Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số 2024

Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số 2023 là một văn bản được các tổ chức đảng sử dụng trường hợp đảng viên vi phạm chính sách dân số. Nội dung bài viết dưới đây sẽ cung cấp bản mẫu của quyết định này và những thông tin liên quan.


1. Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số mới nhất 2023

ĐẢNG ỦY …………

Số: ............ - QĐ/........ .

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số

- Căn cứ theo Điều lệ Đảng;

- Căn cứ theo các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng;

- Xét tự kiểm điểm của đồng chí: .......................... (họ, tên của đảng viên);

- Căn cứ theo báo cáo số: ............. ngày .......... của ............ (tên tổ chức Đảng gửi báo cáo đề nghị quyết định thi hành kỷ luật);

- Căn cứ theo kết quả kiểm tra xem xét và đề nghị của Đoàn kiểm tra;

Xét thấy đồng chí: …………………… đã vi phạm quy định chính sách dân số, nội dung vi phạm cụ thể như sau: …………………………

(tóm tắt rõ ràng nội dung vi phạm, nêu rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân vi phạm của đảng viên, viết rõ đã vi phạm quy định nào căn cứ theo nội dung kết luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ....... )

ĐẢNG ỦY ............................

QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT

1. Thi hành kỷ luật đồng chí:

- Họ và tên đảng viên: …………………….........................

- Căn cước công dân: ……………...................................

- Ngày cấp: ……….. Nơi cấp: …………….........................

- Hộ khẩu thường trú: ………………………........................

- Chức vụ: ……………………............................................

- Nơi công tác của đảng viên: …………….........................

- Hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm: ..................

2. Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành bởi:...............(Tên các cấp ủy và tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định)..................và đồng chí ..........

Nơi nhận:

- UBKT (cấp trên)..........;

- Ban TVĐU (cấp trên)......;

- Ban Tổ chức Đảng uỷ (cấp trên)

- Như Điều 2;

- Lưu HSĐV.

T/M ĐẢNG UỶ .........................…

(Ký tên đóng dấu)

Để giúp cho các tổ chức đảng áp dụng quy trình kỷ luật một cách hiệu quả và công bằng, mẫu quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số 2023 là cần thiết.

Tuy nhiên, việc áp dụng mẫu này cần phải được thực hiện với sự cân nhắc và đảm bảo tính chính xác để tránh việc kỷ luật sai người hoặc vi phạm quyền của đảng viên.

Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số thường được sử dụng trong các tổ chức đảng
Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số thường được sử dụng trong các tổ chức đảng (Ảnh minh hoạ)

2. Căn cứ pháp lý về việc kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số

Trước đây, theo Quy định số 102-QĐ/TW năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, việc xử lý đảng viên vi phạm chính sách dân số được quy định cụ thể.

Theo đó, Điều 27 của Quy định này quy định, đối với đảng viên vi phạm chính sách dân số hoặc kế hoạch hóa gia đình trong một trong các trường hợp đã quy định và gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp khác pháp luật có quy định), sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Các hành vi bị coi là vi phạm trong trường hợp này bao gồm cản trở thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tham gia hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán trái quy định để xác định giới tính thai nhi.

Đối với trường hợp tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác), đảng viên sẽ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc bị cách chức (nếu đảng viên có chức vụ).

Còn đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 gây hậu quả rất nghiêm trọng, hoặc vi phạm sinh con thứ năm trở lên. hoặc có hành vi gian dối trong việc cho con đẻ, nhận nuôi con nuôi mà thực ra là con đẻ nhằm mục đích cố tình sinh thêm con ngoài quy định, thì sẽ áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ đối với đảng viên.

Áp dụng các biện pháp kỷ luật nhằm bảo vệ chính sách dân số và giữ gìn uy tín của tổ chức đảng
Áp dụng các biện pháp kỷ luật nhằm bảo vệ chính sách dân số và giữ gìn uy tín của tổ chức đảng (Ảnh minh hoạ)

Vào ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tại Điều 52 quy định rõ về các trường hợp đảng viên vi phạm chính sách dân số, quy định đề cập đến các nội dung sau đây:

Khi đảng viên vi phạm một trong những trường hợp sau đây, ảnh hưởng tới chính sách dân số và gây hậu quả ít nghiêm trọng, thì sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

- Cưỡng bức và gây cản trở thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

- Tham gia hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán trái quy định để xác định giới tính thai nhi.

Nếu đảng viên vi phạm tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hơn, hoặc vi phạm một trong những trường hợp sau đây, thì sẽ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc nếu có chức vụ sẽ bị cách chức:

- Tuyên truyền, phổ biến và ban hành các văn bản có nội dung không phù hợp, trái với những quy định về chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

- Có hành vi gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi, mà thực ra đó chính là con đẻ nhằm mục đích muốn sinh thêm con ngoài giá thú hoặc trái với quy định.

Nếu vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì đảng viên sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Việc áp dụng các biện pháp kỷ luật này nhằm bảo vệ chính sách dân số và giữ gìn uy tín của tổ chức đảng.

3. Các trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 không bị coi là vi phạm

Pháp luật cũng có quy định các trường hợp đảng viên sinh con thứ 3 không bị coi là vi phạm
Pháp luật cũng có quy định các trường hợp đảng viên sinh con thứ 3 không bị coi là vi phạm (Ảnh minh hoạ)

Theo quy định tại Điều 27 của Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018, Đảng viên sinh con thứ 3 được miễn trừ khỏi việc bị xem là vi phạm, nội dung cụ thể được quy định như sau:

- Trong trường hợp cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu một hoặc cả hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong trường hợp cặp vợ chồng sinh lần đầu tiên nhưng có ba con trở lên.

- Trong trường hợp cặp vợ chồng đã có một con đẻ và sinh lần thứ hai nhưng có hai con trở lên.

- Trong trường hợp cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã được nhận làm con nuôi.

- Trong trường hợp cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, và đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Trong trường hợp cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

  • Sinh một hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);
  • Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ).

Lưu ý rằng quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã có hai con trở lên cùng nhau và các con vẫn còn sống.

Ngoài ra, trong trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu việc thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên), thì sẽ không xem xét và xử lý kỷ luật.

Với mẫu quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số 2023 hy vọng rằng sẽ hỗ trợ các tổ chức đảng trong việc thực hiện quy trình kỷ luật một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình này.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2024

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2024

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2024

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là một trong những văn bản quan trọng trong quá trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Đây là một mẫu văn bản chính thức được các cơ quan đấu thầu và chủ đầu tư sử dụng để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Vậy mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được viết như thế nào? Mời bạn tìm hiểu nội dung bài viết này.

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa XII chuẩn nhất

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa XII chuẩn nhất

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa XII chuẩn nhất

Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa XII là bài thu hoạch tổng kết nội dung sau khi được tham gia các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 8 khóa XII. Nhưng không phải ai cũng biết làm một bài thu hoạch đầy đủ và hoàn chỉnh. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa XII cho bạn tham khảo nhé!

Top 5 mẫu bài thu hoạch trải nghiệm thực tế hay nhất năm 2024

Top 5 mẫu bài thu hoạch trải nghiệm thực tế hay nhất năm 2024

Top 5 mẫu bài thu hoạch trải nghiệm thực tế hay nhất năm 2024

Hiện nay, các trường học, doanh nghiệp thường tổ chức các buổi tham quan trải nghiệm thực tế cho học sinh, nhân viên của tiếp xúc với thực tiễn. Dưới đây là một số mẫu bài thu hoạch trải nghiệm thực tế cho bạn tham khảo để làm tốt bài thu hoạch sau những chuyến đi trải nghiệm của mình.