Năm 2018, cả nước có trên 1,3 triệu hộ nghèo

Ngày 29/7/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1052/QĐ-LĐTBXH công bố kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.

Năm 2018, cả nước có trên 1,3 triệu hộ nghèo
Năm 2018, cả nước có trên 1,3 triệu hộ nghèo (Ảnh minh họa)


Cụ thể, năm 2018, trên cả nước có 1.304.001 hộ nghèo, chiếm 5,23% tổng số hộ dân cả nước. Trong đó, hộ nghèo về thu nhập là 1.167.439 hộ; hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là 136.562 hộ.

Bên cạnh đó, số hộ cận nghèo cũng không ít, với 1.234.465 hộ, chiếm 4,95%.

Các hộ nghèo, cận nghèo này rải khắp 63 tỉnh thành trên cả nước và cụ thể tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện nghèo như sau:

- Tổng số hộ nghèo trên địa bàn 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP là 259.406 hộ, chiếm 33,63%; tổng số hộ cận nghèo là 116.275 hộ, chiếm 15,07%. Trong đó:

+ 56 huyện nghèo nhóm I theo Quyết định 275/QĐ-TTg có 230.933 hộ nghèo, chiếm 36,51%; 97.615 hộ cận nghèo, chiếm 15,43%.

+ 08 huyện thoát nghèo nhóm III có 28.473 hộ nghèo, chiếm 20,51%; 18.660 hộ cận nghèo, chiếm 13,44%.

- Tổng số hộ nghèo trên địa bàn 29 huyện nghèo nhóm II theo Quyết định 275/QĐ-TTg là 121.827 hộ, chiếm 34,14%; tổng số hộ cận nghèo là 50.832 hộ, chiếm 14,25%.

Số hộ nghèo, cận nghèo theo Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác trong năm 2019.


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục