Tổng hợp quy định về chế độ, chính sách đối với giáo viên

Lọc bài viết theo:

Năm 2025, 100% giáo viên tiếng Anh ở Hà Nội đạt chuẩn 21/10/2020

Chỉ thị 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 19/10/2020 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề cập đến một số nội dung nổi bật. Trong đó có vấn đề tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ.

Video: 7 quy định mới giáo viên tiểu học cần biết trước 20/10/2020 17/10/2020

Ngày 20/10/2020 là thời điểm có hiệu lực của 02 Thông tư quan trọng liên quan đến giáo viên tiểu học được ban hành bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là Thông tư 27 về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 28 về Điều lệ trường tiểu học.

5 quy định mới từ 01/11/2020 giáo viên cấp 2, cấp 3 cần biết 16/10/2020

Ngày 15/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT. Dưới đây là 05 quy định giáo viên trường trung học cơ sở, trung học phổ thông cần lưu ý.

Mức lương giảng viên cao đẳng sư phạm đến 11,92 triệu đồng/tháng 13/10/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 quy định cách xếp lương với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Tổng hợp 6 quyền lợi của giáo viên tiểu học theo Thông tư 28 08/10/2020

Ngày 20/10/2020 sắp tới đây là ngày chính thức có hiệu lực của Thông tư số 28 về Điều lệ Trường tiểu học. Trong đó, so với Điều lệ hiện nay, Thông tư 28 này đã bổ sung nhiều quyền lợi của giáo viên tiểu học.

Từ 01/11/2020, lớp cấp 2, cấp 3 có thể có nhiều hơn 2 lớp phó 07/10/2020

Điều lệ trường Trung học cơ sở (cấp 02), Trung học phổ thông (cấp 03) có nhiều cấp học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/9/2020 tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.

Giáo viên không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 06/10/2020

Để tăng cường thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học, ngày 05/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3977/BGDĐT-GDTH.

6 quy định mới có hiệu lực tháng 10/2020 giáo viên cần biết 29/09/2020

Tháng 10/2020, nhiều quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, đặc biệt kể đến Thông tư 24/2020, Thông tư 27/2020 và Thông tư 28/2020. Ba Thông tư này sẽ được đưa vào thực hiện trong tháng 10/2020 với nhiều điểm mới đáng chú ý mà giáo viên cần biết.

Infographic: 8 quy định mới từ 20/10/2020 giáo viên tiểu học cần biết 22/09/2020

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 02 Thông tư là Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học có nhiều điểm mới ảnh hưởng đến giáo viên tiểu học từ 20/10/2020.

Giáo viên chủ nhiệm được phép cho học sinh nghỉ 3 ngày liên tục 21/09/2020

Nội dung đáng chú ý này được nêu tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 quy định Điều lệ Trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học cần biết 7 quy định mới này trước 20/10/2020 18/09/2020

Ngày 20/10/2020 sắp tới là thời điểm có hiệu lực của 02 Thông tư quan trọng liên quan đến giáo viên tiểu học, gồm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học.

Từ 20/10, giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn 18/09/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học mới tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 14/9/2020 đề cập đến nhiều quyền lợi của giáo viên tiểu học.

Không để thiếu giáo viên mầm non khi vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng 17/09/2020

Đây là nội dung đáng chú ý vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cập đến tại Công văn 3590/BGDĐT-GDMN ngày 15/9/2020 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm 2020-2021 với giáo dục mầm non.

Giáo viên mầm non hợp đồng hưởng chế độ như viên chức hết 2021 15/09/2020

Nghị định 105/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08/9/2020 về chính sách giáo dục mầm non sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2020, thay thế Nghị định số 06 năm 2018.

Giáo viên mầm non được hưởng 3 khoản hỗ trợ theo Nghị định 105 12/09/2020

Từ 01/11/2020, khi Nghị định 105 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non có hiệu lực thì một số đối tượng giáo viên mầm non sẽ được hỗ trợ. Cụ thể:

Nhiều điểm mới về đánh giá, xếp loại giáo viên từ 20/8/2020 11/09/2020

Nghị định 90 không chỉ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức mà còn áp dụng với viên chức, trong đó có giáo viên. Vậy việc đánh giá, xếp loại giáo viên được quy định thế nào?

Hỗ trợ tiền cho giáo viên mầm non dân lập dạy ở khu công nghiệp 09/09/2020

Ngày 08/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Giáo viên nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề? 22/08/2020

Như những lao động nữ khi nghỉ thai sản được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, giáo viên còn được hưởng phụ cấp. Vậy phụ cấp ưu đãi nghề giáo viên nghỉ thai sản có được hưởng không?

Chỉ bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo khi có chế độ tiền lương mới 14/08/2020

Đây là trả lời của Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 8982/BTC-HCSN ngày 27/7/2020.

Infographic: Vi phạm 7 điều này, giáo viên sẽ bị buộc thôi việc 16/08/2020

Buộc thôi việc là hình thức kỷ luật cao nhất với giáo viên. Vậy theo quy định hiện nay, trong trường hợp nào giáo viên vi phạm bị buộc thôi việc?