Bản tin Văn bản mới số 43.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

1

27/2018/TT-BYT

Thông tư 27/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS

 

* 7 dịch vụ y tế về HIV/AIDS được BHYT chi trả

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

97/2018/TT-BTC

Thông tư 97/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

* Hướng dẫn chi cho nhiệm vụ học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Trang 2

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

3

39/2018/TT-BCT

Thông tư 39/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

 

* 3 trường hợp kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất

Trang 2

THƯƠNG MẠI-QUẢNG CÁO

 

THƯƠNG MẠI-QUẢNG CÁO

 

4

4086/QĐ-BCT

Quyết định 4086/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

 

* Từ 22/03/2020, thuế tự vệ một số sản phẩm thép còn 0%

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

5


6

28/2018/TT-BYT


1139/CT-BYT

Thông tư 28/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế

Chỉ thị 1139/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS

 

* Chỉ cấp thuốc kháng HIV sử dụng tối đa trong 30 ngày

* Phát bơm kim tiêm, bao cao su miễn phí để hạn chế lây nhiễm HIV

Trang 3

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

7

1436/QĐ-TTg

Quyết định 1436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025

 

* Xây dựng 5.900 phòng học tiểu học thay thế phòng học tạm

Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

8

13/2018/TT-BNV

Thông tư 13/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi khoản 8 Mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

 

* Hướng dẫn xếp lương với công chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

9

1431/QĐ-TTg

Quyết định 1431/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030

 

* Đến 2021, Nhà nước chỉ đầu tư cho một số báo làm nhiệm vụ chính trị

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

10


11

1438/QĐ-TTg


1437/QĐ-TTg

Quyết định 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quyết định 1437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025

 

* Phấn đấu 90% trẻ khuyết tật tiếp cận với dịch vụ cộng đồng

* Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ đến 8 tuổi phát triển toàn diện

Trang 4

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

12

30/CT-TTg

Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

 

* Trước 01/11/2019, khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

Trang 5

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Bảo hiểm:

7 DỊCH VỤ Y TẾ VỀ HIV/AIDS ĐƯỢC BHYT CHI TRẢ

Nội dung này quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) và khám chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS được Bộ Y tế ban hành ngày 26/10/2018.

Theo đó, người tham gia BHYT nhiễm HIV khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS sau sẽ được Quỹ BHYT chi trả: - Thuốc kháng HIV; - Xét nghiệm HIV trong khám, chữa bệnh đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sinh con theo yêu cầu chuyên môn nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả; - Kỹ thuật đình chỉ thai 

nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV; - Khám bệnh, xét nghiệm HIV, thuốc kháng vi rút HIV và dịch vụ khám, chữa bệnh khác liên quan đến HIV/AIDS đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; - Xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong khám, chữa bệnh; - Xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro; - Điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

HƯỚNG DẪN CHI CHO NHIỆM VỤ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ngày 30/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông tư quy định, các nội dung chi bao gồm: - Chi viết, biên soạn, dịch tài liệu phục vụ việc học tập; - Chi mua tài liệu phục vụ học tập; - Chi sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa; - Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình; - Chi văn phòng phẩm…

Trong đó, chi viết, biên soạn tài liệu thực hiện theo mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; chi biên dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định tại Điều 11 Thông tư 71/2018/TT-BTC…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/12/2018.

Ü Xuất nhập khẩu:
3 TRƯỜNG HỢP KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HÓA TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT

Đây là nội dung được Bộ Công Thương ban hành tại Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu ngày 30/10/2018.

Việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu đề nghị kiểm tra, xác minh tại cơ sở sản xuất khi kết quả kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nêu tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này chưa đủ căn cứ để xác định xuất xứ hàng hóa hoặc khi có lý do nghi ngờ gian lận xuất xứ hàng hóa.

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong nước tiến hành kiểm tra, xác minh, quản lý rủi ro và chống gian lận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp:

+ Trước khi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O);

+ Trước khi cấp văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc cấp mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

+ Sau khi đã cấp hoặc đã phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Cơ quan chức năng khác trong nước đề nghị phối hợp khi có lý do nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận xuất xứ hàng hóa.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/12/2018.

Ü Thương mại-Quảng cáo:

TỪ 22/03/2020, THUẾ TỰ VỆ MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP CÒN 0%

Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài ngày 30/10/2018.

Tại Quyết định này, Bộ Công Thương duy trì mức thuế tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Mức thuế tự vệ như sau:

- Đối với sản phẩm thép dài: mức thuế là 12,4% (từ 22/03/2018 đến 21/03/2019) và 10,9% (từ 22/03/2019 đến 21/03/2020).

- Đối với sản phẩm phôi thép: mức thuế là 19,3% (từ 22/03/2018 đến 21/03/2019) và 17,3% (từ 22/03/2019 đến 21/03/2020).

Từ ngày 22/03/2020, mức thuế đối với các sản phẩm này còn 0% (nếu không gia hạn mức thuế tự vệ).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/10/2018.

Ü Y tế-Sức khỏe:

CHỈ CẤP THUỐC KHÁNG HIV SỬ DỤNG TỐI ĐA TRONG 30 NGÀY

Đây là thông tin được Bộ Y tế nêu tại Thông tư 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế.

Theo đó, người nhiễm HIV khám lần đầu được đánh giá tình trạng lâm sàng, miễn dịch, tư vấn điều trị; đồng thời được kê đơn và cấp thuốc kháng HIV theo quy định với số lượng sử dụng tối đa 30 ngày. Sau 02 - 04 tuần hoặc khi có vấn đề bất thường người nhiễm HIV được khám lại.

Trong trường hợp bệnh nhân chuyển tuyến thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi 

trên Giấy chuyển tuyến nếu cơ sở điều trị nơi chuyển người bệnh đi không nhận được thông báo về việc tiếp nhận người bệnh của cơ sở điều trị nơi chuyển đến thì phải xác nhận thông tin về việc chuyển tuyến của người bệnh.

Đến 2020, các cơ sở khám, chữa bệnh điều trị bằng thuốc kháng HIV phải sao lưu toàn bộ bệnh án đang sử dụng sang Bệnh án điều trị ngoại trú theo mẫu quy định tại Quyết định 4069/QĐ-BYT và theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

PHÁT BƠM KIM TIÊM, BAO CAO SU MIỄN PHÍ ĐỂ HẠN CHẾ LÂY NHIỄM HIV

Đây là chỉ đạo của Bộ Y tế tại Chỉ thị số 1139/CT-BYT về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS ban hành ngày 25/10/2018.

Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, đặc biệt là phân phát bơm kim tiêm và bao cao su cho các nhóm nguy cơ cao; tiếp tục duy trì và tích cực mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, chống kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS…

Về việc giám sát và phát hiện HIV chủ động, Bộ nhấn mạnh việc đa dạng hóa các hình thức tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV như xét nghiệm tại cơ sở y tế, tại cộng đồng, tại gia đình và tự xét nghiệm HIV; triển khai xét nghiệm HIV chủ động tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, đặc biệt là các cụm dân cư có nhiều người nhiễm HIV.

Ngoài ra, sẽ mở các phòng xét nghiệm được phép khẳng định HIV dương tính tại tuyến huyện ở khu vực vùng sâu, vùng xa để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm HIV trên địa bàn…

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

XÂY DỰNG 5.900 PHÒNG HỌC TIỂU HỌC THAY THẾ PHÒNG HỌC TẠM

Quyết định 1436/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/10/2018.

Cụ thể, giai đoạn 2017-2020:

- Đối với giáo dục mầm non:

+ Kiên cố hóa trường, lớp học: Đầu tư xây dựng 4.300 phòng học thay thế các phòng học tạm thời;

+ Xây dựng bổ sung: 4.360 phòng học; 3.070 phòng giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật; 1.220 nhà bếp và nhà kho;

+ Mua sắm bổ sung: 16.290 bộ thiết bị dạy học tối thiểu và 1.020 bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời theo

chương trình;

- Đối với giáo dục tiểu học:

+ Kiên cố hóa trường, lớp học: Đầu tư xây dựng 5.900 phòng học tiểu học thay thế các phòng học tạm thời;

+ Xây dựng bổ sung: 6.000 phòng học; 7.770 phòng chức năng (giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, tin học, ngoại ngữ, thiết bị giáo dục, hỗ trợ giáo dục khuyết tật hòa nhập); 3.420 phòng thư viện;

+ Mua sắm bổ sung: 39.070 bộ thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp 1 và lớp 2; 258.620 bộ bàn ghế hai chỗ ngồi; 13.910 bộ máy tính; 1.980 bộ thiết bị phòng học ngoại ngữ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG VỚI CÔNG CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ngày 19/10/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi Khoản 8 Mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc…

Nội dung chính của Thông tư này là hướng dẫn xếp lương đối với người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể:

- Xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp hoặc ngạch công chức, chức danh nghề 

nghiệp viên chức tương đương ở ngạch này hoặc người đáp ứng đủ một số điều kiện nhất đinh.

- Xếp lương ngạch chuyên viên chính hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương chuyên viên chính nếu đã có thời gian xếp lương ở ngạch này hoặc đáp ứng đủ một số điều kiện khác.

- Các trường hợp còn lại được xếp lương ngạch chuyên viên hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/12/2018.

Ü Thông tin-Truyền thông:

ĐẾN 2021, NHÀ NƯỚC CHỈ ĐẦU TƯ MỘT SỐ BÁO LÀM NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Nội dung này được nêu tại Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1431/QĐ-TTg.

Bên cạnh việc chỉ đầu tư, bảo đảm cho một số báo làm nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, Nhà nước cũng sẽ có chính sách hỗ trợ ngân sách cho những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với nhiệm vụ chính trị cho từng giai đoạn, khu vực.

Theo Quy hoạch, các cơ quan báo chí tại các bộ, ngành và địa phương thời gian tới sẽ được sắp xếp như sau:

- Ban Chấp hành Trung ương có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản; mỗi ban của Đảng có 01 cơ quan tạp chí in. Báo Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

- Văn phòng Quốc hội có 01 cơ quan báo in, 01 cơ quan tạp chí in và cơ quan truyền hình Quốc hội Việt Nam.

- Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in.

- Bộ, cơ quan ngang bộ có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in; Bộ Quốc phòng có thêm Trung tâm, phát thanh, truyền hình Quân đội; Bộ Công an có thêm Trung tâm Phát thanh, truyền hình, điện ảnh Công an nhân dân.

- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 cơ quan báo in, 01 cơ quan tạp chí in và 01 đài phát thanh và truyền hình, riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có 01 đài phát thanh và 01 đài truyền hình…

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 26/10/2018.

Ü Chính sách:

PHẤN ĐẤU 90% TRẺ KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN VỚI DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG

Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1438/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025.

Đề án đề ra mục tiêu chung đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng để hòa nhập và có cơ hội được hưởng đầy đủ quyền của trẻ em khuyết tật.

Đồng thời, Đề án đưa ra các mục tiêu cụ thể theo các giai đoạn như:

- Giai đoạn 2018-2020: Phấn đấu 70% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng;

-  Giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ TRẺ ĐẾN 8 TUỔI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1437/QĐ-TTg.

Đề án này hướng tới mục tiêu bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Cụ thể, đến năm 2020, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sau:

- 70% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh 

dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội;

- 70% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em… được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan đến hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em;

- 50% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng…

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 29/10/2018.

Ü Hành chính:

TRƯỚC 01/11/2019, KHAI TRƯƠNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Đây là một trong những thông tin đáng chú ý được Thủ tướng Chính phủ nêu tại Chỉ thị 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh. Phấn 

đấu đến cuối năm 2019, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi qua hệ thống này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  sớm hoàn thành việc nâng cấp hệ thống thông tin phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đảm bảo tính tương tác và là địa chỉ tiếp nhận duy nhất trên mạng Internet;  Triển khai Đề án thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia trong Quý IV năm 2018, mục tiêu trước ngày 01/11/2019 triển khai xây dựng và khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chỉ thị này được ban hành ngày 30/10/2018.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.