Chỉ bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo khi có chế độ tiền lương mới

Đây là trả lời của Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 8982/BTC-HCSN ngày 27/7/2020.

lùi thời gian bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Bộ Tài chính đề nghị lùi thời gian bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo (Ảnh minh họa)

Trả lời Công văn số 2528/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10/7/2020 về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điều 76 Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 quy định về tiền lương của giáo viên phù hợp với quy định tại điểm 3.1.d Mục II Nghị quyết số 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó nêu rõ:

Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức

Đồng nghĩa với đó là bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo tức là phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Như vậy, từ thời điểm 01/7/2020 chế độ phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo sẽ bị bãi bỏ. Tuy nhiên, hiện nay, thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết 27 vẫn đang được các cơ quan chức năng nghiên cứu.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị lùi thời gian thực hiện phụ cấp thâm niên nghề cho đến khi chế độ tiền lương mới được ban hành và có hiệu lực. Theo đó, tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề giáo viên theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục