Mẫu báo cáo tình hình lao động và kế hoạch thưởng Tết 2024

Báo cáo tình hình lao động, kế hoạch thưởng Tết là một trong những nội dung công việc không thể thiếu vào thời điểm cuối năm. Dưới đây là mẫu Báo cáo tình hình lao động và kế hoạch thưởng Tết 2023.

1. Mẫu Báo cáo tình hình lao động, kế hoạch thưởng Tết mới nhất 2023

1.1 Mẫu báo cáo tình hình lao động, kế hoạch thưởng Tết 2023 của TP. HCM

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐTB&XH) đã có Công văn 33700/SLĐTBXH-LĐ trong đó ban hành kèm theo mẫu áo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023 như sau:

- Tên doanh nghiệp:…………

- Mã số thuế:……………..

- Địa chỉ:…………….

- Điện thoại:………

- Email:………….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH THƯỞNG TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2023

(Báo cáo trước ngày 25/12/2022)

1. Tình hình lao động:

- Tổng số lao động tại doanh nghiệp thời điểm 30/11/2022: …………người

- Tình hình lao động dự kiến trong 06 tháng đầu năm 2023:

□ Cắt giảm lao động, dự kiến số lao động thôi việc, mất việc làm: ………… người

□ Thiếu hụt lao động

Dự kiến nhu cầu tuyển dụng lao động trong 06 tháng đầu năm 2023:

Thời gian

Tổng số (người)

Trong đó, chia theo trình độ chuyên môn (người)

Từ Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

Lao động phổ thông

Quý 1

Quý 2

2. Tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng Tết:

1

Tiền lương (bao gồm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác):

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2022

1.1

Tiền lương bình quân (1)

1.000đ/người/tháng

………..

Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân trong tháng (2)

người

……….

1.2

Tiền lương cao nhất

1.000đ/tháng

……….

1.3

Tiền lương thấp nhất tại DN (trả cho người làm đủ ngày công trong tháng)

1.000đ/tháng

……….

Tổng số lao động nhận tiền lương thấp nhất

người

……….

2

Tiền thưởng dịp Tết Dương lịch

Đơn vị tính

Kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2023

2.1

Tiền thưởng bình quân (3)

1.000đ/người

……….

Tổng số lao động được xét thưởng Tết Dương lịch

người

……….

2.2

Tiền thưởng cao nhất

1.000đ/người

……….

2.3

Tiền thưởng thấp nhất (mức thưởng cho người làm đủ 12 tháng trong năm)

1.000đ/người

……….

Tổng số lao động nhận tiền thưởng thấp nhất

người

……….

3

Tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán

Đơn vị tính

Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2023

3.1

Tiền thưởng bình quân (3)

1.000đ/người

……….

Tổng số lao động được xét thưởng Tết Nguyên đán

người

……….

3.2

Tiền thưởng cao nhất

1.000đ/người

……….

3.3

Tiền thưởng thấp nhất (mức thưởng cho người làm đủ 12 tháng trong năm)

1.000đ/người

……….

Tổng số lao động nhận tiền thưởng thấp nhất

người

……….

3. Doanh nghiệp có kế hoạch dự kiến thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 hay không?

a) Dự kiến thưởng Tết Dương lịch năm 2023:   □ Có         □ Không

b) Dự kiến thưởng Tết Nguyên đán năm 2023: □ Có         □ Không

4. Loại hình doanh nghiệp (chọn 1 phương án):

Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ □

Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước □

Doanh nghiệp dân doanh □ (gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty họp danh, công ty cổ phần không có vốn của nhà nước, công ty cổ phần không có vốn góp chi phối của nhà nước)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) □

5. Ngành sản xuất, kinh doanh chính (ghi nhận theo ngành nghề có doanh thu chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng doanh thu); Doanh nghiệp khoanh tròn vào 1 trong những nghề sau và diễn giải cụ thể:

(1) Cơ khí. (2) Chế biến lương thực, thực phẩm. (3) Hóa chất - nhựa - cao su. (4) Điện tử - công nghệ thông tin. (5) Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm. (6) Thương mại. (7) Du lịch. (8) Vận tải, cảng và kho bãi. (9) Bưu chính, viễn thông, thông tin và truyền thông. (10) Kinh doanh tài sản bất động sản. (11) Tư vấn. (12) Khoa học công nghệ, y tế. (13) Giáo dục và đào tạo. (14) Ngành khác. (15) Ngành nông nghiệp: (a) Trồng rau, hoa, cây kiểng, (b) Chăn nuôi bò sữa (con giống, sữa) và heo (con giống, thịt), (c) Nuôi tôm nước lợ (cá cảnh),...

Ngành nghề cụ thể: ............................

6. Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong việc trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 hay không?

□ Có                    □ Không

Nếu chọn có, doanh nghiệp cho biết rõ nguyên nhân: ................

Doanh nghiệp nêu cụ thể các giải pháp khắc phục khó khăn: ....................

7. Dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023: …………… ngày.

8. Các hình thức hỗ trợ khác đối với người lao động vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 (ví dụ quà Tết, hỗ trợ tàu, xe...):

□ Có                   □ Không

Nếu chọn có, doanh nghiệp vui lòng ghi nhận cụ thể hình thức hỗ trợ:

………….

.....ngày … tháng … năm …

1.2 Báo cáo tình hình tiền lương, kế hoạch thưởng Tết 2023

Tên doanh nghiệp

BÁO CÁO

Tình hình tiền lương năm 20... và kế hoạch thưởng Tết

dương lịch, âm lịch năm 20...

- Loại hình doanh nghiệp: ...................

- Trong đó: ............ % vốn Nhà nước

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:.................

- Tổng số lao động có mặt đến thời điểm báo cáo: ............... người;

- Trong đó: Lao động Việt Nam..........................người;

- Tình hình thu nhập, tiền lương của lao động Việt Nam và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của doanh nghiệp:

TT

Nội dung

Mức thấp nhất

Mức Bình

quân

Mức Cao nhất

1

Tiền lương của người lao động (1000 đồng/người/tháng)

2

Dự kiến tiền thưởng Tết dương lịch của  người lao động (1.000đ/người)

3

Dự kiến tiền thưởng Tết âm lịch của người lao động (đối với người có thời gian làm việc đủ 12 tháng trong năm) (1.000đ/người)

4

Tình hình nợ lương

- Tổng số lao động bị nợ lương (người)

- Tổng số tiền nợ lương (1.000đ)

- Tương đương với số tháng nợ lương

5

Tình hình nợ BHXH

- Tổng số lao động bị nợ BHXH (người)

- Tổng số tiền nợ BHXH (1.000đ)

- Tương đương với số tháng nợ BHXH

* Doanh nghiệp ghi rõ lý do nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội. Dự kiến thời gian thanh toán các khoản nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

                           Thủ trưởng đơn vị

2. Cập nhật tình hình thưởng Tết của các doanh nghiệp tại một số địa phương

Cho đến thời điểm hiện nay, đã có nhiều địa phương thực hiện báo cáo và công bố về tình hình thưởng Tết 2023 của các doanh nghiệp, cơ quan. Trong đó gồm:

báo cáo tình hình lao động và kế hoạch thưởng Tết 2023
Mẫu báo cáo tình hình lao động và kế hoạch thưởng Tết 2023 (Ảnh minh họa)

- TP. Hồ Chí Minh:

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH TP. HCM, tính đến hết ngày 20/12/2022, đã có tổng cộng 1.078 doanh nghiệp (sử dụng 221.745 lao động) trên địa bàn TP. HCM báo cáo. Theo đó, mức thưởng Tết năm 2023 cao nhất thuộc về các doanh nghiệp ngành: Điện tử - công nghệ thông tin; tài chính - ngân hàng; thương mại; chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, nhựa...

Đối với thưởng Tết Dương lịch 2023, tiền thưởng bình quân là 3,14 triệu đồng/người, thấp hơn 7,37% so với kết quả khảo sát của năm 2022 (3,39 triệu đồng/người).

Với thưởng Tết Nguyên đán 2023, tiền thưởng bình quân là 12,88 triệu đồng/người, cao hơn 45% so với năm trước (8,88 triệu đồng/người).

- Bình Dương:

Theo Sở LĐTB&XH, hiện đã có 1.125 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết năm 2023, trong đó dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2023 bình quân là 6,1 triệu đồng, mức thấp nhất là 4,68 triệu đồng, cao nhất là 896 triệu đồng (thuộc về một công ty gỗ)

- Cần Thơ:

Theo Sở LĐTB&XH, đã có 686 doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết Quý Mão 2023. Trong đó đối với thưởng Tết Nguyên đán 2023, TP Cần Thơ có 578 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho người lao động, mức thưởng cao nhất gần 138 triệu đồng (một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), mức thấp nhất chỉ 300.000 đồng.

- TP. Hà Nội:

Tại Hà Nội, mức thưởng Tết Nguyên đán 2023 bình quân là 3,1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt 3,3 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 35 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Với khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết Nguyên đán 2023 bình quân là 3,55 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người…

Trên đây là mẫu báo cáo tình hình lao động và kế hoạch thưởng Tết 2023. Mọi vấn đề vướng mắc bạn đọc vui lòng liên hệ 19006192 để được luatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Bảng lương cá nhân chuyên nghiệp, mới nhất 2024 [Có file tải về]

Mẫu Bảng lương cá nhân chuyên nghiệp, mới nhất 2024 [Có file tải về]

Mẫu Bảng lương cá nhân chuyên nghiệp, mới nhất 2024 [Có file tải về]

Mẫu Bảng lương cá nhân là mẫu bảng được gửi hàng tháng cho mỗi nhân viên, qua đó xác nhận thu nhập của nhân viên cũng như giúp bộ phận nhân sự, kế toán xây dựng các chế độ, chính sách phúc lợi phù hợp. Dưới đây là mẫu Bảng lương cá nhân chuyên nghiệp, mới nhất 2023.