Từ 01/01/2017, cung cấp dịch vụ chuyển mạng TTDĐ giữ nguyên số thuê bao

Từ 01/01/2017, cung cấp dịch vụ chuyển mạng TTDĐ giữ nguyên số thuê bao

(LuatVietnam)  Đây là một trong những lộ trình mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã vạch ra trong Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23/09/2013, phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động (TTDĐ) giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam.

Theo đó, nhằm thiết lập Trung tâm chuyển mạng quốc gia tại Cục Viễn thông, đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới và xây dựng các hệ thống thiết bị tại doanh nghiệp viễn thông kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia trước ngày 30/6/2015; cung cấp thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng TTDĐ giữ nguyên số thuê bao ít nhất 06 tháng trước ngày 30/6/2016 và cung cấp chính thức dịch vụ chuyển mạng TTDĐ giữ nguyên số thuê bao từ ngày 01/01/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho Cục Viễn thông và các đơn vị liên quan.

Cụ thể như: Xây dựng và trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về dịch vụ chuyển mạng TTDĐ giữ nguyên số thuê bao và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác; đầu tư, thiết lập và đưa vào khai thác Trung tâm chuyển mạng quốc gia, bao gồm hệ thống xử lý chuyển mạng trung tâm và cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng; đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới, xây dựng cổng chuyển mạng và cơ sở dữ liệu đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới, xây dựng cổng cập nhật thông tin định tuyến thuê bao chuyển mạng và cơ sở dữ liệu về thuê bao chuyển mạng tại doanh nghiệp, kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục