Tốt nghiệp cử nhân có thể học nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên

Nội dung này được nêu tại Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Theo đó, những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học có thể học chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

​Tốt nghiệp cử nhân có thể học nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên
Tốt nghiệp cử nhân có thể học nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên (Ảnh minh họa)

Cụ thể, các đối tượng nêu trên là những người có bằng cử nhân chuyên ngành âm nhạc, mỹ thuật, tin học, công nghệ, giáo dục thể chất, ngoại ngữ.

Để được trở thành giáo viên tiểu học, những người này phải được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia và hoàn thành 35 tín chỉ để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm gồm 31 tín chỉ của phần bắt buộc và 04 tín chỉ của phần tự chọn.

Trong đó, tất cả các bài kiểm tra học phần của học viên phải đạt từ 05 (năm) điểm trở lên. Bảng điểm đính kèm chứng chỉ ghi rõ, đầy đủ tên học phần, điểm số mà học viên đã hoàn thành.

Sau khi hoàn thành chương trình này, người học có năng lực nghiệp vụ sư phạm tiểu học cần thiết để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, dạy học gắn với một môn học ở nhà trường tiểu học, góp phần hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh tiểu học…

Thông tư này được ban hành ngày 05/4/2021 và có hiệu lực từ ngày 22/5/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.