Mẫu Biên bản sinh hoạt lớp dành cho mọi cấp học và cách lập biên bản

Biên bản sinh hoạt lớp được lập ra ngay trong các buổi sinh hoạt theo tuần hoặc tháng trong suốt năm học. Đây cũng là mẫu biên bản được nhiều giáo viên, học sinh tìm kiếm. Dưới đây LuatVietnam sẽ cung cấp một số mẫu Biên bản sinh hoạt lớp để bạn đọc tham khảo.

1. Biên bản sinh hoạt lớp là gì? Có những nội dung nào?

Biên bản sinh hoạt lớp là mẫu biên bản dành cho giáo viên chủ nhiệm, cán sự lớp lập ra để ghi chép lại toàn bộ nội dung của buổi sinh hoạt lớp theo tuần hoặc tháng. Mẫu Biên bản sinh hoạt lớp thống kê lại kết quả mà lớp đạt được trong một thời gian nhất định hoặc những nhược điểm đang còn tồn tại, từ đó chủ nhiệm lớp sẽ đưa ra đánh giá, khen ngợi, phê bình, đồng thời đưa ra phương hướng khắc phục.

Trong phần nội dung của Biên bản sinh hoạt lớp sẽ gồm các thông tin:

- Thời gian, địa điểm tổ chức sinh hoạt lớp;

- Thành phần tham dự (ghi rõ số người có mặt, số người vắng mặt);

- Nội dung buổi sinh hoạt, trong đó ghi rõ:

+ Nhận xét của các tổ về hoạt động mình phụ trách;

+ Ý kiến các thành viên trong lớp;

+ Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp;

+ Kế hoạch tuần/tháng tới; phương hướng khắc phục hạn chế...

- Thời gian kết thúc buổi họp sinh hoạt lớp;

- Chữ ký của giáo viên chủ nhiệm, thư ký.
 

bien ban sinh hoat lop
Mẫu Biên bản sinh hoạt lớp dành cho mọi cấp học (Ảnh minh họa)

2. Một số mẫu Biên bản sinh hoạt lớp dành cho mọi cấp học

2.1 Biên bản sinh hoạt lớp dành cho cấp THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP...........

Tuần:.......

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: ………giờ……..phút, ngày………tháng………năm.........

- Địa điểm: Tại phòng học lớp ........, Trường THCS......................

II. Thành phần tham dự:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp .......: Thầy.........................

- Tập thể lớp.............

- Vắng mặt: ………………………………………………………………

III. Nội dung buổi sinh hoạt:

1. Lớp phó học tập nhận xét tình hình học tập của các tổ, cá nhân trong tuần qua:

………………………………………………………………………………

2. Các tổ nhận xét hoạt động của tổ mình phụ trách:

- Tổ 1:……………………………………………………………………………

- Tổ 2:……………………………………………………………………………

- Tổ 3:……………………………………………………………………………

- Tổ 4:……………………………………………………………………………

3. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua:

- Nề nếp:…………………………………………………………………………

- Học tập:………………………………………………………………….......

Thông qua việc nhận xét, đánh giá của các cán bộ lớp thì kết quả hoạt động: Học tập và rèn luyện của các thành viên như sau:

4. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét các hoạt động trong tuần:

- Học tập: ……………………………………………………………………

- Nề nếp: ……………………………………………………………………

- Xử lí vi phạm: ……………………………………………………………

- Kế hoạch tuần tới:

+ Học tập:……………………………………………………………………

+ Nề nếp:…………………………………………………………

+ Hoạt động khác:……………………………………………

GVCN                                                                           Thư kí

2.2 Biên bản sinh hoạt lớp dành cho cấp THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Sinh hoạt lớp cuối tuần ……. năm học...........

Hôm nay, vào lúc …. giờ … phút, ngày ……. Tháng ..…năm 20… tại phòng học số: … của lớp………tổ chức SHL cuối tuần để đánh giá, kiểm điểm tất cả các hoạt động của lớp trong tuần vừa qua và đề ra phương hướng, kế hoạch trong tuần kế tiếp.

Thành phần tham dự:

Thầy/Cô giáo CN: ………...…..............................................

cùng toàn thể các thành viên của lớp ………..;

Vắng

Lý do

Vắng

Lý do

1............

...................

4..................

.....................

2............

...................

5.................

.....................

3............

...................

6..................

.....................

 

Chủ trì:……………….…..……Chức vụ:……...……

Thư ký:……………………....... Chức vụ:……………

Tập thể lớp: ……….. đã tiến hành sinh hoạt lớp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức SH tập thể (5-10 phút: hát, đọc thơ, kể chuyện, đố vui, TN tự đánh giá bản thân,...):...........................................................................................................

2. Tổ trưởng/Phó báo cáo HĐ của tổ trong tuần vừa qua (báo cáo những HS được tuyên dương và HS cá biệt):…………………………………............................

III. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần qua:

1. Lớp phó học tập (đánh giá tình hình học tập của lớp):

- Tổng số tiết học chính khóa/tuần:……, trong đó: Tốt: ….., Khá: …., TBình: …., Yếu:………

- Tổng số tiết học phụ đạo/tuần:………., trong đó: Tốt: ….., Khá: ..…, TBình: …., Yếu:…...…

+ Lý do bị tiết TBình:………………… ……….

+ Lý do bị tiết Yếu:....................................

- Tổng số tiết không có Thầy/Cô giáo dạy):........................................

- Tình hình học tập trong tuần qua (cụ thể từng học sinh)

+ Thuộc bài (có điểm KTM 5,0):........................................................

+ Không thuộc bài(có điểm KTM < 5,0):............................................

- Nhận xét chung về tình hình học tập của lớp trong tuần(lưu ý việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp, xây dựng bài, hợp tác học tập,...):..........................................

- Biệp pháp khắc phục và phương hướng của tuần tới:............................................

2. Bí thư Chi đoàn:

- Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động phong trào trong tuần qua:.......................

- Triển khai Kế hoạch, các hoạt động phong trào trong tuần tới:...............................

- Công khai Đoàn phí, quỹ đoàn:..............................

3. Lớp phó Lao động:

- Đánh giá việc lao động, vệ sinh, trực tuần,...trong tuần qua:...........................

- Kế hoạch thực hiện trong tuần tới:........................................

4. Lớp phó VTM, Thủ quỹ:

- Đánh giá hoạt động VTM trong tuần qua:................................

- Kế hoạch thực hiện VTM trong tuần tới:....................................

- Công khai tài chính(nếu có):

+ Thu..................(bằng chữ).......................;

+ Chi:.................(bằng chữ): …….....…….;

(lý do chi:……………………..........)

+ Còn lại:................................................

- Quĩ tuần tới(nếu có, thu bao nhiêu/1HS, nêu lý do thu):.............................

5. Lớp trưởng: Đánh giá kết quả chung của tuần này với tuần trước(nêu tên cụ thể):

- Nề nếp, ý thức, thái độ học tập...........................................

- Ý thức rèn luyện đạo đức, sửa chữa khuyết điểm:.......................................

- Vắng học, chào cờ, ngoại khóa...(nêu cụ thể: Tên, phép, không phép, lý do)............................

- Biện pháp, phương hướng tuần tới:.......................................

- Ý kiến đề xuất:........................................................................

6. Nhận xét, đánh giá và phương hướng của Thầy/Cô giáo chủ nhiệm lớp

- Ưu điểm:.............................................................................

- Khuyết điểm:........................................................................

- Biểu dương những học sinh tích cực trong tuần:...................

- Phê bình và đưa ra giải pháp, biện pháp, hình thức xử lý(cụ thể cho từng trường hợp):

........................................................

- Duy trì sĩ số: Đầu năm tổng số.....nữ....., hiện nay tổng số.....nữ....,giảm:...nữ.....

Lý do giảm:..........................................

- Học sinh có nguy cơ nghỉ học giữa chừng:.............Giải pháp, biện pháp vận động, giúp đỡ:..................................................

- HS gặp khó khăn trong cuộc sống, trong học tập:...........Giải pháp, biện pháp vận động, giúp đỡ:..............................................

- Định hướng các hoạt động trong tuần tới (tuần............):

+ Về học tập:......................................................

+ Về nề nếp, tác phong, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tự phê bình và phê bình:....................................

+ Về các phong trào thi đua:..............................

+ SH 15 phút đầu giờ:.............................................

- Các hoạt động khác:..............................................

..................................................................................

- Kiến nghị, đề xuất:..............................................

.............................................................................

7. Thư ký thông qua nội dung SHL (đọc biên bản)

8. Góp ý, bổ sung, điều chỉnh nội dung biên bản (nếu có):

VII. Chủ trì họp

Cho biểu quyết về sự nhất trí với đánh giá các hoạt động của tuần qua và phương hướng của tuần tới (tuần......):

Kết quả biểu quyết:......../.........(.........%) đồng ý.

Tiết SHL kết thúc lúc...........giờ...........phút cùng ngày ./.

                         Thư ký                                                     Chủ trì

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên)                       

2.3 Biên bản sinh hoạt lớp dành cho cấp Đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC...........                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc tổ chức sinh hoạt lớp học kỳ ..., năm học .....-.....

Lớp: ........................ Khoa:........................................

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

....... giờ....... phút, ngày ....../....../ , tại phòng: ...............

II. THÀNH PHẦN:

CB – GV – NV tham dự:......................................................

Cán bộ Đoàn – Hội khoa tham dự:.........................................

Ban cán sự lớp:..........................................................................

Có mặt : ..../... (số SV có mặt/sĩ số SV của lớp)

III. NỘI DUNG:

1. Triển khai các nội dung và hoạt động liên quan đến SV:

1.1 Nội dung triển khai của BCS lớp.

..............................................................................

...............................................................................

1.2 Nội dung triển khai của BCH Đoàn- Hội khoa.

................................................................................

................................................................................

1.4 Nội dung triển khai của CB – GV – NV khoa.

.................................................................................

.................................................................................

2. Những góp ý cho hoạt động của Nhà trường:

Phần góp ý cho Nhà trường.

...................................................................................

..................................................................................

Những góp ý đã được CB – GV – NV giải đáp trực tiếp tại lớp. (Nếu không có gải đáp thì vui lòng để trống những dòng phía dưới)

....................................................................................

..................................................................................

Những góp ý đã được BCH Đoàn – Hội khoa giải đáp trực tiếp tại lớp. (Nếu không có giải đáp vui lòng để trống các dòng phía dưới)

....................................................................................

......................................................................................

Đại diện ban cán sự lớp thông qua biên bản sinh hoạt lớp, sinh hoạt kết thúc vào lúc ... giờ ... cùng ngày.

  CB-GV-NV tham dự                TM. Ban Cán Sự Lớp              TM. Sinh viên tham dự

  (Ký và ghi rõ họ tên)               (Ký và ghi rõ họ tên)                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Sau khi kết thúc SHL, Ban cán sự lớp nộp biên bản SHL, nhận xét SHL của giảng viên, biên bản ký cam kết về phòng CTSV. BCS lớp không nộp biên bản SHL theo thời gian quy đinh, xem như lớp chưa tổ chức SHL và chịu trách nhiệm trước tập thể lớp, nhà trường.

3. Quy trình tổ chức buổi sinh hoạt lớp hiệu quả

Để buổi sinh hoạt lớp diễn ra hiệu quả, đạt được mục đích thì cần thực hiện theo đúng các bước sau:

- Ổn định trật tự lớp.

- Nêu mục đích lí do của buổi sinh hoạt.

- Phân công, chuẩn bị các nội dung cần thực hiện.

- Thảo luận tổ, nhóm (thời gian thảo luận tùy vào nội dung cần trao đổi).

Các vấn đề thảo luận có thể gồm: Khắc phục những hạn chế tuần qua; điều chỉnh nội quy lớp học; biện pháp thực hiện kế hoạch tuần tới…

- Tổ chức trình bày - sinh hoạt lớp. Tất cả những nội dung cần trao đổi thảo luận, thống nhất được Ban cán sự cùng với GVCN trao đổi, sắp xếp.

Lớp trưởng hoặc lớp phó tự quản lớp và thực hiện theo trình tự đã định, GVCN làm nhiệm vụ trợ giúp và ra quyết định khi cần thiết.

- GV nhận xét, tổ chức bình chọn những thành viên ưu tú trong tuần, những tiến bộ vượt bậc của các cá nhân, để khen ngợi, khích lệ đồng thời nhắc nhở, chỉnh sửa, đôn đốc khắc phục những khuyết điểm (nếu có).

Mỗi tiết sinh hoạt cần lồng ghép nội dung sinh hoạt theo chủ điểm tháng. Nội dung này cần ngắn gọn, có thể chuyển thể thành văn nghệ để thay đổi không khí tiết sinh hoạt,...

Trên đây là mẫu Biên bản sinh hoạt lớp dành cho mọi cấp học. Nếu còn vướng mắc, bạn đọc vui lòng gọi 1900.6192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất và chi tiết cách viết

Mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất và chi tiết cách viết

Mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất và chi tiết cách viết

Trường hợp cơ quan Nhà nước ra quyết định thu hồi đất trái pháp luật, người dân có quyền khởi kiện lên Tòa án nhân dân để được giải quyết. Dưới đây là mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất và hướng dẫn chi tiết cách viết.

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

Trong nhà trường có những nội quy được đưa ra để đảm bảo môi trường học có trật tự và việc học tập diễn ra hiệu quả. Những trường hợp học sinh vi phạm nội quy cần phải viết bản tường trình học sinh để trình bày sự việc và cam kết không tái phạm. Dưới đây là mẫu bản tường trình dành cho các cấp học mà bạn có thể tham khảo.

Mẫu Bản cam kết viết tay cập nhật mới nhất 2023

Mẫu Bản cam kết viết tay cập nhật mới nhất 2023

Mẫu Bản cam kết viết tay cập nhật mới nhất 2023

Bản cam kết viết tay là một trong những loại văn bản phổ biến trong cuộc sống. Văn bản này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Một bản cam kết viết tay như thế nào là đạt chuẩn? Hãy cùng tham khảo các mẫu được LuatVietnam gợi ý dưới đây.

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Biên bản họp phụ huynh đầu năm là một trong những biên bản vô cùng quan trọng trong các trường học. Biên bản họp phụ huynh cần cập nhật đầy đủ, chính xác những thông tin, nội dung trong suốt cuộc họp. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách viết biên bản họp phụ huynh chính xác nhất năm 2023 qua bài viết sau!