Từ năm 2022, thu nhập dưới 2 triệu/tháng ở thành phố được coi là nghèo

Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Điều 3 Nghị định này nêu rõ, tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 gồm tiêu chí thu nhập, tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và tiêu chí về dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt.

tieu chuan ho ngheo o thanh pho
Tiêu chuẩn hộ nghèo ở thành phố có thu nhập dưới 2 triệu/tháng (Ảnh minh họa)

Trong đó, chuẩn hộ nghèo ở khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập 02 triệu đồng/tháng/bình quân đầu người trở xuống và thiếu hụt 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Ở khu vực nông thôn, chuẩn nghèo là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng là từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Như vậy, nếu ở thành phố mà có thu nhập bình quân đầu người từ 1,5 triệu đồng/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản thì sẽ bị coi là hộ nghèo.

Lưu ý: Các dịch vụ xã hội cơ bản gồm việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh…

Hiện nay, theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 (áp dụng cho cả năm 2021), chuẩn hộ nghèo ở khu thực thành thị và nông thôn được áp dụng như sau:

- Ở khu vực thành thị: Là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống;

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng - 1,3 triệu đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

-  Khu vực nông thôn: Là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng - 01 triệu đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Nghị định này ban hành ngày ngày 27/01/2021 và có hiệu lực từ 15/3/2021.

Đánh giá bài viết:
(4 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục