Có bằng đại học ngành xây dựng sẽ được làm công chức ngân hàng?

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến tại dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng.


Sắp thay đổi tên gọi ngạch công chức ngân hàng?

Hiện nay, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-NHNN, công chức ngành Ngân hàng gồm các ngạch và có mã số sau đây:

- Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng có mã số: 07.044

- Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng có mã số: 07.045

- Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng có mã số: 07.046

- Ngạch Thủ kho ngân hàng có mã số: 07.048

- Ngạch Thủ quỹ ngân hàng có mã số: 06.034

- Ngạch Kiểm ngân có mã số: 07.047

Tuy nhiên, hiện Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến sửa đổi ngạch và mã số ngạch của các chức danh công chức chuyên ngành Ngân hàng thành:

- Giữ nguyên ngạch kiểm soát viên cao cấp, kiểm soát viên chính, kiểm soát viên, thủ kho ngân hàng.

- Bãi bỏ ngạch thủ quỹ ngân hàng với mã số 06.034.

- Thay thế ngạch kiểm ngân mã số 07.047 thành ngạch nhân viên tiền tệ, kho quỹ với mã ngạch 07.047.

Như vậy, so với hiện nay, công chức ngân hàng chỉ còn 05 ngạch (hiện nay 06 ngạch).

hoc nganh xay dung se duoc lam cong chuc ngan hang


Đề xuất mới về trình độ đào tạo của công chức ngành ngân hàng

Đồng thời, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của các ngạch này cũng được sửa đổi theo hướng đơn giản các yêu cầu hơn. Cụ thể:

STT

Ngạch

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Hiện nay

Đề xuất

1

Kiểm soát viên cao cấp

- Bằng đại học trở lên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, kế toán.

- Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị/cao cấp lý luận chính trị, hành chính/cử nhân chính trị/giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp/bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, hành chính.

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4

- Chứng chỉ tin học cơ bản

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, kế toán, công nghệ thông tin, xây dựng.

- Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị/cao cấp lý luận chính trị, hành chính/giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị

- Chứng chỉ bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương/bằng cao cấp lý luận chính trị, hành chính

2

Kiểm soát viên chính

- Bằng đại học trở lên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, kế toán.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính/bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, hành chính, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm soát viên chính ngân hàng.

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 hoặc chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số (nếu làm việc ở vùng dân tộc thiểu số).

- Chứng chỉ tin học cơ bản

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, kế toán, công nghệ thông tin, xây dựng.

- Chứng chỉ bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương/bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm soát viên chính.

3

Kiểm soát viên

- Bằng đại học trở lên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, kế toán, kỹ sư tin học, kỹ sư xây dựng.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên/bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm soát viên ngân hàng.

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số (nếu làm việc ở vùng dân tộc thiểu số).

- Chứng chỉ tin học cơ bản.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, kế toán, công nghệ thông tin, xây dựng.

- Chứng chỉ bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm soát viên ngân hàng.

4

Thủ kho

- Bằng trung cấp trở lên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế.

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số (nếu làm việc ở vùng dân tộc thiểu số).

- Chứng chỉ tin học cơ bản.

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

Căn cứ bảng trên, hiện nay chỉ có người tốt nghiệp đại học trở lên ngành kỹ sư xây dựng được làm kiểm soát viên ngân hàng mà nay theo đề xuất mới của Ngân hàng Nhà nước, tốt nghiệp đại học lĩnh vực xây dựng trở lên đều có thể trở thành Kiểm soát viên cao cấp, Kiểm soát viên chính nếu có đủ các điều kiện khác.

Trên đây là đề xuất mới về việc: Có bằng đại học ngành xây dựng sẽ được làm công chức ngân hàng? Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Nhân viên ngân hàng để lộ thông tin khách bị xử lý thế nào?

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục