Mẫu văn bản thỏa thuận cho giữ hộ khẩu tại nhà đã bán

Như LuatVietnam đã thông tin, khi một người bán nhà và chuyển đi, họ chỉ được giữ hộ khẩu tại nhà đó nếu được chủ nhà mới đồng ý. Vì thế, LuatVietnam cung cấp mẫu văn bản thỏa thuận về việc giữ hộ khẩu tại nhà đã bán.

Lưu ý: Hiện nay, Bộ Công an không có mẫu văn bản chuẩn về việc thỏa thuận cho giữ hộ khẩu tại nhà đã bán. Vì thế, các bên có thể tùy ý soạn thảo mẫu này. Biểu mẫu của LuatVietnam chỉ mang tính tham khảo.
 

Mẫu văn bản thỏa thuận cho giữ hộ khẩu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(V/v: Đồng ý cho giữ hộ khẩu thường trú)

Căn cứ Luật Cư trú 2020;

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên.

Hôm nay ngày …………, chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Họ và tên: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

BÊN B:

Họ và tên: ……………………………….

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận giữa hai bên với những điều, khoản sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

Sau khi bên A bán nhà cho bên B tại địa chỉ……………………….., bên B đồng ý cho bên A giữ hộ khẩu thường trú tại địa chỉ ………………………..

Điều 2. Điều khoản chung

2.1 Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

2.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A

BÊN B

Mẫu văn bản thỏa thuận cho giữ hộ khẩu tại nhà đã bán
Mẫu văn bản thỏa thuận cho giữ hộ khẩu tại nhà đã bán (Ảnh minh họa)
 

Mẫu văn bản thỏa thuận cho giữ hộ khẩu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


VĂN BẢN THỎA THUẬN

 

Hôm nay, ngày … tháng…năm 20….., tại ………, chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (BÊN A):

Ông ………………., sinh năm: ………., 

CMND số: …………. do Công an …………… cấp ngày ……………..

và vợ là bà ……………………., sinh năm: …………,

CMND số: …… do Công an ……………. cấp ngày ……………..

Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số …………………………

BÊN MUA (BÊN B):

Ông/Bà ………………………., sinh năm: ………..,

CMND số: …………. do Công an ……………… cấp ngày ………….,

hộ khẩu thường trú tại: ……………………………….

Chúng tôi lập văn bản thoản thuận này với nội dung như sau:

1. Bên A và Bên B cùng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ:……………..………

2. Bên A đồng ý cho bên B giữ hộ khẩu thường trú tại căn nhà nêu trên mà không đưa ra bất cứ điều kiện nào.

Chúng tôi cam đoan:

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả do việc thoả thuận này gây ra.

+ Việc giao kết Văn bản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;

Chúng tôi đã cùng đọc lại nguyên văn Văn bản này, hiểu rõ nội dung và cùng ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN A

BÊN B

Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề này, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Cách để không bị xóa hộ khẩu sau khi bán nhà

>> Bị xóa đăng ký thường trú, cuộc sống bị ảnh hưởng thế nào?

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục