắc, độc giả liên hệ 1900 6192 để được tư vấn, giải đáp nhanh nhất.

Thùy LinhThùy Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: Chế độ nghỉ