Mục tiêu đến 2020, 100% dân Hà Nội được dùng nước sạch

 

Mục tiêu đến 2020, 100% dân Hà Nội được dùng nước sạch
(LuatVietnam) Mục tiêu này được đặt ra tại Quyết định số 2055/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/12/2017 về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, đến năm 2020
giảm tỉ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2020 đạt mục tiêu dưới 18%. Đồng thời, tỉ lệ dân cư đô thị trung tâm được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 100% với tiêu chuẩn dùng nước 150 - 160 lít/người/ngày; tỉ lệ dân cư đô thị vệ tinh đạt 90- 100% với tiêu chuẩn dùng nước 120 - 140 lít/người/ngày; tỉ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 90 - 100% với tiêu chuẩn dùng nước 100 - 110 lít/người/ngày.
Trong thời gian 09 tháng từ ngày 20/12/2017, thực hiện nghiên cứu và lập điều chỉnh Quy hoạch cấp thoát nước toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích 3.344,47 km2 có mở rộng ra vùng phụ cận Thủ đô. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp thoát nước Thủ đô Hà Nội phải được cập nhật và khớp nối với các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành và dự án đầu tư đã được duyệt.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Để tìm hiểu thêm về quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:

Quyết định 2055/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục