Tăng giảm font chữ:

Được bổ sung biên chế trong ngành y tế, giáo dục

(LuatVietnam) Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, Chính phủ một lần nữa nhấn mạnh nhiệm vụ quản lý chặt chẽ biên chế cán bộ, công chức, viên chức; không tăng biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2016, kể cả trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc giao nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khi thành lập mới trường, tăng lớp, tăng học sinh và trong lĩnh vực y tế, khi thành lập mới tổ chức, tăng quy mô giường bệnh… thì có thể bổ sung biên chế phù hợp, nhưng phải quản lý chặt chẽ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Chính phủ chủ trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; tiếp tục củng cố, hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch; rà soát, kiểm tra, thống kê tình hình biến động dân số; bảo đảm quyền được khai sinh của trẻ em; tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi…

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ quy định từ năm 2016 ngân sách trung ương sẽ hưởng 100% các khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) tiêu thụ trong nước.  Đồng thời, dừng triển khai và thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đến ngày 30/06/2016 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và địa phương… Cắt giảm tối đa các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền…

·         LuatVietnam

Lan VũLan Vũ
Chia sẻ:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây