hộ nghèo

Lọc bài viết theo:

Infographic: Thế nào là chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2025? 08/07/2021

Tiêu chuẩn về hộ nghèo sẽ được áp dụng theo các tiêu chí mới tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP. Dưới đây là tiêu chuẩn hộ nghèo theo quy định mới nhất trong giai đoạn 2022-2025.

Cấp ủy phân công Đảng viên tham gia hỗ trợ người nghèo 05/01/2021

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 405/TB-VPCP nêu kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Hết 2022, 100% hộ nghèo được thanh tra chính sách giảm nghèo 02/11/2020

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Công văn số 4288/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021.

Năm 2018, cả nước có trên 1,3 triệu hộ nghèo 01/08/2019

Ngày 29/7/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1052/QĐ-LĐTBXH công bố kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.

Năm 2019, hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ nào? 08/01/2019

Từ trước tới nay, hộ nghèo luôn được Nhà nước quan tâm và hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi. Theo quy định hiện hành, hộ nghèo được hưởng chính sách ưu đãi gì?

Cả nước hiện có 1.642.489 hộ nghèo 20/11/2018

Ngày 13/11/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 1617/QĐ-LĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 của Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH.

Thay đổi phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 29/09/2018

Ngày 26/9/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo...

Thu nhập bao nhiêu một tháng được coi là hộ nghèo? 20/09/2018

Theo thống kê vào khoảng cuối năm 2017, Việt Nam hiện có khoảng 1,9 triệu hộ nghèo và hơn 1,3 triệu hộ cận nghèo. Pháp luật quy định, những hộ nghèo sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước.