Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng lao động với giáo viên

Ngày 26/9/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 5075/BNV-TCBC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ.

Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng lao động với giáo viên
Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng lao động với giáo viên (Ảnh minh họa)
 

Về việc ký hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết như sau:

- Đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập xác định rõ thời điểm của số giáo viên sẽ nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu mà chưa kịp tuyển dụng để thực hiện ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên để kịp thời thay thế cho số giáo viên nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu và giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (đối với cơ sở giáo dục dạy 02 buổi trong ngày);

- Các đơn vị sự nghiệp sử dụng từ dự toán chi của đơn vị sự nghiệp, nguồn thu từ hoạt động của đơn vị (phí được để lại theo quy định, thu dịch vụ,...) để chi trả chế độ cho số lao động hợp đồng này và thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật sau khi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức của Bộ, ngành, địa phương đã tuyển dụng thay thế đối với số giáo viên nêu trên;

- Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thực hiện tuyển dụng viên chức để bổ sung cho số giáo viên, viên chức y tế còn thiếu so với số lượng người làm việc được giao và để thay thế cho số giáo viên, nghỉ thôi việc, nghỉ hưu theo chế độ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 245/TB-VPCP ngày 25/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về tình hình chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện trình Quốc hội các văn bản có hiệu lực thi hành sớm đối với các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản.