Tăng giảm font chữ:

Quy định mới về khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

(LuatVietnam) Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan về thuế giá trị giá tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã được Chính phủ ban hành ngày 15/12/2017.

Theo Nghị định này, phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp cho các quỹ cho tính chất an sinh xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (trước đây quy định là 01 triệu đồng/tháng/người).


Nghị định cũng quy định cụ thể về việc hoàn thuế GTGT trong trường hợp cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Theo đó, cơ sở kinh doanh có hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý. 


Cơ sở kinh doanh sẽ không được hoàn thuế trong trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan; Hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan.


Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.


Để tìm hiểu thêm về quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:


Nghị định 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

LuatVietnam

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây