(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 22/01/2011 - 28/01/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ 

* (SMS: 10/2011/ND-CP) - Ngày 26/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng. 

* (SMS: 09/2011/ND-CP) - Ngày 25/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bênh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ. 
 
* (SMS: 08/2011/ND-CP) - Ngày 25/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi. 
 
* (SMS: 06/NQ-CP) - Ngày 24/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP về việc thành lập thị trấn Mái Dầm thuộc huyện Châu Thành; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Búng Tàu thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 175/QD-TTg) - Ngày 27/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 175/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020. 
 
* (SMS: 173/QD-TTg) - Ngày 27/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 173/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ả-rập Ai-cập về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt và hộ chiếu công vụ. 
 
* (SMS: 170/QD-TTg) - Ngày 26/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 170/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo. 
 
* (SMS: 169/QD-TTg) - Ngày 26/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 169/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Thông tin viễn thông điện lực. 
 
* (SMS: 07/2011/QD-TTg) - Ngày 25/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/2011/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
 
* (SMS: 149/QD-TTg) - Ngày 25/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 149/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và giáp hạt năm 2011. 
 
* (SMS: 142/QD-TTg) - Ngày 24/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 142/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt. 
 
* (SMS: 06/2011/QD-TTg) - Ngày 24/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/2011/QĐ-TTg của phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phí Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
 
* (SMS: 05/2011/QD-TTg) - Ngày 24/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2011/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
 
* (SMS: 133/QD-TTg) - Ngày 20/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 133/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. 
 
* (SMS: 127/QD-TTg) - Ngày 20/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 127/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020. 
 
* (SMS: 126/QD-TTg) - Ngày 20/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 126/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. 
 
* (SMS: 04/2011/QD-TTg) - Ngày 20/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
 
* (SMS: 94/TTg-KTN) - Ngày 20/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 94/TTg-KTN về phương án sắp xếp một số trạm thu phí đường bộ. 
 
* (SMS: 91/TTg-KTN) - Ngày 19/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 91/TTg-KTN về việc tiếp nhận trạm thu phí số 3 trên quốc lộ 14 và lập thêm trạm phu phí mới để thu phí hoàn vốn dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14, đoạn km 817 - km 887. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 556/VPCP-TH) - Ngày 25/01/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 556/VPCP-TH về việc báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. 
 
* (SMS: 477/VPCP-KTTH) - Ngày 24/01/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 477/VPCP-KTTH về việc sửa đổi Thông tư 100/2002/TT-BTC về trái phiếu đặc biệt. 
 
* (SMS: 412/VPCP-TH) - Ngày 19/01/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 412/VPCP-TH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 
 
* (SMS: 408/VPCP-KGVX) - Ngày 19/01/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 408/VPCP-KGVX về việc đăng ký thực hiện Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước. 
 
* (SMS: 343/VPCP-KTTH) - Ngày 17/01/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 343/VPCP-KTTH về việc xử lý thuế đối với xe ôtô nhập khẩu năm 2004-2005 của một số doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 324/VPCP-QHQT) - Ngày 14/01/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 324/VPCP-QHQT về việc tăng mức lệ phí riêng của Việt Nam đối với đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 97/QD-BTP) - Ngày 26/01/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 97/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. 
 
* (SMS: 90/QD-BTP) - Ngày 25/01/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 90/QĐ-BTP ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2011. 
 
* (SMS: 41/QD-BTP) - Ngày 19/01/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 41/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành. 
 
* (SMS: 03/2011/TT-BTP) - Ngày17/01/2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 03/2011/TT-BTP phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 106/QD-LDTBXH) - Ngày 26/01/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 106/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2011. 
 
* (SMS: 284/LDTBXH-NCC) - Ngày 26/01/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 284/LĐTBXH-NCC về việc giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. 
 
* (SMS: 90/QD-LDTBXH) - Ngày 25/01/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật. 
 
* (SMS: 274/LDTBXH-ATLD) - Ngày 25/01/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 274/LĐTBXH-ATLĐ về việc đảm bảo an toàn trong dịp Tết Tân Mão năm 2011 và dịp Tuần lễ quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy lần thứ 13. 
 
* (SMS: 02/2011/TT-BLDTBXH) - Ngày 20/01/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 146/QD-BNN-CB) - Ngày 26/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 146/QĐ-BNN-CB phê duyệt Kế hoạch tổ chức Gian hàng triển lãm thành tựu phát triển ngành cà phê Việt Nam tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 – năm 2011. 
 
* (SMS: 137/QD-BNN-TC) - Ngày 26/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 137/QĐ-BNN-TC giao dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng lần 1 năm 2011.  
 
* (SMS: 136/QD-BNN-TC) - Ngày 26/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 136/QĐ-BNN-TC giao dự toán chi ngân sách nhà nước vốn đối ứng lần 1 năm 2011. 
 
* (SMS: 135/QD-BNN-TCLN) - Ngày 25/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 135/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
* (SMS: 134/QD-BNN-KH) - Ngày 25/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 134/QĐ-BNN-KH giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung Vân Đồn Quảng Ninh. 
 
* (SMS: 133/QD-BNN-KH) - Ngày 25/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 133/QĐ-BNN-KH giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống nhuyễn thể Nam Bộ.
 
* (SMS: 132/QD-BNN-KH) - Ngày 25/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 132/QĐ-BNN-KH giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống cá nước lạnh Lâm Đồng.
 
* (SMS: 05/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 24/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 05/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Niu-cát-xơn ở gia cầm. 
 
* (SMS: 04/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 24/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn. 
 
* (SMS: 02/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 21/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi.
 
* (SMS: 03/2011/TT-BNNPTNT) - Ngày 21/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản. 
 
* (SMS: 123/QD-BNN-KHCN) - Ngày 21/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 123/QĐ-BNN-KHCN thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu đề tài cấp Bộ.  
 
* (SMS: 122/QD-BNN-KHCN) - Ngày 21/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 122/QĐ-BNN-KHCN dừng thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ.  
 
* (SMS: 55/QD-BNN-TC) - Ngày 21/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 55/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (lần 1). 
 
* (SMS: 54/QD-BNN-TC) - Ngày 21/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 54/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (lần 1). 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 12/BXD-KTXD) - Ngày 25/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 12/BXD-KTXD về việc xác định Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình. 
 
* (SMS: 10/BXD-KTXD) - Ngày 25/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 10/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. 
 
* (SMS: 97/BXD-KTXD) - Ngày 20/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 97/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng. 
 
* (SMS: 09/BXD-KTXD) - Ngày 20/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 09/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 
 
* (SMS: 06/BXD-KTXD) - Ngày 13/01/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 06/BXD-KTXD về việc chi phí thiết kế công trình thủy lợi. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 357/BGDDT-GDQP) - Ngày 25/01/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 357/BGDĐT-GDQP về việc hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự năm 2011. 
 
* (SMS: 02/2011/TT-BGDDT) - Ngày 20/01/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2011/TT-BGDĐT Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.  
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 0391/QD-BCT) - Ngày 24/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0391/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025. 
 
* (SMS: 0321/QD-BCT) - Ngày 20/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0321/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025. 
 
* (SMS: 01/2011/TT-BCT) - Ngày 14/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2011/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ, sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
 
* (SMS: 0104/QD-BCT) - Ngày 10/01/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 0104/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 84/QD-BTTTT) - Ngày 24/01/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 84/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
* (SMS: 158/QD-BGTVT) - Ngày 24/01/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 158/QĐ-BGTVT về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 
 
* (SMS: 384/BGTVT-QLXD) - Ngày 21/01/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 384/BGTVT-QLXD về việc thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP, 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ. 
 
* (SMS: 92/QD-BGTVT) - Ngày 17/01/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 92/QĐ-BGTVT về việc công bố Cầu cảng số 4 thuộc Cảng thủy nội địa Bourbon - Bến Lức được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 154/QD-BTC) - Ngày 21/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 154/QĐ-BTC về việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và giáp hạt năm 2011. 
 
* (SMS: 06/2011/TT-BTC) - Ngày 14/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 06/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước. 
 
* (SMS: 54/QD-BTC) - Ngày 12/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 54/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 198/TT-BTC ngày 08/12/2010 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước. 
 
* (SMS: 36/BTC-TCT) - Ngày 04/01/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 36/BTC-TCT về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA. 
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
* (SMS: 105/QD-BKHCN) - Ngày 20/01/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 105/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. 
 
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 03/2011/TT-BVHTTDL) - Ngày 14/01/2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 01/2011/TTLT-VPCP-BNV) - Ngày 26/01/2011, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VPCP-BNV về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 
* (SMS: 11/2011/TTLT/BTC-BLDTBXH) - Ngày 26/01/2011, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
 
* (SMS: 190/TB-BHXH) - Ngày 19/01/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo 190/TB-BHXH về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc từ ngày 25/11/2010 đến 14/01/2011. 
 
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 
 
* (SMS: 129/NHPT-TTKH) - Ngày 18/01/2011, Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành Công văn 129/NHPT-TTKH về việc hướng dẫn thực hiện cho vay theo Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
 
* (SMS: 01/2011/CT-CA) - Ngày 12/01/2011, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 01/2011/CT-CA về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011 của ngành Tòa án nhân dân. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 103/QD-TCHQ) - Ngày 24/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 103/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan. 
 
* (SMS: 271/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 271/TCHQ-TXNK về việc phân loại máy biến điện cao thế sử dụng điện môi lỏng. 
 
* (SMS: 252/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 252/TCHQ-TXNK về việc phân loại ô tô khai báo là xe tải VAN. 
 
* (SMS: 238/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 238/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan. 
 
* (SMS: 233/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/01/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 233/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 193/TCT-KK) - Ngày 14/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 193/TCT-KK về việc hướng dẫn thực hiện MLNSNN theo Thông tư số 198/2010/TT-BTC và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế. 
 
* (SMS: 144/TCT-CS) - Ngày 12/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 144/TCT-CS về việc hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thuế nhà đất. 
 
* (SMS: 132/TCT-CS) - Ngày 11/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 132/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn tự in đến 31/3/2011. 
 
* (SMS: 99/TCT-TVQT) - Ngày 07/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 99/TCT-TVQT về việc hướng dẫn xử lý hoá đơn tồn năm 2010. 
 
* (SMS: 76/TCT-CS) - Ngày 07/01/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 76/TCT-CS về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC. 
 
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG 
 
* (SMS: 69/TB-DP) - Ngày 21/01/2011, Cục Y tế dự phòng ban hành Thông báo 69/TB-DP về tình hình cúm A(H1N1) đại dịch và biện pháp phòng chống đã triển khai. 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 05/2011/QD-UBND) - Ngày 25/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 04/2011/QD-UBND) - Ngày 21/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.  
 
* (SMS: 221/QD-UBND) - Ngày 17/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 221/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông - Đô thị thành phố.  
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 329/QD-UBND) - Ngày 20/01/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 329/QĐ-UBND về việc thành lập phòng Dân tộc thuộc Ủy ban Nhân dân các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai và Mỹ Đức.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.