Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng lao động với giáo viên

Ngày 26/9/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 5075/BNV-TCBC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ.

Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng lao động với giáo viên
Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng lao động với giáo viên (Ảnh minh họa)

Về việc ký hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết như sau:

- Đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập xác định rõ thời điểm của số giáo viên sẽ nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu mà chưa kịp tuyển dụng để thực hiện ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên để kịp thời thay thế cho số giáo viên nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu và giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (đối với cơ sở giáo dục dạy 02 buổi trong ngày);

- Các đơn vị sự nghiệp sử dụng từ dự toán chi của đơn vị sự nghiệp, nguồn thu từ hoạt động của đơn vị (phí được để lại theo quy định, thu dịch vụ,...) để chi trả chế độ cho số lao động hợp đồng này và thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật sau khi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức của Bộ, ngành, địa phương đã tuyển dụng thay thế đối với số giáo viên nêu trên;

- Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thực hiện tuyển dụng viên chức để bổ sung cho số giáo viên, viên chức y tế còn thiếu so với số lượng người làm việc được giao và để thay thế cho số giáo viên, nghỉ thôi việc, nghỉ hưu theo chế độ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước được Bộ Tài Chính ban hành ngày 17/5/2023.