Top 5 bản tường trình sự việc và hướng dẫn cách viết chi tiết

Bản tường trình sự việc là một trong những biểu mẫu thông dụng trong các cơ quan tổ chức, trường học, công ty, doanh nghiệp…Chắc hẳn, việc viết một bản tường trình sự việc đảm bảo yếu tố đúng, đủ yêu cầu theo quy định thì không phải ai cũng biết. Hãy cùng tìm hiểu cách viết chi tiết dưới đây nhé!

1. Bản tường trình sự việc là gì?

Bản tường trình sự việc là loại văn bản được sử dụng trong trường hợp sự việc tiêu cực xảy ra, gây hậu quả xấu đến cá nhân hoặc tổ chức. Mục đích của việc lập bản tường trình sự việc là trình bày, kể lại diễn biến tình tiết sự việc xảy ra. Trong đó, người lập văn bản chính là người vi phạm hoặc có liên quan đến sự việc.

2. Mẫu bản tường trình sự việc thông dụng hiện nay

Mỗi cơ quan, tổ chức sẽ có mẫu bản tường trình khác nhau. Cụ thể các mẫu dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm biểu mẫu để viết bản tường trình sự việc sao cho phù hợp:

2.1 Mẫu bản tường trình sự việc trong công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

…, ngày…..tháng…..năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v vi phạm nội quy)

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên: …………………………………………………………………..

Sinh ngày tháng năm:……………………………………………………

Quê quán:………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………….....

Trình độ chuyên môn được đào tạo: ……………………………............

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm: ……………………………….

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……): ………………..

Hệ số lương đang hưởng: ………………………………………………..

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm: ………………..

Trình tự diễn biến sự việc: ………………………………………………...

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra: …………………………………….

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều…?

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình

(Ký tên)Công ty, doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu bản tường trình sự việc dưới đây để đánh giá, ghi lại các vi phạm của nhân viên về nội quy công ty, quy tắc làm việc hay những sự cố liên quan khác trong quá trình làm việc.

Thông qua bản tường trình, cá nhân liên quan đến sự việc có thể nhìn nhận lại hành động, hiểu đúng vấn đề. Bên cạnh đó, bản tường trình sự việc giúp các cơ quan, công ty có thẩm quyền dễ dàng và nhanh chóng trong quá trình giải quyết, khắc phục hậu quả hơn.

2.2 Mẫu bản tường trình đánh nhau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v sự việc đánh nhau)

Kính gửi: …………………………………………

Tên tôi là: …………………………Sinh ngày……………………………

CMND số: ……… Cấp ngày: …………………Tại: ……………….........

Thường trú tại đường:………, phường……………,quận…………,TP…..

Chức vụ: …………………………………………………………………..

Nay tôi làm bản tường trình về việc đánh nhau…………………như sau:

Lý do:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong………………………xem xét giúp tôi để tôi được nhận………………………………mới.

Tôi xin cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người viết tường trình

                                                                                              (Ký tên)


Bản tường trình sự việc đánh nhau là văn bản do cá nhân trong sự việc đánh nhau lập ra để gửi đến cơ quan chủ thể có thẩm quyền giải quyết ( nhà trường, cơ quan công an, lãnh đạo công ty...). Mục đích để trình bày lý do, nguyên nhân và cam kết của người viết bản tường trình về sự việc.

2.3 Mẫu bản tường trình của học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

..., ngày…..tháng…..năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC NGHỈ HỌC

Kính gửi: ……………………………

Tên em là: ………………………………………………………………

Học sinh lớp: ………………………………………………………………......

Lý do nghỉ học: (Nội dung tường trình) …………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm và sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người viết tường trình

                                                                                        (Ký tên)


Trong nhà trường thường dùng bản tường trình sự việc của học sinh để trình bày sự việc mà học sinh vi phạm nội quy nhà trường. Một số lỗi mà học sinh hay vi phạm như: đánh nhau, bỏ tiết, nghỉ học, điểm kém, bỏ học, mất xe…

Đối với viết bản tường trình, tính trung thực của sự việc cần được trình bày một cách khách quan, không gian lận để cơ quan tổ chức có thẩm quyền thuận lợi trong việc điều tra và giải quyết.

2.4 Mẫu bản tường trình vi phạm nội quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày…..tháng…..năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc…………………………)

Tôi tên: ……………… Sinh ngày……/……/……………………….......

CMND số: ……, cấp ngày……/………/………, Tại…………………....

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………........

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………

Tôi xin trình bày nội dung sự việc như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung trên là đúng sự thật.

Người viết tường trình

                                                                                              (Ký tên)


Bản tường trình vi phạm nội quy là biểu mẫu do chính người lao động lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để tường trình về sự việc vi phạm nội quy hoặc kỷ luật của công ty đưa ra. Nội dung bản tường trình cần nêu rõ thời gian diễn ra sự việc, thông tin cá nhân của người làm tường trình, trình tự nguyên nhân diễn ra sự việc…

Mỗi công ty sẽ có nội quy và các hình thức kỷ luật, xử phạt với người lao động. Trường hợp nhẹ thì chỉ kỷ luật vào đánh giá năng lực của nhân viên. Còn trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến tài sản vật chất, người vi phạm có thể bị xử phạt bằng hình thức phải nộp tiền phạt theo quy định.

Khi người lao động vi phạm nội quy sẽ phải làm bản tường trình tường thuật lại hành vi vi phạm của mình nộp lên cấp trên để họ xem xét hành vi và đưa ra phương án kỷ luật.

2.5 Mẫu bản tường trình mất giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(V/v mất giấy tờ)

Kính gửi: …………………………………………

Tên tôi là:……………………Sinh ngày………………………………..

CMND số:………Cấp ngày: …………Tại:……………….......................

Thường trú tại đường:………, phường………, quận………, TP…………

Chức vụ:……………………………………………………………………

Nay tôi làm bản tường trình về việc bị mất giấy tờ……………………như sau:

Lý do:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong…………………………. xem xét giúp tôi để tôi được nhận…………………………mới.

Tôi xin cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người viết tường trình

                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

Bản tường trình về việc mất giấy tờ dùng trong trường hợp khi cá nhân bị mất giấy tờ và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Người làm bản tường trình sự việc này sẽ nêu rõ thông tin cá nhân, bị mất giấy tờ gì, lý do làm mất để được hỗ trợ tìm lại nhanh nhất.

3. Hướng dẫn viết bản tường trình sự việc chi tiết

Viết bản tường trình giống như việc viết một văn bản thông thường và không quá phức tạp. Tuy nhiên, viết sao cho đúng biểu mẫu theo quy định thì không phải ai cũng làm được.

Bản tường trình sự việc là loại văn bản được sử dụng trong trường hợp sự việc tiêu cực xảy ra gây hậu quả xấu đến cá nhân hoặc tổ chức. Vì vậy, khi lập bản tường trình cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin dưới đây:

  • Sự việc diễn ra ở đâu? Thời gian nào?

  • Sự việc liên quan đến những ai?

  • Trình tự, diễn biến sự việc.

  • Nguyên nhân xảy ra sự việc.

  • Mức độ thiệt hại do sự việc xảy ra (nếu có).

  • Trách nhiệm của người viết bản tường trình trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.

  • Lời hứa không tái phạm của người làm bản tường trình. Nếu vẫn tiếp tục tái phạm thì sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng.

Bản tường trình sự việc bắt đầu bằng Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi ở chính giữa) và kết thúc bằng lời cam kết của người viết (cam kết thông tin chính xác hoặc cam kết không tái phạm…), ký và ghi rõ họ tên.

Khi viết bản tường trình cần chú ý: khi cá nhân kể lại sự việc thì các nội dung kê khai trong đó cần phải đảm bảo tính chính xác. Vì người kê khai sẽ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin được nêu trong bản tường trình.

Ở cuối bản tường trình sự việc, thường thì người viết sẽ phải đưa ra những lời tự kiểm điểm về hành động của người viết gây ra sự việc. Nếu là học sinh sẽ có hình phạt như hạ bậc hạnh kiểm. Nếu là nhân viên có thể bị đổi vị trí công tác, trừ lương, hạ bậc đánh giá năng lực làm việc. Các hình thức kỷ luật sẽ đưa ra để đảm bảo cá nhân đó không tiếp diễn tái phạm lần sau.


Những lưu ý khi viết bản tường trình sự việc

Nội dung sự việc phải được tường trình một cách cụ thể, rõ ràng

Trong bản tường trình, những lý do, diễn biến sự việc phải được nêu ra càng chính xác và cụ thể càng tốt. Bởi vì, việc trình bày chính xác cụ thể sự việc sẽ giúp các cơ quan có thẩm quyền dễ dàng xử lý vụ việc hơn.

Ngoài ra, những hậu quả mà sự việc gây ra dù ở mức nặng hay nhẹ cũng cần người viết bản tường trình nêu ra rõ ràng, tường tận và chi tiết. Đồng thời, việc kê khai thêm các thông tin sau rất cần thiết: thông tin về những cá nhân có liên quan (họ tên, nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ làm việc công tác…)

Một bản tường trình khi nộp lên cơ quan chức năng, được chấp thuận đồng ý thì phải có đầy đủ tất cả những nội dung về diễn biến của sự việc, thể thức văn bản như trên. Đây được coi là loại tài liệu quan trọng, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, hỗ trợ các công tác quản lý, giải quyết các vấn đề của các tổ chức và cơ quan có thẩm quyền.

Trung thực khi làm bản tường trình

Đối với những văn bản mang tính chất liên quan đến pháp luật, người viết bản tường trình cần kê khai sự việc một cách trung thực. Mọi sự việc, dữ kiện phải trình bày chính xác, đặc biệt không thêm bớt thông tin ảnh hưởng đến việc điều tra, xét xử bị sai lệch.

Như vậy, các thông tin trên đã giúp các bạn nắm được các mẫu bản tường trình sự việc thông dụng mà bạn có thể tham khảo để viết trong trường hợp cần thiết. Hy vọng bạn đọc sẽ có thêm kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến sử dụng văn bản tường trình.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Cách viết biên bản cuộc họp chuẩn nhất [Update 2024]

Cách viết biên bản cuộc họp chuẩn nhất [Update 2024]

Cách viết biên bản cuộc họp chuẩn nhất [Update 2024]

Cách viết biên bản cuộc họp khá đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Biên bản cuộc họp phải đảm bảo về mặt nội dung súc tích, trọng tâm. Bên cạnh đó, biên bản còn phải có bố cục rõ ràng và tuân thủ theo quy định của nhà nước. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách viết những biên bản cuộc họp của công ty trong bài viết sau nhé!

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn

Mẫu bản cam kết đi học đầy đủ, không đi học muộn được sử dụng phổ biến trong nhà trường. Học sinh viết bản cam kết để thực hiện nghiêm túc với giáo viên và ban giám hiệu nhà trường về việc không đi học muộn và nghỉ học không có lý do chính đáng. Cùng tham khảo các mẫu và cách viết dưới đây nhé!