Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đóng BHXH

(LuatVietnam) Thông tư số 58/2015/TT-BLĐTBXH vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29/12/2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo Thông tư này, tiền lương tháng đã đóng BHXH được tính bằng tổng tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định nhân (x) với mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng. Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm 2014 được quy định là 1,01; năm 2015 và năm 2016 đều là 1,00… Trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vẫn được áp dụng theo cách tính này.

Về thu nhập tháng đã đóng BHXH, Thông tư quy định thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm được tính bằng tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm nhân (x) với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng. Trong đó, mức điều chỉnh của năm 2014 là 1,01; năm 2015 và năm 2016 đều là 1,00. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc, vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện vẫn sẽ được áp dụng theo cách tính này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016; các quy định tại Thông tư được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

·         LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục