Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 15/10/2011 - 21/10//2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có: 

CHÍNH PHỦ  

* (SMS: 94/2011/ND-CP) - Ngày 18/10/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 

* (SMS: 93/2011/ND-CP) - Ngày 18/10/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2011/NĐ-CP về việc quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. 

* (SMS: 92/2011/ND-CP) - Ngày 17/10/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2011/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

* (SMS: 97/NQ-CP) - Ngày 14/10/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 97/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

* (SMS: 90/2011/ND-CP) - Ngày 14/10/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2011/NĐ-CP về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

* (SMS: 57/2011/QD-TTg) - Ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 57/2011/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương. 

* (SMS: 1807/QD-TTg) - Ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1807/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. 

* (SMS: 1806/QD-TTg) - Ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1806/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. 

* (SMS: 1804/QD-TTg) - Ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1804/QĐ-TTg việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. 

* (SMS: 1803/QD-TTg) - Ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1803/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

* (SMS: 56/2011/QD-TTg) - Ngày 15/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 56/2011/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia. 

* (SMS: 1791/QD-TTg) - Ngày 15/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1791/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ vắc xin tai xanh, vắc xin dịch tả lợn nhằm đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, bảo đảm nguồn cung ứng thực phẩm và bình ổn giá thị trường. 

* (SMS: 55/2011/QD-TTg) - Ngày 14/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 55/2011/QĐ-TTg về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối. 

* (SMS: 1787/QD-TTg) - Ngày 14/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1787/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 của các địa phương để thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em. 

* (SMS: 1785/QD-TTg) - Ngày 14/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1785/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

* (SMS: 1784/QD-TTg) - Ngày 14/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1784/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên. 

* (SMS: 1783/QD-TTg) - Ngày 14/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1783/QĐ-TTg về mức tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2011. 

* (SMS: 1780/QD-TTg) - Ngày 12/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1780/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các Khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 

* (SMS: 1852/TTg-KGVX) - Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1852/TTg-KGVX về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020. 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

* (SMS: 7251/VPCP-KTN) - Ngày 17/10/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7251/VPCP-KTN về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 và đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 7249/VPCP-QHQT) - Ngày 17/10/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7249/VPCP-QHQT về việc phê duyệt nội dung Báo cáo cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết 1624/2005 của Hội đồng Bảo an về chống kích động khủng bố. 

* (SMS: 7230/VPCP-KTTH) - Ngày 14/10/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7230/VPCP-KTTH về việc kết luận thanh tra tài chính tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

* (SMS: 249/TB-VPCP) - Ngày 13/10/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 249/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia. 

* (SMS: 7185/VPCP-KSTT) - Ngày 13/10/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7185/VPCP-KSTT về việc phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính. 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

* (SMS: 28/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 19/10/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 28/2011/TT-BLĐTBXH về việc quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề. 

* (SMS: 27/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 19/10/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 27/2011/TT-BLĐTBXH về việc quy định về thiết bị dạy nghề Điện dân dụng đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề. 

* (SMS: 3488/LDTBXH-LDTL) - Ngày 17/10/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3488/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn chế độ tiền lương. 

* (SMS: 3494/LDTBXH-KHTC) - Ngày 17/10/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3494/LĐTBXH-KHTC về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý, năm, báo cáo kết thúc chương trình, dự án. 

* (SMS: 3461/LDTBXH-BTXH) - Ngày 14/10/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3461/LĐTBXH-BTXH về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2011 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

* (SMS: 2342/QD-BGTVT) - Ngày 19/10/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2342/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương I ban hành kèm theo Quyết định 2445/QĐ-BGTVT ngày 24/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 

* (SMS: 6533/BGTVT-TCCB) - Ngày 12/10/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 6533/BGTVT-TCCB về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 43 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương. 

* (SMS: 2258/QD-BGTVT) - Ngày 11/10/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2258/QĐ-BGTVT về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ.   

* (SMS: 369/TB-BGTVT) - Ngày 05/10/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 369/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2011.  

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

* (SMS: 1545/QD-BNN-TC) - Ngày 18/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1545/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán lớp tập huấn thuộc Tiểu hợp phần 1 (Tăng cường năng lực quản lý, giảng dạy và cải tiến giáo trình) Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp. 

* (SMS: 2437/QD-BNN-KHCN) - Ngày 17/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2437/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ tư vấn thẩm định Dự án đầu tư "Tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng chuyên ngành công nghệ sinh học Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang" thuộc Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020. 

* (SMS: 2432/QD-BNN-KHCN) - Ngày 17/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2432/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế lao động". 

