Bản tin Văn bản mới số 05.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

11/2018/NĐ-CP

Nghị định 11/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

 

* Điều lệ hoạt động của Tổng công ty Đường sắt

Trang 2

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

2

238/BHXH-CNTT

Công văn 238/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục

 

* Đổi thẻ BHYT in sai ngay trong ngày làm việc

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

3

117/QĐ-TTg

Quyết định 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

 

* Lãi suất cho vay mua nhà ở năm 2018 là 5%

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

4

12/2018/NĐ-CP

Nghị định 12/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

 

* Điều chỉnh ranh giới cửa khẩu Nam Giang và Bình Hiệp

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

Trang 3

5

14/2018/NĐ-CP

Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới

 

* Quy định mới về mua bán, trao đổi hàng hóa ở biên giới

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

6

04/2018/QĐ-TTg

Quyết định 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư

 

* Hoàn trả chi phí thăm dò mới được phép khai thác khoáng sản

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

7

718/QĐ-BYT

Quyết định 718/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Dinh dưỡng đến năm 2020

 

* Mục tiêu đến 2020, chiều cao của trẻ em Việt Nam tăng 2cm

Trang 4

8

01/2018/TT-BYT

Thông tư 01/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

 

* Hướng dẫn mới về ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng thuốc

Trang 4

9

46/CT-BYT

Chỉ thị 46/CT-BYT của Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

 

* Các bệnh viện vẫn trực 24/24h dịp Tết Nguyên đán

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

10

05/2018/QĐ-TTg

Quyết định 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia

 

* Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt

Trang 5

11

04/2018/QĐ-UBND

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)

 

* Hà Nội: Các trường không còn được thu khoản đóng góp tự nguyện

Trang 5

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

12

13/2018/NĐ-CP

Nghị định 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin

 

* Được dùng smartphone sao chụp hồ sơ, tài liệu

Trang 5

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

13

123/QĐ-TTg

Quyết định 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

 

* Thí điểm lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh

Trang 5

THI ĐUA- KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

THI ĐUA- KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

14

130/QĐ-TTg

Quyết định 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho U23 Việt Nam

 

* Thủ tướng tặng Bằng khen cho Đội tuyển U23 Việt Nam

Trang 6

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Doanh nghiệp:

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được Chính phủ ban hành ngày 16/01/2018 tại Nghị định số 11/2018/NĐ-CP.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có vốn điều lệ 3.250 tỷ đồng, là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu.

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành, giám sát của Tổng công ty gồm có: Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc; Kiểm soát viên; Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Ban Kiểm toán nội bộ, bộ máy giúp việc. Cơ cấu này có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu kinh doanh.

Thủ tướng quyết định đầu tư vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của Tổng công ty; Phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm; kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm của Tổng công ty trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có nghĩa vụ bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư và vốn Tổng công ty tự huy động. Đối với các công ty con, công ty liên kết, Tổng công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu điều chuyển một số hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có lãi từ công ty con này sang công ty con khác mà không có sự thỏa thuận của công ty bị điều chuyển, dẫn đến bị lỗ, giảm sút lợi nhuận…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Bảo hiểm:

ĐỔI THẺ BHYT IN SAI NGAY TRONG NGÀY LÀM VIỆC

Đây là yêu cầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra tại Công văn số 238/BHXH-CNTT ngày 22/01/2018 về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục (in sai thời điểm đủ 05 năm liên tục).

Cụ thể, trường hợp phát hiện có sai sót thì thực hiện ngay việc đổi thẻ BHYT và phối hợp với bưu điện, đơn vị quản lý đối tượng, đại lý thu để chuyển thẻ đến tận tay người tham gia BHYT. Việc đổi thẻ BHYT ngay trong ngày làm việc khi đơn vị quản lý đối tượng hoặc người tham gia BHYT đến làm thủ tục cấp

đổi thẻ BHYT do sai thông tin về thời gian tham gia BHYT.

Ngoài ra, yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thống kê các trường hợp đã khám bệnh, chữa bệnh, có chi phí đồng chi trả từ đủ 06 tháng lương cơ sở trở lên mà chưa được hưởng chế độ đồng chi trả để thông báo cho người bệnh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cùng chi trả trong năm và thanh toán lại phần chi phí người bệnh được hưởng theo quy định.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

LÃI SUẤT CHO VAY MUA NHÀ Ở NĂM 2018 LÀ 5%

Ngày 22/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 117/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các ngân hàng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các ngân hàng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở là 5%/năm.

Có thể thấy, so với năm 2016 và 2017, mức lãi suất nêu trên không thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


Ü Xuất nhập khẩu:

ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI CỬA KHẨU NAM GIANG VÀ BÌNH HIỆP

Một số quy định chi tiết về phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại Nghị định số 01/2015/NĐ-CP đã được Chính phủ sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018.

Cụ thể: Ranh giới khu vực cửa khẩu Nam Giang, Quảng Nam được mở rộng sang bên phải là 500m; Bên trái là 500m; Chiều sâu nội địa là 06km theo hướng quốc lộ 14D. Ranh giới khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Long An tính từ Trạm Kiểm soát cửa khẩu được điều chỉnh như sau: Bên phải là 600m thay vì 01km như trước đây; Bên trái là 500m; Chiều sâu vào nội địa là 02km thuộc xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, nay thuộc thị xã Kiến Tường.

Cũng theo Nghị định này, phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan tại khu vực chuyển phát nhanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan hải quan chủ trì, phối hợp với UBND các cấp, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/03/2018.

Ü Thương mại:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA Ở BIÊN GIỚI

Ngày 23/01/2018, tại Nghị định số 14/2018/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới như: Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân, cư dân biên giới; các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và các hoạt động liên quan quy định trong điều ước quốc tế giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới (Trung Quốc, Lào, Campuchia).

Theo đó, hoạt động thương mại biên giới được thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, đồng Việt Nam hoặc đồng tiền của nước có chung biên giới theo phương thức: Thanh toán qua ngân hàng; Thanh toán bằng tiền mặt; Thanh toán bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa dịch vụ nhập khẩu (phần chênh lệch thanh toán qua ngân hàng).

Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng một trong các hình thức: Hợp đồng bằng văn bản; Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới (theo mẫu). Thương nhân Việt Nam ký tên, đóng dấu và tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của bảng kê, bảng kê có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng.

Hàng hóa trong định mức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nhưng cư dân biên giới không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng thì phải nộp thuế và khi mua gom phải thực hiện kiểm dịch, kiểm tra về an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

HOÀN TRẢ CHI PHÍ THĂM DÒ MỚI ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Đây là nội dung tại Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/01/2018 quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư.

Cụ thể, trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm nộp chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả cho Nhà nước theo phương thức thanh toán 01 lần vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước của đơn vị xác định chi phí hoàn trả.

Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác khoảng sản trước ngày 10/03/2018 nhưng chưa hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản, phải hoàn trả cho Nhà nước theo phương thức thanh toán 01 lần chậm nhất sau 60 ngày từ ngày có quyết định phê duyệt.

Chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản phải hoàn trả được xác định căn cứ vào khối lượng các hạng mục công trình địa chất đã thi công trong diện tích đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản, bao gồm: Khoan, hào, lò, giếng, đo karota lỗ khoan và công tác mẫu xác định chất lượng khoáng sản. Các khối lượng này phải được thể hiện trong các báo cáo đánh giá tiềm năng khoáng sản được phê chuẩn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/03/2018.

Ü Y tế-Sức khỏe:

MỤC TIÊU ĐẾN 2020, CHIỀU CAO CỦA TRẺ EM VIỆT NAM TĂNG 2CM

Kế hoạch hành động Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 29/01/2018.

Kế hoạch này đặt ra các mục tiêu đến năm 2020 như: Tăng chiều cao của trẻ em 05 tuổi từ 1,5cm - 2cm; tăng chiều cao của người trưởng thành từ 01 - 1,5cm so với năm 2010; Tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng gầy còm ở trẻ em dưới 05 tuổi xuống dưới 5%; Tăng tỷ lệ trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 06 tháng đầu đạt 35%...

Để hoàn thành mục tiêu trên, các giải pháp được đề ra bao gồm: Tập trung chăm sóc dinh dưỡng cho

trẻ trong 100 ngày đầu đời; Đẩy mạnh việc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào các sản phẩm thương mại trong nước và sản phẩm nhập khẩu, chú trọng dầu ăn được tăng cường vitamin A, bột mỳ được tăng cường sắt và kẽm, muối được tăng cường  i-ốt; khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng…

Ngoài ra, nhằm cải thiện số lượng, nâng cao chất lượng bữa ăn người dân, cần thúc đẩy mô hình sản xuất để tạo nguồn thực phẩm sẵn có cho bữa ăn tại hộ gia đình.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ GHI NHÃN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng…

Theo đó, tờ hướng dẫn sử dụng là một phần không thể tách rời của nhãn thuốc và được chứa trong bao bì ngoài của thuốc. Trường hợp thuốc không có bao bì ngoài, tờ hướng dẫn sử dụng phải được in hoặc gắn trên bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

Các thông tin về nguy cơ của thuốc đối với phụ nữ có thai phải được cung cấp. Trường hợp chưa có đủ thông tin về ảnh hưởng của thuốc đối với phụ nữ có thai, phải nêu rõ “Không có dữ liệu về sử dụng thuốc

trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ”. Đồng thời, ghi đầy đủ các tương tác của thuốc đối với các thuốc khác, rượu, thức ăn… có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

Đối với thuốc cổ truyền thuộc Danh mục bí mật của Nhà nước và thuốc gia truyền được phép không thể hiện một số thành phần dược liệu, hàm lượng, khối lượng dược liệu thì công thức thuốc phải ghi dòng chữ tương ứng: “Công thức sản xuất thuốc là bí mật của Nhà nước” hoặc “Công thức sản xuất thuốc là bí mật gia truyền”.

Thông tư này có hiệu lực từ 01/06/2018.

CÁC BỆNH VIỆN VẪN TRỰC 24/24H DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

Ngày 18/01/2018, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 46/CT-BYT về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, để nhân dân đón xuân mới vui tươi, an toàn.

Tại Chỉ thị này, Bộ Y tế chỉ đạo tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh. Trong đó, các bệnh viện Trung ương và bệnh viện tuyến tỉnh phải có kế hoạch trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh đẻ trong ngày Tết; không được từ chối hoặc để chậm trễ trong các trường hợp cấp cứu.

Ngày 18/01/2018, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 46/CT-BYT về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, để nhân dân đón xuân mới vui tươi, an toàn.

Tại Chỉ thị này, Bộ Y tế chỉ đạo tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh. Trong đó, các bệnh viện Trung ương và bệnh viện tuyến tỉnh phải có kế hoạch trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh đẻ trong ngày Tết; không được từ chối hoặc để chậm trễ trong các trường hợp cấp cứu.

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HẠNG ĐẶC BIỆT

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể tại Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018.

Theo đó, Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ. Học viện đóng vai trò là trung tâm Quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kĩ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý Nhà nước.

Học viện có nhiệm vụ: Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các

chuyên ngành; Nghiên cứu khoa học; Xuất bản và phát hành tạp chí, bản tin, các ấn phẩm khoa học, giáo trình, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hành chính; Quyết định và chỉ đạo thực hiện Chương trình cải cách hành chính đối với tổ chức, đơn vị trực thuộc Học viện…

Học viện được lãnh đạo bởi Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm, các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/03/2018.

HÀ NỘI: CÁC TRƯỜNG KHÔNG CÒN ĐƯỢC THU KHOẢN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN

Ngày 23/01/2018, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND về các khoản thu trong các trường phổ thông công lập.

Trước đây, Điều 11 của Quy định về các khoản thu trong trường phổ thông công lập nêu rõ: Các trường được huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh theo nguyên tắc tự

nguyện hoặc bình quân hóa, trong trường hợp ngân sách Nhà nước và khoản thu học phí chưa đáp ứng được hết nhu cầu sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị.

Như vậy, với việc bãi bỏ Điều 11 nêu trên, từ ngày 05/02/2018 - ngày Quyết định này có hiệu lực, các trường phổ thông công lập tại Hà Nội sẽ không còn được thu các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh.

Ü Thông tin-Truyền thông:

ĐƯỢC DÙNG SMARTPHONE SAO CHỤP HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm cho phép người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp văn bản hồ sơ, tài liệu; Bố trí địa điểm đọc, nghe, xem, ghi chép, sao chép, chụp thông tin để cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan; Bố trí thiết bị tại trụ sở cơ quan, tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin bằng hình ảnh, video...

Cũng theo Nghị định này, sẽ tăng thời lượng truyền, phát bản tin đối với loại thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách của người dân sinh sống tại khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc xây dựng hệ thống thông tin công cộng; nâng cấp, đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động cung cấp thông tin của Nhà nước ở khu vực biên giới, hải đảo…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Cơ cấu tổ chức:

THÍ ĐIỂM LẬP BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM BẮC NINH

Theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm là cơ quan thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh tổ chức thi hành pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyển của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban Quản lý An toàn thực phẩm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

Ban Quản lý do Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban lãnh đạo với cơ cấu tổ chức gồm: 03 phòng chuyên môn; 05 đội thanh tra và 01 đơn vị sự nghiệp công lập.

Biên chế Ban Quản lý bao gồm biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do UBND tỉnh tự cân đối trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao; bảo đảm không tăng biên chế.

Thời gian thực hiện thí điểm là 03 năm từ ngày 23/01/2018.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật:

THỦ TƯỚNG TẶNG BẰNG KHEN CHO ĐỘI TUYỂN U23 VIỆT NAM

Ngày 16/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 130/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen Đội tuyển U23 Việt Nam có thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá nam U23 Châu Á tổ chức tại Trung Quốc năm 2018.

Theo đó, toàn bộ 21 cầu thủ của Đội tuyển sẽ được tặng Bằng khen, trong đó có những cái tên nổi bật như: Bùi Tiến Dũng; Lương Xuân Trường; Vũ Văn Thanh; Nguyễn Phong Hồng Duy; Hà Đức Chinh; Nguyễn Công Phượng; Đỗ Duy Mạnh; Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Quang Hải…

Thủ tướng cũng quyết định tặng Bằng khen cho ông Dương Vũ Lâm - trưởng đoàn Bóng đá Việt Nam dự giải vô địch Bóng đá U23 châu Á; các huấn luyện viên: Ông Lư Đình Tuấn, ông Nguyễn Đức Cảnh, ông Lee Young Jin… đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo Đội tuyển U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, các thành viên khác trong đoàn như ông Lê Huy Khoa, phiên dịch; ông Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ… cũng được tặng Thủ tướng tặng Bằng khen.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.