Tăng giảm font chữ:

Làm việc nhiều nơi, đóng BHXH thế nào?

Mỗi người sử dụng lao động đều có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. Vậy, đối với trường hợp một người lao động làm việc cho nhiều doanh nghiệp khác nhau thì việc đóng bảo hiểm xã hội thực hiện thế nào?.

Làm việc nhiều nơi, đóng BHXH thế nào?

Làm việc nhiều nơi, đóng BHXH thế nào? (Ảnh minh họa)

Điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định:

Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Vấn đề này được hướng dẫn bởi mục 1.1 khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017. Theo đó, trường hợp người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì:

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đóng theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên;

- Bảo hiểm y tế đóng theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất,

- Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đóng theo từng hợp đồng lao động.

Trường hợp cả 02 nơi đều đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hoàn trả lại số tiền được xác định đóng trùng. Mục 2.1 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH hướng dẫn có 07 trường hợp hoàn trả tiền đóng BHXH, trong đó có trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau.

Cụ thể, cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Như vậy, trường hợp một người giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên sẽ có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp đóng trùng BHXH sẽ được hoàn trả.


LuatVietnam

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội 2019