* (SMS: 2427/QD-BNN-TCCB) - Ngày 17/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2427/QĐ-BNN-TCCB về việc mở các lớp đào tạo ngắn hạn về công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản năm 2011. 

* (SMS: 2426/QD-BNN-TCCB) - Ngày 17/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo. 

* (SMS: 2415/QD-BNN-TTr) - Ngày 13/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2415/QĐ-BNN-TTr về việc xử lý sau thanh tra công tác quản lý, sử dụng Vắc xin Lở mồm long móng năm 2010 tại một số tỉnh và đơn vị cung cấp vắc xin. 

* (SMS: 66/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 13/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT về việc quy định chi tiết một số điều Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi. 

BỘ XÂY DỰNG 

* (SMS: 91/BXD-QLN) - Ngày 18/10/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 91/BXD-QLN về việc hướng dẫn xác định giá bán nhà thu nhập thấp. 

* (SMS: 1714/BXD-QLN) - Ngày 17/10/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1714/BXD-QLN về việc hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở theo Quyết định 117/2007/QĐ-TTg. 

* (SMS: 1713/BXD-KTXD) - Ngày 17/10/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1713/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức xây dựng. 

* (SMS: 892/QD-BXD) - Ngày 10/10/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 892/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020. 

* (SMS: 860/QD-BXD) - Ngày 21/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 860/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn: Chuyển dịch EN 480 (11 phần) “Phụ gia cho bê tông, vữa, vữa lỏng - Phương pháp thử” 1-2, 4-6, 8, 10-14, mã số TC 22-09. 

BỘ NỘI VỤ 

* (SMS: 1783/QD-BNV) - Ngày 17/10/2011, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1783/QĐ-BNV về việc thành lập tổ giúp việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Bộ Nội vụ. 

BỘ TƯ PHÁP 

* (SMS: 5513/BTP-PLDSKT) - Ngày 16/10/2011, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 5513/BTP-PLDSKT về việc góp ý dự thảo NĐ-CP về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng. 

* (SMS: 6243/KH-BTP) - Ngày 14/10/2011, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch 6243/KH-BTP về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và triển khai công tác tư pháp năm 2012. 

* (SMS: 9818/BTP-DKGDBD) - Ngày 14/10/2011, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 9818/BTP-ĐKGDBĐ về việc xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch đảm bảo tại địa phương. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

* (SMS: 46/2011/TT-BGDDT) - Ngày 14/10/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 46/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học. 

* (SMS: 5099/QD-BGDT) - Ngày 14/10/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5099/QĐ-BGDĐT về việc thay đổi và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012. 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

* (SMS: 37/2011/TT-BTNMT) - Ngày 14/10/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 37/2011/TT-BTNMT về việc quy định về định mức kinh kế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1: 250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh.

BỘ CÔNG THƯƠNG 

* (SMS: 38/2011/TT-BCT) - Ngày 14/10/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 38/2011/TT-BCT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương. 

* (SMS: 9435/BCT-XNK) - Ngày 11/10/2011, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9435/BCT-XNK về việc thực hiện Thông báo 197/TB-BCT. 

* (SMS: 9434/BCT-XNK) - Ngày 11/10/2011, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9434/BCT-XNK về việc thực hiện Thông báo 197/TB-BCT.  

* (SMS: 9433/BCT-XNK) - Ngày 11/10/2011, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9433/BCT-XNK về việc thực hiện Thông báo 197/TB-BCT. 

* (SMS: 9358/BCT-XNK) - Ngày 10/10/2011, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9358/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất thiết bị y tế. 

BỘ TÀI CHÍNH 

* (SMS: 13715/BTC-TCT) - Ngày 13/10/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13715/BTC-TCT về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với chi nhánh, Hội sở chính ngân hàng.

* (SMS: 13132/BTC-TCHQ) - Ngày 10/10/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13132/BTC-TCHQ về việc kiểm hóa hộ hàng hóa chuyển cửa khẩu. 

* (SMS: 259/TB-BTC) - Ngày 06/10/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 259/TB-BTC về việc kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc với Hội Tư vấn thuế Việt Nam. 

* (SMS: 13349/BTC-TCHQ) - Ngày 05/10/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13349/BTC-TCHQ về việc giải quyết ưu đãi thuế. 

* (SMS: 2331/QD-BTC) - Ngày 04/10/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2331/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tài chính. 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

* (SMS: 26/2011/TT-BKHCN) - Ngày 04/10/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 26/2011/TT-BKHCN về việc quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

* (SMS: 3061/QD-BKHCN) - Ngày 30/09/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3061/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: "Nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng". 

* (SMS: 3060/QD-BKHCN) - Ngày 30/09/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3060/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển". 

* (SMS: 3059/QD-BKHCN) - Ngày 30/09/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3059/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên".           

* (SMS: 3058/QD-BKHCN) - Ngày 30/09/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3058/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch". 

* (SMS: 3057/QD-BKHCN) - Ngày 30/09/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3057/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực". 

* (SMS: 3056/QD-BKHCN) - Ngày 30/09/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3056/QĐ-BKHCN về việc sửa tên, phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học". 

* (SMS: 3055/QD-BKHCN) - Ngày 30/09/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3055/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa". 

* (SMS: 3054/QD-BKHCN) - Ngày 30/09/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3054/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới". 

* (SMS: 3053/QD-BKHCN) - Ngày 30/09/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3053/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông". 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

* (SMS: 140/2011/TTLT-BTC-LDTBXH) - Ngày 14/10/2011, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015. 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

* (SMS: 1618/CT-KTNN) - Ngày 17/10/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Chỉ thị 1618/CT-KTNN về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán. 

* (SMS: 1562/QD-KTNN) - Ngày 06/10/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1562/QĐ-KTNN về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII.  

* (SMS: 1561/QD-KTNN) - Ngày 06/10/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1561/QĐ-KTNN về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XII.  

* (SMS: 1560/QD-KTNN) - Ngày 06/10/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1560/QĐ-KTNN về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XI.  

* (SMS: 1559/QD-KTNN) - Ngày 06/10/2011, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1559/QĐ-KTNN về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực X . 

TỔNG CỤC HẢI QUAN 

* (SMS: 5056/TCHQ-CCHDH) - Ngày 12/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5056/TCHQ-CCHĐH về việc xác định chứng từ C/O điện tử. 

* (SMS: 4993/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4993/TCHQ-TXNK về việc xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu. 

* (SMS: 4985/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4985/TCHQ-GSQL về việc thay đổi cửa khẩu xuất. 

* (SMS: 4976/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4976/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng dây điện nhập khẩu. 

* (SMS: 4973/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4973/TCHQ-GSQL về việc quản lý hải quan đối với gỗ nhập khẩu từ Campuchia qua lối mở. 

* (SMS: 4972/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4972/TCHQ-GSQL về việc chủ trương thành lập kho ngoại quan và địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa. 

* (SMS: 4969/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4969/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc đối với phương tiện vận tải phi thương mại Campuchia.

* (SMS: 4958/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4958/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu. 

* (SMS: 4863/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4863/TCHQ-GSQL về việc thẩm quyền cấp phép cho phương tiện vận tải tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập vì mục đích phi thương mại. 

* (SMS: 4828/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4828/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký danh mục. 

* (SMS: 4824/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4824/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế. 

* (SMS: 4814/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4814/TCHQ-GSQL về việc xử lý phế liệu phế phẩm gia công. 

TỔNG CỤC THUẾ 

* (SMS: 3641/TCT-CS) - Ngày 12/10/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3641/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 

* (SMS: 3637/TCT-TNCN) - Ngày 12/10/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3637/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân. 

* (SMS: 3617/TCT-KK) - Ngày 11/10/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3617/TCT-KK về việc ghi hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động xăng dầu. 

* (SMS: 3591/TCT-CS) - Ngày 10/10/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3591/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng. 

* (SMS: 3556/TCT-CS) - Ngày 06/10/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3556/TCT-CS về việc thời hiệu thi hành thu lệ phí trước bạ. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

* (SMS: 64/2011/QD-UBND) - Ngày 15/10/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 64/2011/QĐ-UBND về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 63/2011/QD-UBND) - Ngày 11/10/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 63/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 4837/QD-UBND) - Ngày 10/10/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4837/QĐ-UBND về việc duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư công viên phường 4, quận 8 (phần hạ tầng kỹ thuật).  

* (SMS: 4836/QD-UBND) - Ngày 10/10/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4836/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Rạch Lào (khu A) phường 15, quận 8 (phần hạ tầng kỹ thuật). 

* (SMS: 4834/QD-UBND) - Ngày 10/10/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4834/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư phường 8, 9, 10, quận 8 (phần hạ tầng kỹ thuật). 

* (SMS: 4813/QD-UBND) - Ngày 10/10/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4813/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế xét tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu”. 

* (SMS: 62/2011/QD-UBND) - Ngày 06/10/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 62/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi công trình đường hầm Thủ Thiêm. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

* (SMS: 4602/QD-UBND) - Ngày 05/10/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4602/QĐ-UBND về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý. 

 

* (SMS: 4520/QD-UBND) - Ngày 29/09/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4520/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án giá dịch vụ nhà chung cư và ban hành giá trần giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.