Lương cán bộ Kho bạc không vượt quá 1,8 lần lương cán bộ khác

Lương cán bộ Kho bạc không vượt quá 1,8 lần lương cán bộ khác
(LuatVietnam)  Ngày 19/09/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 54/2013/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước.

Theo Quyết định này, các nội dung chi của Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trong đó, mức chi tiền lương, tiền công đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bình quân toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước áp dụng không vượt quá 1,8 lần và chi bổ sung thu nhập từ kinh phí tăng thu tiết kiệm chi không vượt quá 0,2 lần so với mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định; tiền lương tăng thêm và bổ sung thu nhập không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp làm đêm và làm thêm giờ; việc phân phối tiền lương, tiền công theo kết quả chất lượng hoàn thành công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo nguyên tắc công bằng, hợp lý, gắn tiền lương với hiệu quả công việc và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Quyết định cũng chỉ rõ, biên chế và lao động của hệ thống Kho bạc Nhà nước từ năm 2014 ổn định theo chỉ tiêu biên chế và lao động đã được cấp thẩm quyền giao đến ngày 31/05/2013. Trong trường hợp Thủ tướng giao thêm nhiệm vụ mới hoặc Nhà nước có quyết định chia tách địa giới hành chính phải thành lập bổ sung Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng bổ sung biên chế cho Kho bạc Nhà nước. Ngoài số biên chế và lao động được giao, Kho bạc Nhà nước được hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục