Bản tin Văn bản mới số 39.2018

 

SỐ 39 (902) - THÁNG 10/2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

87/2018/TT-BTC

Thông tư 87/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

 

* Bổ sung quy định tạm dừng cưỡng chế thuế

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

132/2018/NĐ-CP

Nghị định 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

 

* Những lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA

Trang 2

3

85/2018/TT-BTC

Thông tư 85/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

 

* Chi đến 12 triệu đồng/báo cáo giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

4

30/2018/TT-BCT

Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

 

* Cơ chế đầu mối luân phiên trong kinh doanh xuất khẩu gạo

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

5

136/2018/NĐ-CP

Nghị định 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

 

* Đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh lĩnh vực đất đai

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

6

51/2018/TT-BGTVT

Thông tư 51/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 

* Thêm thủ tục cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy phép kinh doanh cảng hàng không

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

7

135/2018/NĐ-CP

Nghị định 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

 

* Trường mầm non ở thành phố có diện tích tối thiểu 8m2/trẻ

Trang 4

8

1299/QĐ-TTg

Quyết định 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"

 

* Sắp có Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

9

90/2014/NĐ-CP

Nghị định 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

 

* Giảm số lượng thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

10

124/NQ-CP

Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018

 

* Chính phủ: Cần tránh tình trạng độc quyền sách giáo khoa

Trang 4

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

11

28/2018/TT-BCT

Thông tư 28/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

 

* 4 loại nhà máy điện không tham gia thị trường điện

Trang 5

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

12

137/2018/NĐ-CP

Nghị định 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

 

* Thẩm phán bị cách chức không được miễn tập sự luật sư

Trang 5

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM DỪNG CƯỠNG CHẾ THUẾ

Ngày 27/09/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Điểm mới đầu tiên của Thông tư này là quy định được tạm dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế nếu đến thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế mà cơ quan thuế đã ban hành một trong các văn bản: Thông báo nộp dần tiền thuế nợ; Quyết định gia hạn nộp thuế; Thông báo không tính tiền chậm nộp.
 

Một điểm mới khác là quy định quyết định cưỡng chế thuế được gửi qua mạng. Theo đó, trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được gửi theo phương thức điện tử.
 

Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm qua bưu điện.

Thông tư này cũng sửa đổi quy định về thời điểm phải ban hành quyết định cưỡng chế. Theo đó, sau ngày thứ 90 kể từ ngày: Số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế hết thời hạn nộp thuế…, quyết định cưỡng chế thuế sẽ được ban hành, thay vì quy định cụ thể trong ngày thứ 91 như trước đây.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

NHỮNG LĨNH VỰC ĐƯỢC ƯU TIÊN SỬ DỤNG VỐN ODA

Nội dung này được thể hiện tại Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Cụ thể, những lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA bao gồm:

- Hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp), phát triển đô thị thông minh, thủy lợi;

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách, thể chế và cải cách;

- Phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ;

 

- Giải quyết ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường; phòng, chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh;

- Sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng.

Cũng theo Nghị định này, thời gian xử lý đơn rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi tại Bộ Tài chính là 04 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Nghị định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

CHI ĐẾN 12 TRIỆU ĐỒNG/BÁO CÁO GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Ngày 13/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Một số nội dung chi cụ thể như sau: Chi cho hoạt động tố tụng trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền; Chi phí thuê luật sư và chuyên gia được chi trả theo hợp đồng được ký giữa cơ quan chủ trì với các chủ thể này; Chi phí mời nhân chứng; Chi thuê địa điểm xét xử...

 

Đối với nội dung chi xây dựng phương án đàm phán, hòa giải với nhà đầu tư; xây dựng bản kháng biện cho Chính phủ và xây dựng phương án khi tham dự các phiên xét xử tại Hội đồng trọng tài quốc tế: Tùy theo tính chất phức tạp của từng loại báo cáo, thủ trưởng cơ quan chủ trì quyết định mức chi hỗ trợ cụ thể, nhưng tối đa không quá 12 triệu đồng/báo cáo được cấp có thẩm quyền thông qua.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Ü Xuất nhập khẩu:

CƠ CHẾ ĐẦU MỐI LUÂN PHIÊN TRONG KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

Đây là nội dung được Bộ Công Thương cụ thể hóa tại Thông tư 30/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo ngày 01/10/2018.


Thông tư này cụ thể hóa cơ chế đầu mối luân phiên trong kinh doanh xuất khẩu gạo vào thị trường có hợp đồng tập trung và việc ký kết, tổ chức thực hiện hợp đồng tập trung.

 

Thương nhân đầu mối theo cơ chế luân phiên được trực tiếp xuất khẩu 20% lượng gạo trong hợp đồng tập trung, trong đó:

Thương nhân đầu mối ký kết hợp đồng tập trung được thực hiện 2/3 số lượng 20% lượng gạo trong hợp đồng tập trung. Các thương nhân đầu mối không tham gia ký kết hợp đồng tập trung được phân bổ thực hiện 1/3 số lượng 20% lượng gạo trong hợp đồng tập trung.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

ĐƠN GIẢN HÓA NHIỀU ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được Chính phủ ban hành ngày 05/10/2018.

Nghị định này đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai như sau:

- Với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp thực hiện điều tra, đánh giá đất đai: Chỉ còn yêu cầu 02 cá nhân đáp ứng đủ điều kiện, thay vì 05 cá nhân như quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP;
 

- Với cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai: Chỉ cần có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất hoặc điều tra, đánh giá đất đai từ 30 tháng trở lên, thay vì 36 tháng trở lên theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP;
 

- Với cơ sở xử lý chất thải nguy hại: Bỏ yêu cầu nhân sự phải được đóng BHXH, bảo hiểm y tế, có hợp đồng lao động dài hạn trong trường hợp không có biên chế trong tổ chức được cấp phép xử lý chất thải nguy hại như quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP;

- Với tổ chức hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn: Đội ngũ nhân lực chỉ cần tối thiểu 01 người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thay vì tối thiểu 03 người như quy định tại Nghị định 38/2016/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/10/2018.

Ü Giao thông:

THÊM THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, HỦY BỎ GIẤY PHÉP KINH DOANH CẢNG HÀNG KHÔNG

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 51/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Thông tư này đã bổ sung thủ tục cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy phép kinh doanh cảng hàng không. Theo đó, cá nhân, tổ

chức gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép;

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao tài liệu chứng minh về tổ chức bộ máy và nhân viên được cấp Giấy phép, chứng chỉ phù hợp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn khai thác cảng hàng không;

- Bản chính văn bản xác nhận vốn;

- Phương án về trang bị, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm an toàn an ninh hàng không.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/11/2018.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

TRƯỜNG MẦM NON Ở THÀNH PHỐ CÓ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU 8M2/TRẺ

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.

Về diện tích xây dựng, các trường nêu trên phải đảm bảo diện tích bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du và 08m2 cho một trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo.

 

Đối với các lớp mẫu giáo độc lập tư thục, yêu cầu đặt ra là phải có giáo viên trình độ đạt chuẩn; có diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ít nhất 1,5m cho một trẻ, có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em; Có chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giường ngủ và chăn gối màn để ngủ…

Tại những nơi chưa có mạng lưới trường mầm non đáp ứng yêu cầu, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhưng phải đăng ký hoạt động với UBND xã, số lượng trẻ em trong các nhóm trẻ này tối đa chỉ là 07 trẻ.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 04/10/2018, có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

SẮP CÓ BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC

Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.

Đề án này đặt ra mục tiêu đến năm 2018 - 2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định.
 

Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học quy định cụ thể về những việc nên làm, không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường, thể hiện thông qua
 

trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử. Bộ Quy tắc này phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của vùng miền.

Bộ Quy tắc này được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường, gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

GIẢM SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nghị định 90/2014/NĐ-CP về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018.


Theo Nghị định mới, Hội đồng xét tặng giải thưởng chỉ được tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 90% thành viên Hội đồng, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền thay vì 75% như trước đây.

 

Nghị định này đã giảm số lượng thành viên Hội đồng cấp cơ sở tại cấp tỉnh từ 11 - 13 thành viên xuống còn 07 - 09 thành viên.

Đồng thời tăng thời gian Hội đồng cấp cơ sở phải thông báo công khai kết quả xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật lên 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ, trước đây là 05 ngày.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

Ü Chính sách:

CHÍNH PHỦ: CẦN TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐỘC QUYỀN SÁCH GIÁO KHOA

Đây là nội dung được Chính phủ nêu tại Nghị quyết 124/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018.

Theo đó, trước nhiều ý kiến của dư luận về tình trạng sách giáo khoa vừa qua, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xuất bản sách giáo khoa, tránh tình trạng độc quyền. Đồng thời, Bộ này cần khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Giáo dục sửa đổi và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Biên chế giáo viên cũng là một vấn đề được Chính phủ đề cập đến trong phiên họp lần này. Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động sắp xếp biên chế giáo viên phù hợp, điều chuyển từ nơi thừa biên chế sang nơi thiếu.

 

Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế, giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập để bổ sung biên chế cho nơi còn thiếu, không làm ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh.

Cũng tại Nghị quyết, Chính phủ nhận định tình hình kinh tế xã hội 09 tháng đầu năm có nhiều tín hiệu khả quan. Trong đó, GDP ước đạt 6,98%, cao nhất so với cùng kỳ trong 07 năm qua; xuất khẩu tăng 15,4% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước tăng 13,7%, tỷ lệ nợ công so với GDP giảm…

Nghị quyết này được ban hành ngày 06/10/2018.

Ü Công nghiệp:

4 LOẠI NHÀ MÁY ĐIỆN KHÔNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Bộ Công Thương ngày 27/09/2018 đã ban hành Thông tư 28/2018/TT-BCT quy định cụ thể các vấn đề về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Thông tư nêu rõ, có 4 loại nhà máy điện không tham gia thị trường điện bao gồm:

- Nhà máy điện BOT;

- Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện;

- Nhà máy điện tuabin khí có các ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí để đảm bảo lợi ích quốc gia;

- Nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia.

 

Ngoài 04 nhà máy nêu trên, các nhà máy điện có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, có trách nhiệm tham gia thị trường điện chậm nhất sau 30 ngày tính từ ngày vận hành thương mại của nhà máy điện.

Cũng theo Thông tư này, giá trần thị trường điện được xác định theo nguyên tắc: Không thấp hơn chi phí biến đổi của các tổ máy nhiệt điện chạy nền và chạy lưng trực tiếp chào bán trên thị trường điện; Không cao hơn 115% giá trần bản chào cao nhất trong các tổ máy nhiệt điện chạy nền hoặc chạy lưng trực tiếp chào bán trên thị trường điện.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

THẨM PHÁN BỊ CÁCH CHỨC KHÔNG ĐƯỢC MIỄN TẬP SỰ LUẬT SƯ

Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư đã được Chính phủ ban hành ngày 08/10/2018 với nhiều nội dung mới đáng chú ý.

Trước tiên, Nghị định này bổ sung một trường hợp không được miễn đào tạo nghề luật, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư. Cụ thể, đó là những người đã bị xử lý hình sự hoặc kỷ luật đến mức bị cách chức danh thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, kiểm tra viên, thẩm tra viên, tước danh hiệu công an nhân dân, tước quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; tước học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật...

 

Cũng theo Nghị định mới, Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân sẽ bị thu hồi trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư, luật sư không hoạt động trở lại hoặc không có báo cáo về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động quá 06 tháng, kể từ ngày hết thời hạn tạm ngừng hoạt động.

Ngoài ra, Nghị định này cũng bổ sung quy định về người không đủ tiêu chuẩn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, không đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức tốt theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2018.


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.