Phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010"

Ngày 18/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 112/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010". Phạm vi Đề án này tập trung chủ yếu vào những vấn đề về giáo dục thường xuyên.

 

Quyết định ghi rõ: Việc xây dựng cả nước thành một xã hội học tập được dựa trên các tiêu chí cơ bản là tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời, mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp, mọi trình độ, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục; mọi người, mọi  tổ chức đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc học tập và tham gia tích cực xây dựng xã hội học tập. Việc xây dựng cả nước thành một xã hội học tập được dựa trên nền tảng phát triển đồng thời, gắn kết, liên thông cả 2 bộ phận cấu thành: giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình học tập nhằm tạo các điều kiện tốt nhất đáp ứng mọi yêu cầu học tập suốt đời, học tập liên tục của mọi công dân sẽ là một bộ phận có chức năng quan trọng, làm tiền đề để xây dựng xã hội học tập. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp thực hiện để xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

 

(Theo HNM)

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn mới về giờ dạy chuẩn của giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Hướng dẫn mới về giờ dạy chuẩn của giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Hướng dẫn mới về giờ dạy chuẩn của giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/202022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.