5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

Trong nhà trường có những nội quy được đưa ra để đảm bảo môi trường học có trật tự và việc học tập diễn ra hiệu quả. Những trường hợp học sinh vi phạm nội quy cần phải viết bản tường trình học sinh để trình bày sự việc và cam kết không tái phạm. Dưới đây là mẫu bản tường trình dành cho các cấp học mà bạn có thể tham khảo.

1. Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm cho các cấp học

Thông thường, học sinh của các cấp học mắc phải một số lỗi vi phạm nội quy trường lớp như gây gổ đánh nhau, bỏ học, đi học muộn, nói chuyện trong lớp… Dưới đây là một số mẫu bản tường trình học sinh mà các cấp có thể tham khảo để áp dụng:

 bản tường trình học sinh Một số mẫu bản tường trình học sinh vi phạm cho các cấp học (Ảnh minh họa)

1.1 Bản tường trình học sinh cấp 2 

Đối với học sinh cấp 2 đã có tính tự chủ, cái tôi cá nhân nên hay mắc các lỗi như: bỏ tiết, bỏ học, đánh nhau…việc chọn biện pháp trách phạt ở lứa tuổi này cần tinh tế hơn các cấp nhỏ tuổi. Trường học chọn cách viết bản tường trình khi học sinh vi phạm là một trong những cách để hướng học sinh nhận ra lỗi lầm và không tái phạm.

‏CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM‏

‏Độc lập - Tự do – Hạnh phúc‏

….., ngày…..tháng…..năm….‏

‏BẢN TƯỜNG TRÌNH

‏(V/v……………………………)‏

‏Kính gửi: BGH Trường……………………………‏

‏Họ tên em là:………………………………………‏

‏Sinh ngày:……………………………………………‏

‏Quê quán:……………………………………‏

‏Nơi ở hiện nay:…………………………‏

‏Là học sinh lớp:……………………Trường……………...‏

‏Số điện thoại:……………………………………...‏

‏Email:………………………………………………..‏

‏Hôm nay, ngày…….tháng…….năm……….em viết đơn này nhằm tường trình về hành vi………của em, cụ thể:‏

‏Căn cứ theo nội quy của trường, em nhận thấy hành vi của mình đã vi phạm đến nội quy của trường và xứng đáng phải chịu kỷ luật theo Điều……của nội quy.‏

‏Em cam đoan những thông tin trong bản tường trình này là đúng sự thật.‏

‏Em sẽ chịu phạt đúng như nội quy quy định và xin hứa sẽ không tái phạm!‏

‏Giáo viên chủ nhiệm           Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

1.2 Bản tường trình học sinh đánh nhau 

Mẫu bản tường trình học sinh đánh nhau là mẫu văn bản do học sinh viết, trình bày lại diễn biến của vụ việc đánh nhau, nội dung khai báo đầy đủ nguyên nhân đến kết quả sự việc. Hành động này có thể là chủ động hoặc không tính toán trước.

Đối tượng người viết bản tường trình sự việc thường là học sinh tham gia đánh nhau hoặc người ngoài cuộc chứng kiến sự việc. Thầy cô sẽ căn cứ vào phần này để đánh giá hạnh kiểm của học sinh, sau đó đưa ra quyết định về hình phạt.

Bất cứ người viết bản tường trình là người trực tiếp gây ra hậu quả hay là người có liên quan thì các tình tiết vẫn cần được kê khai một cách khách quan, trung thực. Khi viết bản tường trình học sinh đánh nhau, hãy viết theo trình tự diễn biến sự việc theo các mốc thời gian, nêu rõ nguyên nhân xảy ra đánh nhau.

Phần cuối bản tường trình cũng rất quan trọng. Đó là phần học sinh tự nhận lỗi của bản thân mình và cam đoan những nội dung đã trình bày là đúng với sự thật, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm.

‏CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM‏

‏Độc lập - Tự do – Hạnh phúc‏

‏BẢN TƯỜNG TRÌNH

‏(V/v sự việc đánh nhau)‏

‏Kính gửi‏ ‏: ………………………………‏

‏Tên em là:…………Sinh ngày………………‏

‏Học sinh lớp:………………...Trường:………………..‏

‏Chỗ ở hiện nay:………………………………..…..‏

‏Hôm nay em làm bản tường trình để trình bày việc đánh nhau…………….như sau:‏

‏Lý do:‏

‏……………………………

‏Em xin cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.‏

‏Người viết tường trình

‏ (Ký tên và ghi rõ họ tên)‏

1.3 Bản tường trình học sinh nghỉ học 

Mẫu văn bản này được sử dụng với các đối tượng học sinh các cấp tại nhà trường. Trong trường hợp học sinh nghỉ học quá nhiều mà không có giấy xin phép nghỉ hoặc báo cáo thì sẽ cần viết bản tường trình. Trong mẫu đơn bắt buộc phải nêu rõ các thông tin cá nhân, lý do sự việc và lời hứa sẽ không tái phạm nghỉ học lần nữa.

Cũng giống như các bản tường trình về những vấn đề khác, bạn cần phải trình bày sao cho thật ngắn gọn, khoa học, rõ ràng và cụ thể, đúng trọng tâm và tránh lan man... Nếu chỉ nói chung chung thì chắc hẳn ban giám hiệu hoặc thầy cô sẽ khó hình dung về một bản tường trình nghỉ học.

‏CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM‏

‏Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…..tháng…..năm….‏

‏BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC NGHỈ HỌC

‏Kính gửi‏ ‏: ……………………………‏

‏Tên em là:…………………………………‏

‏Học sinh lớp:……………………………‏

‏Lý do nghỉ học: (Nội dung tường trình)‏

‏………………………………………………

‏Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm và sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ.‏

‏Em xin chân thành cảm ơn!‏

‏Người làm tường trình

‏ (Ký và ghi rõ họ tên)‏

1.4 Bản tường trình học sinh hút thuốc lá điện tử 

Bản tường trình học sinh hút thuốc lá điện tử được xem như là một bản kiểm điểm. Học sinh có thể tự nhìn nhận, đánh giá lại hành vi của chính bản thân mình. Đồng thời, gia đình cũng nắm được tình hình của con em mình trên trường. Từ đó, quan tâm đến con hơn, đặc biệt là các mối quan hệ của con mình với bạn bè.

Mẫu bản tường trình học sinh hút thuốc lá điện tử
Mẫu bản tường trình học sinh hút thuốc lá điện tử (Ảnh minh họa)

‏CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM‏

‏Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

‏….., ngày…..tháng…..năm….‏

‏BẢN TƯỜNG TRÌNH

‏(V/v Hút thuốc lá điện tử)‏

‏Kính gửi: BGH Trường………………………………‏

‏Họ tên em là:……………………………………‏

‏Sinh ngày:…………………………‏

‏Quê quán:………………………….‏

‏Nơi ở hiện nay:………………………‏

‏Là học sinh lớp:…………………Trường…………….‏

‏Số điện thoại:………………………………‏

‏Email:……………………………………‏

‏Hôm nay, ngày…….tháng…….năm……….em viết đơn này nhằm tường trình về hành vi……của em, cụ thể:‏

‏Căn cứ theo nội quy của trường, em nhận thấy hành vi của mình đã vi phạm đến nội quy của trường và xứng đáng phải chịu kỷ luật theo Điều…. của nội quy.‏

‏Em cam đoan những thông tin trong bản tường trình này là đúng sự thật.‏

‏Em sẽ chịu phạt đúng như nội quy quy định và xin hứa sẽ không tái phạm!‏

‏Giáo viên chủ nhiệm            Người làm đơn

‏   (Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký, ghi rõ họ tên)‏

1.5 Bản tường trình học sinh đi học muộn 

Bản tường trình học sinh về việc đi học muộn có nhiều cách viết, nhưng cần đầy đủ các thông tin yêu cầu để trình lên nhà trường thì mới được chấp thuận. Văn bản cần nêu ra lý do dẫn tới việc tới muộn so với quy định là bất khả kháng, không thường xuyên.

Bên cạnh đó, học sinh phải nhận thức rõ được hành vi của mình là vi phạm nội quy, thành thật nhận lỗi và chấp nhận chịu hình phạt, kỷ luật của nhà trường. Đặc biệt, cần có lời hứa lần sau sẽ không tiếp diễn tái phạm.

‏CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM‏

‏Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…..tháng…..năm….‏

‏BẢN TƯỜNG TRÌNH

‏(V/v Đi học muộn)‏

‏Kính gửi: BGH Trường………………………..‏

‏Họ tên em là:…………………………………..‏

‏Sinh ngày:…………………………………...‏

‏Nơi ở hiện nay:……………………………‏

‏Là học sinh lớp:………………Trường……………..‏

‏Số điện thoại:…………………….‏

‏Email:…………………………….‏

‏Em xin trình bày sự việc như sau:‏

‏……………………………………………………

‏Nguyên nhân xảy ra sự việc:‏

‏…………………………………………………………

‏Em biết hành vi của mình là vi phạm nội quy của nhà trường, và em xin rút kinh nghiệm lần sau sẽ không tái phạm nữa.‏

‏Em xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót em xin chịu kỷ luật của nhà trường.‏

‏Giáo viên chủ nhiệm           Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)           (Ký, ghi rõ họ tên)‏

1.6 Bản tường trình học sinh nói chuyện trong lớp 

Bản tường trình học sinh nói chuyện, gây ồn ào, mất trật tự trong giờ học là mẫu dành cho các bạn học sinh các cấp học. Nội dung trình bày những khuyết điểm mà mình vi phạm, từ đó rút ra được kinh nghiệm và tự ý thức trách nhiệm của mình.

Nội dung cơ bản trong bản tường trình này sẽ bao gồm họ tên học sinh, tường trình sự việc, hành vi vi phạm nội quy là nói chuyện riêng trong giờ học. Đồng thời, bản tường trình cần có chữ ký của cả phụ huynh học sinh và học sinh để đảm bảo sự tuân thủ cam kết theo những điều trong biên bản.

Thường ngày vẫn có rất nhiều bạn học sinh không biết cách viết bản tường trình từ đâu, hoặc tự viết được nhưng vẫn chưa thật sự đúng quy chuẩn và đầy đủ nội dung. Để biết được bản tường trình học sinh nói chuyện trong lớp đúng chuẩn thì các bạn xem mẫu dưới đây:

Đây cũng được coi như một bản kiểm điểm, nhận lỗi gửi cho giáo viên hoặc nhà trường xem xét. Đồng thời, học sinh cần đưa ra lời hứa, lời cam kết sẽ không tái phạm trong những lần sau.

‏CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM‏

‏Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

‏….., ngày…..tháng…..năm…..‏

‏BẢN TƯỜNG TRÌNH

‏(V/v Nói chuyện trong lớp học)‏

‏Kính gửi: Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp…….cùng toàn thể thầy, cô giáo bộ môn.‏

‏Tên em là:………………sinh ngày:…………………………‏

‏Hiện là học sinh lớp……………………Trường…………….‏

‏Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:‏

‏Vào ngày………., trong giờ học môn………….do thầy…….....phụ trách giảng dạy, em có mắc lỗi đó là nói chuyện, ồn ào trong giờ học làm ảnh hưởng tới tập thể lớp và thầy giáo.‏

‏Em tự nhận thấy, lỗi của mình là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn tới lớp và làm thầy, cô phiền lòng.‏

‏Vì vậy, em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi trước thầy cô và tập thể lớp. Em cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra chuyện này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra. Kính mong nhận được sự tha thứ và giúp đỡ từ thầy cô và các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn!‏

‏Ý kiến của phụ huynh          Người làm đơn

‏   (Ký, ghi rõ họ tên)           (Ký, ghi rõ họ tên)‏

2. Vì sao học sinh cần phải viết bản tường trình?

Khi học sinh vi phạm nội quy nhà trường, lớp học phải viết bản tường trình học sinh để nhà trường nắm rõ nguyên nhân, diễn biến sự việc cũng như hậu quả mà sự việc gây ra. Từ đó, nhà trường sẽ tìm ra phương pháp điều tra và có những hình thức xử lý kịp thời đối với người gây ra.

Cụ thể với trường hợp học sinh vi phạm nội quy nhà trường, đánh nhau với bạn sẽ phải viết bản tường trình học sinh đánh nhau. Nội dung văn bản sẽ phải nêu rõ nguyên nhân, trình bày diễn biến của sự việc. Nội dung này được coi như bản kiểm điểm của học sinh. Dựa vào đó mà nhà trường kết hợp với phụ huynh có thể tìm ra phương án quản giáo và dạy dỗ con em tốt hơn.

Còn đối với trường hợp gây gổ đánh nhau gây tai nạn giao thông, bản tường trình học sinh trong trường hợp này được gọi là văn bản hiện trường. Khi kê khai biên bản cần nêu rõ thời gian, địa điểm để phục vụ cơ quan chức năng điều tra.

bản tường trình học sinh
Viết bản tường trình học sinh mang nhiều mục đích khác nhau (Ảnh minh họa)

3. Nội dung bản tường trình học sinh vi phạm gồm những gì?

Bản tường trình học sinh cũng có những mục cần nêu ra tương tự như các biểu mẫu bản tường trình khác:

  • Thời gian, địa điểm làm bản tường trình
  • Tên bản tường trình (về sự việc gì?)
  • Cơ quan/ người nhận bản tường trình
  • Nội dung chi tiết: Diễn biến sự việc (thời gian, sự kiện…), lý do vi phạm…
  • Phần này được xem là là phần quan trọng nhất trong bản tường trình, thầy cô giáo và nhà trường sẽ căn cứ vào phần này để đánh giá thái độ nhận lỗi của học sinh, từ đó sẽ đưa ra quyết định về hình phạt hợp lý. Người viết bản tường trình cần trình bày lại sự việc một cách thành thật, ngắn gọn nhưng vẫn phải đầy đủ nội dung.

Chẳng hạn, khi viết bản tường trình học sinh đánh nhau, cần viết theo trình tự diễn biến của sự việc: các mốc thời gian, lý do xảy ra đánh nhau…

  • Lời đề nghị, lời cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng với sự thật, học sinh tự nhận lỗi của bản thân, đồng thời là lời hứa sẽ không tái phạm.

Trên đây là toàn bộ các mẫu bản tường trình học sinh áp dụng trong nhà trường mà chúng tôi cung cấp cho bạn đọc. Hy vọng những thông tin bổ ích vừa rồi có thể giúp bạn vận dụng và biết viết một bản tường trình một cách đầy đủ, dễ dàng hơn nhé!

Đánh giá bài viết:
(20 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Biên bản họp phụ huynh đầu năm là một trong những biên bản vô cùng quan trọng trong các trường học. Biên bản họp phụ huynh cần cập nhật đầy đủ, chính xác những thông tin, nội dung trong suốt cuộc họp. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách viết biên bản họp phụ huynh chính xác nhất năm 2023 qua bài viết sau!

Mẫu biên bản cuộc họp công ty chuẩn nhất năm 2024

Mẫu biên bản cuộc họp công ty chuẩn nhất năm 2024

Mẫu biên bản cuộc họp công ty chuẩn nhất năm 2024

Biên bản cuộc họp công ty là một trong những biên bản quan trọng trong bất kỳ công ty nào. Đây là biên bản khá thông dụng nhưng không phải ai cũng biết cách ghi chép biên bản này một cách chuẩn xác. Vậy hãy cùng xem ngay bài viết sau để tham khảo nhiều mẫu biên bản cuộc họp đúng chuẩn 2023 nhé!