Hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút

Hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút
(LuatVietnam)  Ngày 19/09/2013, Liên bộ Giáo dục và đào tạo, Nội vụ, Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, từ ngày 15/04/2013, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (thời hạn công tác là 03 năm đối với nữ và 05 năm đối với nam), nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút và ngừng hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Mức phụ cấp thu hút nêu trên bằng 70% hệ số lương của bậc theo chức danh nghề nghiệp hiện hưởng và được tính từ ngày 15/04/2013 cho đến khi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đó được luân chuyển trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển.

Việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút căn cứ vào thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/11/2013.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục