Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục III - 4 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/05/12/thong-bao-tam-ngung-kinh-doanh-cua-ho-kinh-doanh_1205135019.doc

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..............................................................      

Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh: . .......................................................................

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ............................................................................

Địa điểm kinh doanh: ..................................................................................................

Điện thoại (nếu có)........................................... Fax (nếu có): ...................................

Email (nếu có): ................................................. Website (nếu có): ...........................

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: ...................................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày …… tháng …… năm ………..

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày …… tháng …… năm ………..

Lý do tạm ngừng: .........................................................................................................

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)1

______________________

1 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Ảnh minh họa)
 

Thủ tục và thời hạn báo trước khi tạm ngừng kinh doanh

Theo khoản 1 Điều 76 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải:

- Gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký;

- Thời gian báo trước trước khi tạm ngừng kinh doanh: ít nhất 15 ngày.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng (Nghị định 50/2016/NĐ-CP).

Tình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây